Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

Distribució dels ajuts de recerca per departaments i organismes vinculats a la UPF

Els projectes dels instituts propis i les iniciatives singulars de recerca i de grups de recerca amb nom específic s'han comptabilitzat en el departament al qual estan adscrits els professors responsables. S'han agrupat per entitat gestora aquells ajuts de recerca, l'investigador principal dels quals pertany a la UPF, i que estan gestionats per una entitat del Grup UPF.

 

Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona