Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

Formació contínua


Formació contínua

Taula 4.1. Formació contínua. 2008-2009

Estudis propis gestionats per la UPF

Màsters

Nom del màster Màster of Science in Finance
Òrgan acadèmic responsable Barcelona Graduate School of Economics
Edició 3a
Director Xavier Freixas
Durada 1 any
Nombre de crèdits 60 crèdits
Nombre d'estudiants matriculats 23

 

Nom del màster Master of Science in Management
Òrgan acadèmic responsable Departament d'Economia i Empresa
Edició 2008-2009
Director Kalyan Talluri
Durada 1 any
Nombre de crèdits 60 crèdits
Nombre d'estudiants matriculats 12

 

Nom del màster Master in Advanced Studies
Òrgan acadèmic responsable Departament d'Economia i Empresa
Edició 2007-2009
Director Antonio Ciccone
Durada 2 anys
Nombre de crèdits 120 crèdits
Nombre d'estudiants matriculats 8

 

Nom del màster Màster of Science in Economics
Òrgan acadèmic responsable Barcelona Graduate School in Economics
Edició 2008-2009
Director Antonio Ciccone
Durada 1 any
Nombre de crèdits 60 crèdits
Nombre d'estudiants matriculats 37

 

Nom del màster Curs Superior en Medicina del Treball (màster)
Òrgan acadèmic responsable Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
Edició 2a edició (2006-2010)
Directora Consol Serra Pujades
Durada 4 anys
Nombre de crèdits 80 crèdits
Nombre d'estudiants matriculats 9

 

Nom del màster Curs Superior en Medicina del Treball (màster)
Òrgan acadèmic responsable Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
Edició 3a edició (2007-2011)
Directora Consol Serra Pujades
Durada 4 anys
Nombre de crèdits 80 crèdits
Nombre d'estudiants matriculats 18

 

Nom del màster Curs Superior en Medicina del Treball (màster)
Òrgan acadèmic responsable Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
Edició 4a edició (2008-2012)
Directora Consol Serra Pujades
Durada 4 anys
Nombre de crèdits 80 crèdits
Nombre d'estudiants matriculats 13

 

Nom del màster Màster Europeu en Traducció Especialitzada
Òrgan acadèmic responsable Departament de Traducció
Edició 5a edició
Director Guilhem Naro Rouquette
Durada 1 any
Nombre de crèdits 60 crèdits
Nombre d'estudiants matriculats 16

 

Nom del màster Dret Penal i Ciències Penals
Òrgan acadèmic responsable Departament de Dret
Edició 10a edició
Director Jesús M. Silva Sánchez
Durada 410 hores
Nombre de crèdits 41 crèdits
Nombre d'estudiants matriculats 25

 

Nom del màster Dret Penal i Ciències Penals
Òrgan acadèmic responsable Departament de Dret
Edició 22a edició
Director Jesús M. Silva Sánchez
Durada 202 hores
Nombre de crèdits 20,2 crèdits
Nombre d'estudiants matriculats 15

 

Nom del màster Dret Penal i Ciències Penals
Òrgan acadèmic responsable Departament de Dret
Edició 21a edició
Director Jesús M. Silva Sánchez
Durada 208 hores
Nombre de crèdits 20,8 crèdits
Nombre d'estudiants matriculats 8

 

Estudis propis gestionats per l'IDEC

Màsters

Nom del màster Administració i Direcció d'Empreses (MBA part time)
Edició 10a. edició (2n. any) i 11a. edició (1r. any)
Director Joaquín Tena
Durada 15 mesos
Nombre de crèdits 100 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 17 (11a. edició) i 29 (10a. edició)

 

Nom del màster Administración y Dirección de Empresas (MBA part time) (programa de doble titulació realitzat conjuntament amb la Universidad Diego Portales (Xile))
Edició 1a. edició (3r. any) i 2a. edició (1n. any) i 3a. edició (1r.any)
Directors Joaquín Tena
Durada 20 mesos
Nombre de crèdits 100 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 48 (3a. edició), 57 (2a. edició) i 42 (1a. edició)

 

Nom del màster Administración y Dirección de Servicios Sanitarios (programa realitzat conjuntament amb la Fundació Gaspar Casal (Madrid))
Edició 8a. edició (2n. any) i 9a. edició (1r. any)
Directors Vicente Ortún i Juan del Llano
Durada 10 mesos
Nombre de crèdits 75 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 23 (9a. edició) i 27 (8a. edició)

 

Nom del màster Animació
Edició 9a. edició + projecte
Directors Josep Blat i Santi Fort
Durada 9 mesos lectius
Nombre de crèdits 70 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 25

 

Nom del màster Arts Digitals
Edició 12a. edició
Directors Xavier Berenguer, José Lozano i Eugenio Tisselli
Durada 9 mesos lectius + projecte
Nombre de crèdits 70 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 18

 

Nom del màster Assessorament Genètic
Edició 1a. edició
Directors Luis Pérez Jurado
Durada 15 mesos
Nombre de crèdits 120 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 10

 

Nom del màster Banca i Finances
Edició 20a. / 19a. edició i 22a. edició com a programa conjunt amb l'Institut Tecnològic d'Estudis Superiors de Monterrey (Mèxic)
Director Xavier Freixas
Durada 8 mesos i 12 mesos respectivament
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 19 (22a. edició), 23 (20a.edició) i 14 (19a. edició)

 

Nom del màster Business Administration (MBA full time)
Edició 6a. edició (2n. any) i 7a. edició (1r. any)
Òrgan acadèmic responsable Departament d'Economia i Empresa
Director Marc Lemenestrel
Durada 13 mesos
Nombre de crèdits 100 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 11 + 6 d'intercanvi (7a. edició) i 8 +5 d'intercanvi (6a. edició)

 

Nom del màster Cercadors: màrqueting i posicionament (en línia)
Edició 2a. edició
Directors Cristòfol Rovira i Lluís Codina
Durada 8 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 11

 

Nom del màster Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental
Edició 13a. edició (2n. any) i 14a. edició (1r. any)
Director Vladimir de Semir
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 20 (14a. edició) i 27 (13a. edició)

 

Nom del màster Comunicació Empresarial, especialitat en Tecnologies Digitals (inclou diplomes de postgrau)
Edició 17a. edició / 15a. edició (2n.any) i 16a. edició (1r. any) programa de doble titulació realitzat conjuntament amb la Universitat Diego Portales (Xile)
Directors Josep M. Casasús
Durada 9 mesos i 12 mesos respectivament
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 9 (17a. edició), 26 (16a. edició) i 26 (15a. edició)

 

Nom del màster Creació de Videojocs
Edició 7a. edició
Directors Daniel Sánchez-Crespo, Josep Blat i Santi Fort
Durada 9 mesos lectius + projecte
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 18

 

Nom del màster Direcció de Comunicació (inclou diplomes de postgrau)
Edició 4a. edició
Directors Josep M. Casasús, Joan Francesc Cánovas i Carles Singla
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 25

 

Nom del màster Direcció de Comunicació, especialitat en Tecnologies Digitals (inclou diplomes de postgrau)
Edició 4a. edició
Directors Josep M. Casasús, Joan Francesc Cánovas i Carles Singla
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 75 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 6  

 

Nom del màster Direcció d'Empreses de Comunicació i Grups Multimèdia
Edició 5a. edició
Director Josep M. Casasús i Susana Domingo
Durada 8 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 9

 

Nom del màster Direcció de Recursos Humans a les Organitzacions (inclou diploma i cursos de postgrau)
Edició 8a. edició (2n. any) i 9a.edició (1r. any)
Director Tomàs Rubió
Durada 18 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 22 (9a. edició) i 16 (8a. edició)

 

Nom del màster Direcció Financera i Comptable de l'Empresa (inclou diplomes i cursos de postgrau)
Edició 13a. edició
Directors Oriol Amat i Santiago Aguilà
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 44

 

Nom del màster Direcció Financera i Comptable de l'Empresa (inclou diplomes i cursos de postgrau)
Edició 9a. edició en format semipresencial
Directors Oriol Amat i Santiago Aguilà
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 31

 

Nom del màster Direcció Financera i Comptable de l'Empresa (inclou diplomes i cursos de postgrau)
Edició 1a. edició en línea
Directors Oriol Amat i Santiago Aguilà
Durada 22 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 10

 

Nom del màster Direcció Financera i Comptable de l'Empresa, especialitat Auditoria (inclou diplomes i cursos de postgrau)
Edició 10a. edició
Directors Oriol Amat, Santiago Aguilà i Jordi Perramón
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 6

 

Nom del màster Direcció Financera i Comptable de l'Empresa, especialitat Auditoria (inclou diplomes i cursos de postgrau)
Edició 4a. edició en format semipresencial
Directors Oriol Amat, Santiago Aguilà i Jordi Perramón
Durada 8 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 10

 

Nom del màster Direcció Financera i Comptable de l'Empresa, especialitat Auditoria (inclou diplomes i cursos de postgrau)
Edició 1a. edició en línea
Directors Oriol Amat, Santiago Aguilà i Jordi Perramón
Durada 27 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom del màster Direcció Financera i Comptable de l'Empresa, especialitat Auditoria i Negoci Bancari
Edició 3a. edició bis per a La Caixa
Directors Oriol Amat, Soledad Moya i Xavier Puig
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom del màster Direcció de Projectes de Lleure (programa conjunt amb l'Escola Universitària del Maresme)
Edició 1a. edició
Directors Jordi Martí Pidelaserra
Durada 6 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 8

 

Nom del màster Direcció i Gestió de l'Esport
Edició 3a. edició
Directors Carles Murillo i Pere Solanellas
Durada 8 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 28

 

Nom del màster Documental de Creació
Edició 6a. edició (2n. any)
Director Jordi Balló
Durada 2 cursos acadèmics
Nombre de crèdits 120 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 31

 

Nom del màster Documentació Digital (en línia) (inclou diploma de postgrau i curs de postgrau)
Edició 8a. edició
Directors Cristòfol Rovira i Lluís Codina
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS (segons itinerari)
Nombre d'estudiants matriculats 22

 

Nom del màster Dret Immobiliari, Urbanístic i de l'Edificació (LL. M.) (inclou diplomes de postgrau)
Edició 8a. edició
Director Josep Santdiumenge
Durada 8 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 11

 

Nom del màster Dret del Treball i de la Seguretat Social (inclou diplomes de postgrau)
Edició 14a. edició (2n. any) i 15a. edició (1r. any)
Directors Manuel R. Alarcón, Josep Fargas i Júlia López
Durada 18 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 10 (15a. edició) i 11 (14a. edició) i

 

Nom del màster Dret Públic. Estudis Avançats de l'Ordenació Juridicoadministrativa del Territori i del Mercat (inclou diplomes de postgrau)
Edició 16a. edició
Directors Enric Argullol i Andrés Bentancor
Durada 8 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 7

 

Nom del màster Economia de la Salut i del Medicament (en línia) (inclou diplomes de postgrau)
Edició 6a.edició (2n.any) i 8a. edició (1r. any)
Directors Jaume Puig i Carles Murillo
Durada 19 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 54 (8a. edició) i 54 (6a. edició)

 

Nom del màster International Master's Degree in Health Economics and Pharmaeconomics (en línea)
(inclou diplomes de postgrau)
(versió en anglès del màster en Economia de la Salut i del Medicament)
Edició 3a. edició (3er. any) 7a. edició (2n. any) i 9a. edició (1r. any)
Directors Jaume Puig
Durada 19 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 24 (9a. edició), 19 (7a. edició) i 13 (3a. edició)

 

Nom del màster Edició
Edició 7a. edició
Directors Javier Aparicio i Dolors Ollé
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 41

 

Nom del màster Edición.

Mención: Edición de Libros o Edición de Revistas (inclou diploma de postgrau) (programa de doble titulació realitzat conjuntament amb la Universitat Diego Portales (Xile))

Edició 3a edició (1er. any), 2a. edició (2on. any) i 1a. edició (3er.any).
Directors Javier Aparicio i Josep M. Casasús
Durada 19 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 17 (3a. edició), 15 (2a. edició) i 29 (1a.edició)

 

Nom del màster Estudis Territorials i Urbanístics
(programa conjunt UPF-UPC-EAPC)
Edició 8a. edició (2n. any) i 9a. edició (1r. any)
Director Josep Bernís
Durada 16 mesos
Nombre de crèdits 85 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 25 (9a. edició) i 25 (8a. edició)

 

Nom del màster Fiscalitat
(programa interuniversitari UPF-UPC)
Edició 10a. edició
Directors Antoni Duran-Sindreu i Miquel García Hoffmann
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 23

 

Nom del màster Gobierno y Gestión Pública en América Latina
Edició 1a. edició semipresencial (2n. any)
Directors Carles Ramió, Miquel Salvador i David Sancho
Durada 22 mesos
Nombre de crèdits 120 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 15

 

Nom del màster Lideratge i Gestió de la Ciència (programa interuniversitari UPF-UAB-UB)
Edició 1a. edició (2n. any) i 2a. edició (1r.any)
Directors Josep Eladi Baños
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 20 (2a. edició) i 28 (1a. edició)

 

Nom del màster Lingüística Forense
Edició 2a. edició
Directors M. Teresa Turell
Durada 15 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom del màster Màrqueting (inclou diplomes de postgrau)
Edició 14a. edició (2n. any), 15a. edició (1r. any), i 16a. (1r. any)
Director José Luis Crespán
Durada 14 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 8 (16a. edició), 7 (15a. edició), i 4 (14a. edició)

 

Nom del màster Màrqueting (format executiu)
Edició 4a. edició
Directors José Luis Crespán
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 15

 

Nom del màster Màrqueting Directe i Digital
Edició 1a. edició
Directors Antonio Ladrón de Guevara i Josep Mª Fàbregas
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 26

 

Nom del màster Màrqueting Farmacèutic (inclou diplomes de postgrau)
Edició 7a. edició (2n. any) i 7a. edició
Directors Josep M. Fàbregas i Juan L. Fernández
Durada 18 mesos i 10 mesos respectivament
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 32 (7a. edició) i 26 (6a. edició)

 

Nom del màster Mercats Financers
Edició 8a. edició
Director Xavier Freixas
Durada 8 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 32

 

Nom del màster Musicoteràpia

(programa interuniversitari UPF-URL)

Edició 1a. edició
Director Paul Verschure i Melissa Mercadal
Durada 16 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdtis ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 16

 

Nom del màster Negocis Internacionals. International Business. Subtítol: Especialitat en Amèrica Llatina, Europa i Àsia (inclou cursos de postgrau)
Edició 18a. edició / 17a. edició conjuntament amb l'ITESM-Puebla.
Director Carles Murillo
Durada 9 mesos i 13 mesos respectivament
Nombre de crèdits 65 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 36 (18a. edició) i 9 (17a. edició).

 

Nom del màster Negocis Internacionals. International Business (en línia)
Edició 2a. edició (2n. any) i 3a. edició (1r. any) / 6a. edició (2n. any) i 7a. edició (1r.any), conjuntament amb la Universitat de la República (Uruguai)
Director Carles Murillo
Durada 15 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 1 (7a. edició), 1 (6a. edició), 7 (3a. edició) i 9 (2a. edició).

 

Nom del màster Polítiques Públiques i Socials (programa conjunt amb la Johns Hopkins Universirty)
Edició 9a. edició (2n. any) i 10a. edició (1r.any)
Director Vicenç Navarro
Durada 20 mesos
Nombre de crèdits 120 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 20 (10a. edició) i 13 (9a. edició)

 

Nom del màster Planificació i Direcció de la Mobilitat
(programa interuniversitari UPF-UPC)
Edició 2a. edició
Director Manuel Villalante
Durada 10 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 27

 

Nom del màster Sciences in Management (MSc)
Edició 2a. edició
Directors Kalyan Talluri
Òrgan acadèmic responsable Departament d'Economia i Empresa
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 12

 

Nom del màster Traducció Científico-tècnica
Edició 6a. edició
Directors José Chabás i Javier Mas
Durada 8 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 11

 

Nom del màster Traducció Científico-tècnica (programa de doble titulació realitzat conjuntament amb la Universitat EAN (Colòmbia))
Edició 1a. edició
Directors Josep Chabás i Javier Mas
Durada 18 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 12

Màsters organitzats per l'IDEC i l'Escola Superior de Disseny Elisava

Nom del màster Digital Media Design. Disseny Multimèdia (inclou diplomes de postgrau)
Edició 11a. i 12a. edició
Directors Núria Díaz
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 70 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 14 (11a. edició) i 4 (12a. edició)

 

Nom del màster Disseny Gràfic (inclou diplomes de postgrau)
Edició 5a. i 6a. edició
Director Ramon Prat
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 27 (5a. edició) i 11 (6a. edició)

 

Nom del màster Disseny de Packaging (inclou diplomes de postgrau)
Edició 3a. i 4a. edició
Directors Eva Minguella
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 16 (3a. edició) i 3 (4a. edició)

 

Nom del màster Disseny de Producte (inclou diplomes de postgrau)
Edició 7a. i 8a. edició
Directors Josep Puig i Xavier Riudor
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 16 (7a. edició) i 12 (8a. edició)

 

Nom del màster Disseny de Projectes Web (inclou diplomes de postgrau)
Edició 1a. i 2a. edició
Directors Núria Díaz i José Luis de Vicente
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 6 (1a. edició) i 3 (2a. edició)

 

Nom del màster Disseny de Vehicles de Transport (inclou diplomes de postgrau)
Edició 11a edició
Director Josep Maria Montseny
Durada 11 mesos
Nombre de crèdits 100 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 12

 

Nom del màster Disseny de la Identitat Corporativa (inclou diplomes de postgrau)
Edició 4a. i 5a. edició
Directors Marta Carrió i Ana Salvador
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 16 (4a. edició) i 4 (5a. edició)

 

Nom del màster Disseny de l'Espai Comercial: Retail Design (inclou diplomes de postgrau)
Edició 1a. i 2a. edició
Directors Carmen Malvar
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 17 (1a. edició) i 11 (2a. edició)

 

Nom del màster Disseny de l'Espai Interior (inclou diplomes de postgrau)
Edició 8a. i 9a. edició
Directors Ricardo Guasch i Joaquim Matutano
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 21 (8a. edició) i 15 (9a. edició)

 

Nom del màster Disseny i Arquitectura (inclou diplomes de postgrau)
Edició 3a. i 4a. edició
Directors Ignasi Pérez
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 8 (3a. edició) i 15 (4a. edició)

 

Nom del màster Disseny i Direcció d'Art (inclou diplomes de postgrau)
Edició 3a. i 4a. edició
Directors Jordi Cano / Beatriu Malaret
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 24 (3a. edició) i 18 (4a. edició)

 

Nom del màster Disseny i Direcció de Projectes Expositius (inclou diplomes de postgrau)
Edició 9a. i 10a. edició
Directors Rosa Pera i Oscar Martínez
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 15 (9a. edició) i 2 (10a. edició)

 

Nom del màster Disseny i Espai Públic (inclou diplomes de postgrau)
Edició 13a. i 14a. edició
Directors Vicenç Mas i Ramon Parramon
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 4 (13a. edició) i 3 (14a. edició)

 

Nom del màster Disseny i Gestió de la Producció Gràfica (inclou diplomes de postgrau)
Edició 1a. i 2a. edició
Director Rafael Pozo
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 16 (1a. edició) i 6 (2a. edició)

 

Nom del màster Disseny, Estratègies de Comunicació i Publicitat (inclou diplomes de postgrau)
Edició 8a. i 9a. edició
Director Jordi Cano
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 26 (8a. edició) i 22 (9a. edició)

 

Nom del màster Fashion Design. Disseny i Moda (inclou diplomes de postgrau)
Edició 3a. i 4a. edició
Directors Antoni Miró i Beatriu Malaret
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 8 (3a. edició) i 4 (4a. edició)

 

Nom del màster Visual Media Design. Disseny i imatge (inclou diplomes de postgrau)
Edició 3a. i 4a. edició
Directors Josep Benlloch i Antoni Colomer
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 60 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 6 (3a. edició) i 6 (4a. edició)
 

Diplomes de postgrau

Nom del diploma Aprofundiment en Dret Públic (forma part del màster en Dret Públic)
Edició 11a. edició
Director Enric Argullol i Andrés Betancor
Durada 2 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom del diploma Assessorament Financer
Edició 11a. edició
Directors Òscar Elvira i Xavier Puig
Durada 5 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 18

 

Nom del diploma Assessorament Financer
Edició 1a. edició en línia / 3a., 4a., 5a., 6a., 7a., 8a., 9a., 10a. i 11a. edicions en línea per a La Caixa
Directors Òscar Elvira i Xavier Puig
Durada 6 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 13 (1a. edició), 91 (3a. edició), 82 (4a. edició), 215 (5a. edició),405 (6a. edició), 13 (7a. edició), 55 (8a. edició), 50 (9a. edició), 48 (10a. edició) i 78 (11a. edició).

 

Nom del diploma Auditoria
(forma part del màster en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa, especialitat Auditoria)
(programa conjunt amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya)
Edició 11a. edició
Directors Oriol Amat, Jesús Álvarez i Jordi Perramón
Durada 7 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 9

 

Nom del diploma Auditoria
(forma part del màster en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa, especialitat Auditoria)
(programa conjunt amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya)
Edició 4a. edició en format semipresencial
Directors Oriol Amat, Jesús Álvarez i Jordi Perramón
Durada 7 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 12

 

Nom del diploma Auditoria
(forma part del màster en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa, especialitat Auditoria)
(programa conjunt amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya)
Edició 2a. edició en línea (2n. any) i 4a. edició en línea (1r. any)
Directors Oriol Amat, Jesús Álvarez i Jordi Perramón
Durada 8 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 8 (4a. edició ) / 10 (2a. edició)

 

Nom del diploma Banca Privada
Edició 1a. i 2a. edició per a La Caixa.
Directora Xavier Puig Pla
Durada 3 cursos acadèmics
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 35 (2a. edició) i 34 (1a. edició)

 

Nom del diploma

Cercadors (forma part del màster en Cercadors, Màrqueting i Posicionament)

Edició

2a. edició

Director

Cristòfol Rovira i Lluís Codina.

Durada

8 mesos

Nombre de crèdits

30 crèdits ECTS

Nombre d'estudiants matriculats

5

 

Nom del diploma

Cercadors (forma part del màster en Cercadors, Màrqueting i Posicionament)

Edició

2a. edició

Director

Cristòfol Rovira i Lluís Codina.

Durada

8 mesos

Nombre de crèdits

40 crèdits ECTS

Nombre d'estudiants matriculats

3

 

Nom del diploma

Cercadors (forma part del màster en Cercadors, Màrqueting i Posicionament)

Edició

2a. edició

Director

Cristòfol Rovira i Lluís Codina.

Durada

8 mesos

Nombre de crèdits

50 crèdits ECTS

Nombre d'estudiants matriculats

2

 

Nom del diploma

Comunicación Científica, Médica y Ambiental

Edició

1a. edició (2n. any) i 2a. edició (1r. any) en format semipresencial, realitzades conjuntament amb la Fundación Instituto Leloir i Todo Noticias, a la seu de l'IDEC a Buenos Aires (Argentina)

Director

Vladimir de Semir

Durada

8 mesos

Nombre de crèdits

30 crèdits ECTS

Nombre d'estudiants matriculats

34 (1a. edició) i 35 (2a. edició)

 

Nom del diploma

Comunicació Empresarial
(forma part del màster en Comunicació Empresarial especialitat Tecnologies Digitals)

Edició

26a. edició / 25a. i 28a. edició, conjuntament amb la Universitat Diego Portales (Xile)

Directors

Josep M. Casasús, Joan Francesc Cánovas i Carles Singla

Durada

7 mesos i 18 mesos

Nombre de crèdits

30 crèdits ECTS

Nombre d'estudiants matriculats

21 (26a. edició), i 22 (25a. edició) i 10 (28a. edició)

 

Nom del diploma

Comunicació i Periodisme de Moda

Edició

3a. edició

Directores

Marta Camps, Mònica Figueras, Inma Sebastià i Inma Urrea

Durada

6 mesos

Nombre de crèdits

30 crèdits ECTS

Nombre d'estudiants matriculats

26

 

Nom del diploma Direcció Bancària
Edició 26a. edició
Director Xavier Puig Pla
Durada 5 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 29

 

Nom del diploma Direcció Bancària
Edició 12a. edició en format semipresencial
Director Xavier Puig Pla
Durada 7 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 29

 

Nom del diploma Direcció Bancària
Edició 7a. edició en línea (2n. any) i 8a. edició en línea (1r. any) / 9a. edició en línea per a Sa Nostra (Caixa de Balears)
Director Xavier Puig Pla
Durada 10 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 78 (9a. edició), 27 (7a. edició) i 20 (8a. edició)

 

Nom del diploma

Direcció de Comunicació
(forma part del màster en Comunicació Empresarial especialitat Tecnologies Digitals)

Edició

4a. edició

Directors

Josep M. Casasús, Joan Francesc Cánovas i Carles Singla

Durada

5 mesos

Nombre de crèdits

30 crèdits ECTS

Nombre d'estudiants matriculats

3

 

Nom del diploma

Direcció Comptable i Auditoria
(programa conjunt amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya)

Edició

2a. edició

Directors

Jesús Álvarez, Jordi de Falguera i Jordi Perramon

Durada

7 mesos

Nombre de crèdits

50 crèdits ECTS

Nombre d'estudiants matriculats

3

 

Nom del diploma

Direcció Comptable i Auditoria
(programa conjunt amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya)

Edició

2a. edició en format semipresencial

Directors

Jesús Álvarez, Jordi de Falguera i Jordi Perramon

Durada

8 mesos

Nombre de crèdits

50 crèdits ECTS

Nombre d'estudiants matriculats

4

 

Nom del diploma

Direcció Comptable i Auditoria
(programa conjunt amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya)

Edició

2a. edició en línea (1r. any) i 1a. edició en línea (2n. any)

Directors

Jesús Álvarez, Jordi de Falguera i Jordi Perramon

Durada

15 mesos

Nombre de crèdits

50 crèdits ECTS

Nombre d'estudiants matriculats

3 (2a. edició) i 6 (1a. edició)

 

Nom del diploma Direcció d'Empresa
Edició 32a. edició i 33a. edició / 34a. edició conjuntament amb la Universidad Diego Portales (Xile)
Director Joaquín Tena
Durada 5 mesos i 15 mesos
Nombre de crèdits 35 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 13 (34a. edició), 16 (33a. edició) i 25 (32a. edició)

 

Nom del diploma Direcció d'Empresa
Edició 2a. edició en format semipresencial
Director Joaquín Tena
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 35 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 19

 

Nom del diploma

Direcció Financera (forma part del màster en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa)

Edició

29a. edició i 30a. edició

Directors

Oriol Amat i Santiago Aguilà

Durada

6 mesos

Nombre de crèdits

30 crèdits ECTS

Nombre d'estudiants matriculats

12 (30a. edició) i 26 (29a.edició)

 

Nom del diploma

Direcció Financera (forma part del màster en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa)

Edició

2a. edició per a Aula Empresarial de Catalunya, ambdues en format semipresencial

Directors

Oriol Amat i Santi Aguilà

Durada

7 mesos

Nombre de crèdits

30 ECTS

Nombre d'estudiants matriculats

11 (2a. edició)

 

Nom del diploma

Direcció Financera (forma part del màster en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa)

Edició

15a. edició en format semipresencial

Directors

Oriol Amat i Santi Aguilà

Durada

7 mesos

Nombre de crèdits

30 ECTS

Nombre d'estudiants matriculats

19 (15a. edició)

 

Nom del diploma

Direcció Financera (forma part del màster en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa)

Edició

2a. edició en línea (2on. any) i 3a. edició en línea (1er. any)

Directors

Oriol Amat i Santi Aguilà

Durada

9 mesos

Nombre de crèdits

30 crèdits ECTS

Nombre d'estudiants matriculats

13 (3a. edició) i 14 (2a.edició)

 

Nom del diploma Direcció i Gestió d'Institucions, Empreses i Plataformes Culturals
Edició 11a. edició
Directors Elisenda Figueras i Ferran Mascarell
Durada 8 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 34

 

Nom del diploma Direcció en Màrqueting (forma part del màster en Màrqueting)
Edició 11a. edició
Director José Luis Crespán
Durada 9 mesos
Nombre de crèdits 35 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 9

 

Nom del diploma Documentació Digital (en línia) (forma part del màster en Documentació Digital)
Edició 11a. edició
Director Cristòfol Rovira i Lluís Codina
Durada segons itinerari
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS (segons itinerari)
Nombre d'estudiants matriculats 15

 

Nom del diploma Dret Ambiental (forma part del màster en Dret Públic)
Edició 6a. edició
Director Enric Argullol i Andrés Betancor
Durada 2 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom del diploma Dret de l'Edificació i de la Construcció (forma part del màster en Dret Immobiliari, Urbanístic i de l'Edificació (LL.M.))
Edició 8a. edició
Director Josep Santdiumenge
Durada 8 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 10

 

Nom del diploma Dret Immobiliari i Urbanístic (forma part del màster en Dret Immobiliari, Urbanístic i de l'Edificació (LL.M.))
Edició 19a. edició
Director Josep Santdiumenge
Durada 8 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 26

 

Nom del diploma Dret de l'Ordenació Territorial i Urbanística (forma part del màster en Dret Públic)
Edició 11a. edició
Directors Enric Argullol i Andrés Betancor
Durada 2 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom del diploma Dret dels Serveis Públics en Xarxa: Abastiment d'Aigua, Telecomunicacions, Energia i Transport (forma part del màster en Dret Públic)
Edició 4a. edició
Directors Enric Argullol i Andrés Betancor
Durada 2 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom del diploma Dret del Treball (forma part del màster en Dret del Treball i de la Seguretat Social)
Edició 9a. edició
Directors Manuel R. Alarcón, Josep Fargas i Júlia López
Durada 8 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 23

 

Nom del diploma Edición (forma part del màster en Edición.
Mención: Edición de Libros o Edición de Revistas) (programa de doble titulació realitzat conjuntament amb la Universitat Diego Portales (Xile))
Edició 3a. edició (1er. any) i 2a. edició (2on. any)
Directors Javier Aparicio, Josep M. Casasús i Claudio Avendaño
Durada 8 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 10 (3a. edició) i 6 (2a. edició)

 

Nom del diploma Economia de la Salut (en línia)
(forma part del màster en Economia de la Salut i del Medicament)
Edició 6a. edició (2n. any) i 8a. edició (1r. any)
Directors Jaume Puig i Carles Murillo
Durada 16 mesos
Nombre de crèdits 35 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 4 (8a. edició) i 7 (6a. edició)

 

Nom del diploma

Escriptura del Guió Televisiu per a Programes d'Entreteniment i Humor (programa conjunt amb El Terrat)

Edició

1a. edició

Directors

Montse Martí i Joan Pons

Durada

5 mesos

Nombre de crèdits

30 crèdits ECTS

Nombre d'estudiants matriculats

30

 

Nom del diploma Especialització en Litigis Civils
Edició 6a. edició
Director Francisco Málaga
Durada 7 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 17

 

Nom del diploma Farmacoeconomia (en línia)
(forma part del màster en Economia de la Salut i del Medicament)
Edició 7a. edició (2n. any) i 9a. edició (1r. any)
Directors Jaume Puig i Carles Murillo
Durada 12 mesos
Nombre de crèdits 35 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 15 (9a. edició) i 13 (7a. edició)

 

Nom del diploma

Formació Psicosocial

Edició

7a. edició (2n. any) i 8a. edició (1r. any)

Directors

Pere Notó, Josep M. Recasens i Magí Panyella

Durada

14 mesos

Nombre de crèdits

50 crèdits ECTS

Nombre d'estudiants matriculats

14 (8a. edició) i 17 (7a. edició)

 

Nom del diploma

Gestió d'Empreses en la Indústria de la Música

Edició

5a. edició

Directors

Ventura Barba i David Loscos

Durada

7 mesos

Nombre de crèdits

30 crèdits ECTS

Nombre d'estudiants matriculats

33

 

Nom del diploma

Gestió d'Empreses de Moda

Edició

2a. edició

Directors

Pilar Soldevila, Marta Camps i Inmaculada Urrea

Durada

8 mesos

Nombre de crèdits

30 crèdits ECTS

Nombre d'estudiants matriculats

24

 

Nom del diploma

Gestió de la Mobilitat (programa interuniversitari UPF-UPC)

Edició

11a. edició

Director

Manuel Villalante

Durada

8 mesos

Nombre de crèdits

30 crèdits ECTS

Nombre d'estudiants matriculats

6

 

Nom del diploma Gestió de Recursos Humans i Relacions Laborals (forma part del màster en Direcció de Recursos Humans a les Organitzacions)
Edició 16a. edició
Director Tomàs Rubió
Durada 8 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 21

 

Nom del diploma Govern i Gestió Pública a la Societat de la Informació: e-govern (programa conjunt amb l'EAPC)
Edició 5a. edició
Directors Miquel Salvador i David Sancho
Durada 5 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 16

 

Nom del diploma International Postgraduate Diploma in Health Economics (en línia)
(forma part de l'International Master's Degree in Health Economics and Pharmaeconomics)
(versió en anglès del diploma de postgrau en Economia de la Salut)
Edició 9a. edició (1r. any) i 7a. edició (2n. any)
Director Jaume Puig
Durada 16 mesos
Nombre de crèdits 35 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 1 (9a. edició) i 1 (7a. edició)

 

Nom del diploma International Postgraduate Diploma in Pharmacoeconomic (en línia)
(forma part de l'International Master's Degree in Health Economics and Pharmaeconomics)
(versió en anglès del diploma de postgrau en Farmacoeconomia)
Edició 8a. edició (2n. any)
Director Jaume Puig
Durada 12 mesos
Nombre de crèdits 35 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom del diploma Infermeria del Treball
Edició 3a. edició
Directors Miquel Mira
Durada 8 mesos
Nombre de crèdits 35 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 23

 

Nom del diploma Lingüística Forense (Peritatge Lingüístic Forense) (forma part del màster en Lingüística Forense i està format per cursos de postgrau)
Edició 4a. edició
Directora M. Teresa Turell
Durada 3 setmanes intensives en mesos alterns
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom del diploma

Locució en Ràdio i Televisió

Edició

1a. edició

Directors

Emma Rodero

Durada

5 mesos

Nombre de crèdits

30 crèdits ECTS

Nombre d'estudiants matriculats

10

 

Nom del diploma Màrqueting (forma part del màster en Màrqueting)
Edició 25a. edició i 26a. edició
Director José Luis Crespán
Durada 5 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 21 (26a. edició) i 21 (25a. edició)

 

Nom del diploma Màrqueting Directe i Interactiu (forma part del màster en Màrqueting Directe i Interactiu)
Edició 4a. edició
Directors Josep M. Fàbregas i Antonio Ladrón de Guevara
Durada 6 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 4

 

Nom del diploma Màrqueting Farmacèutic (forma part del màster en Màrqueting Farmacèutic)
Edició 15a. edició
Directors Josep M. Fàbregas i Juan L. Fernández
Durada 6 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom del diploma Negoci Bancari
Edició 11a. edició per a Makeateam i Banca Mora i 12a. edició per a La Caixa
Director Xavier Puig Pla
Durada 8 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 31 (12a. edició) i 15 (11a. edició)

 

Nom del diploma Recerca Clínica (forma part del màster en Recerca Clínica) (programa organitzat en col.laboració amb amb ForPoint-Instituto de Formação en Inovação na Saúde (Protugal))
Edició 1a. edició
Director Josep-Eladi Baños i Ana Macedo
Durada 6 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 15

 

Nom del diploma Reportatge de TV (programa conjunt amb Aula Parallel 40)
Edició 13a. edició
Director Joan Gonzàlez
Durada 3 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 9

 

Nom del diploma Tecnologies Digitals per a la Comunicació Empresarial (forma part del màster en Comunicació Empresarial especialitat Tecnologies Digitals)
Edició 12a. edició
Directors Josep M. Casasús, Joan Francesc Cánovas i Carles Singla
Durada 5 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom del diploma Vídeo Digital
Edició 4a. edició
Director Josep Giribert
Durada 8 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 12


Diplomes de postgrau organitzats per l'IDEC i l'Escola Superior de Disseny Elisava

Nom del diploma Conceptualització de Producte (forma part del màster en Disseny del Producte)
Edició 4a. edició
Director Josep Puig
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 10

 

Nom del diploma Creativitat i Publicitat (forma part del màster en Disseny, Estratègies de Comunicació i Publicitat)
Edició 5a. edició
Director Jordi Cano
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 21

 

Nom del diploma Desenvolupament de Producte (forma part del màster en Disseny de Producte)
Edició 4a. edició
Director Xavier Riudor
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 6

 

Nom del diploma Direcció d'Art (forma part del màster en Disseny i Direcció d'Art)
Edició 3a. edició
Directora Jordi Cano i Beatriu Malaret
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 23

 

Nom del diploma Direcció de Projectes Expositius (forma part del màster en Disseny i Direcció de Projectes Expositius)
Edició 6a. edició
Director Rosa Pera
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom del diploma Disseny Gràfic aplicat a la Comunicació (forma part del màster en Disseny Gràfic)
Edició 4a. edició
Director Ramon Prat
Durada 5 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 17

 

Nom del diploma Disseny Gràfic i Projectes Editorials (forma part del màster en Disseny Gràfic)
Edició 3a. edició
Director Ramon Prat
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 17

 

Nom del diploma Disseny Web 2.0 (forma part del màster en Disseny de Projectes Web)
Edició 1a. edició
Directora Núria Díaz i José Luis de Vicente
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 10

 

Nom del diploma Disseny de Mobiliari
Edició 2a. edició
Director Ricard ferrer
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 31

 

Nom del diploma Disseny de Presentacions Multimèdia (forma part del màster en Digital Media Design. Disseny Multimèdia)
Edició 3a. edició
Director Núria Díaz
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 8

 

Nom del diploma Disseny de Vehicles de Transport: Desenvolupament de Projectes (forma part del màster en Disseny de Vehicles de Transport)
Edició 2a. edició
Director Josep Maria Montseny
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom del diploma Disseny de Vehicles de Transport: Estratègies i Concepte (forma part del màster en Disseny de Vehicles de Transport)
Edició 2a. edició
Director Josep Maria Montseny
Durada 5 mesos
Nombre de crèdits 35 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom del diploma Disseny de la Interacció (forma part del màster en Disseny Multimèdia. Digital Media Design)
Edició 3a. edició
Directora Núria Díaz
Durada 5 mesos
Nombre de crèdits 40 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 4

 

Nom del diploma Disseny de l'Espai de Treball (forma part del màster en Disseny de l'Espai Interior)
Edició 7a. edició
Director Ricardo Guasch
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 23

 

Nom del diploma Disseny i Direcció de Projectes WEB (forma part del màster en Disseny de Projectes Web)
Edició 6a. edició
Directora Núria Díaz
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 19

 

Nom del diploma Disseny i Estratègia de Packaging (forma part del màster en Disseny de Packaging)
Edició 2a. edició
Director Eva Minguella
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 7

 

Nom del diploma Disseny i Estratègies de Comunicació (forma part del màster en Disseny, Estratègies de Comunicació i Publicitat)
Edició 7a. edició
Director Jordi Cano
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 14

 

Nom del diploma Disseny i Fotografia (forma part del màster en Visual Media Design. Disseny i Imatge)
Edició 3a. edició
Directora Josep Benlloch
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 19

 

Nom del diploma Disseny i Moda: Col·lecció i Context (forma part del màster en Fashion Design. Disseny i Moda)
Edició 2a. edició
Director Beatriu Malaret i Antoni Miró
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom del diploma Disseny i Moda: Creativitat i Tendències (forma part del màster en Fashion Design. Disseny i Moda)
Edició 2a. edició
Director Beatriu Malaret i Antoni Miró
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 10

 

Nom del diploma Disseny i Nous Formats Expositius (forma part del màster en Disseny i Direcció de Projectes Expositius)
Edició 6a. edició
Director Óscar Martínez
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 6

 

Nom del diploma Disseny i Producció Gràfica (forma part del màster en Disseny i Gestió de la Producció Gràfica)
Edició 7a. edició
Director Rafael Pozo
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 6

 

Nom del diploma Disseny i Televisió (forma part del màster en Visual Media Design. Disseny i Imatge)
Edició 3a. edició
Directora Antoni Colomer
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom del diploma Disseny i Aplicació de la Identitat Corporativa (forma part del màster en Disseny de la Identitat Corporativa)
Edició 4a. edició
Directora Marta Carrió i Ana Salvador
Durada 5 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 4

 

Nom del diploma Disseny, Art i Societat. Intervencions a l'Espai Públic (forma part del màster en Disseny i Espai Públic)
Edició 4a. edició
Directors Vicenç Mas i Ramon Parramon
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 10

 

Nom del diploma Disseny, Entorn i Arquitectura (Màster en Disseny i Arquitectura)
Edició 2a. edició
Director Ignasi Pérez
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 4

 

Nom del diploma Disseny, Imatge i Arquitectura (forma part del màster en Disseny i Arquitectura)
Edició 5a. edició
Director Ignasi Pérez
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 9

 

Nom del diploma Espai Interior. Perímetres Privats (forma part del màster en Disseny de l'Espai Interior)
Edició 5a. edició
Directors Joaquim Matutano
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 20

 

Nom del diploma Estratègia i Gestió de la Identitat Corporativa (forma part del màster en Disseny de la Identitat Corporativa)
Edició 3a. edició
Directors Marta Carrió i Ana Salvador
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom del diploma Exteriorisme. Esdeveniments i Espais Efímers (forma part del màster en Disseny i Espai Públic)
Edició 4a. edició
Directors Vicenç Mas i Ramon Parramon
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 10

 

Nom del diploma Gestió de Projectes Gràfics (forma part del màster en Disseny i Gestió de la Producció Gràfica)
Edició 1a. edició
Director Rafael Pozo
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 8

 

Nom del diploma Modelatge Digital
Edició 6a. edició
Director Josep Maria Montseny
Durada 5 mesos
Nombre de crèdits 35 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 6

 

Nom del diploma Packaging. Producte i Mercat (forma part del màster en Disseny de Packaging)
Edició 5a. edició
Directors Eva Minguella
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 4

 

Nom del diploma Retail Design. Disseny i Concepte: Branding (forma part del màster en Disseny de l'Espai Comercial: Retail Design)
Edició 3a. edició
Director Carmen Malvar
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 4

 

Nom del diploma Retail Design. Disseny i Espai: Shopping (forma part del màster en Disseny de l'Espai Comercial: Retail Design)
Edició 1a. edició
Director Carmen Malvar
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 30 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 4


Cursos de postgrau

Nom del curs Anàlisi de Risc i Rendibilitat de les Operacions Financeres (forma part del diploma en Direcció Bancària)
Edició 34a. edició
Director Xavier Puig Pla
Durada 2 mesos
Nombre de crèdits 10 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 6

 

Nom del curs Anàlisi de Risc i Rendibilitat de les Operacions Financeres (en línia) (forma part del diploma en Direcció Bancària)
Edició 2a. edició
Director Xavier Puig Pla
Durada 3 mesos
Nombre de crèdits 10 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom del curs Cercadors (en línia)
Edició 2a.edició
Director Cristòfol Rovira i Lluís Codina
Durada 8 mesos
Nombre de crèdits 20 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 10

 

Nom del curs Detecció de Plagi (forma part del diploma de postgrau en Lingüística Forense. Peritatge Lingüístic, i del màster en Lingüística Forense)
Edició 3a. edició
Directora M. Teresa Turell
Durada 1 setmana intensiva
Nombre de crèdits 10 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom del curs Determinació/Atribució d'Autoria (forma part del diploma de postgrau en Lingüística Forense. Peritatge Lingüístic, i del màster en Lingüística Forense)
Edició 3a. edició
Directora M. Teresa Turell
Durada 1 setmana intensiva
Nombre de crèdits 10 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom del curs Direcció Comptable i Control de Gestió (forma part del màster en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa)
Edició 30a. edició
Director Jordi de Falguera
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 20 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 23

 

Nom del curs Direcció Comptable i Control de Gestió (forma part del màster en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa)
Edició 15a. edició en format semipresencial
Director Jordi de Falguera
Durada 5 mesos
Nombre de crèdits 20 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 20

 

Nom del curs Direcció Comptable i Control de Gestió (forma part del màster en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa)
Edició 2a. edició en línea
Director Jordi de Falguera
Durada 5 mesos
Nombre de crèdits 20 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 15

 

Nom del diploma Documentació Digital (en línia) (forma part del màster en Documentació Digital)
Edició 2a. edició
Directors Cristòfol Rovira i Lluís Codina
Durada segons itinerari
Nombre de crèdits mínim 10 crèdits ECTS (segons itinerari)
Nombre d'estudiants matriculats 31

 

Nom del curs Empreses en Crisi: prevenció, reestructuració i concurs de creditors
Edició 3a. edició
Directors Ferran Cerdà i Ignacio Sancho
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 10 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 40

 

Nom del curs Executive Course on Bussines Aspects of Science (forma part del màster en Lideratge i Gestió de la Ciència)
Edició 1a. edició
Director Josep Eladi Baños i Joan Bigorra
Durada 7 mesos
Nombre de crèdits 10 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom del curs Fonètica Forense (forma part del diploma de postgrau en Lingüística Forense. Peritatge Lingüístic, i del màster en Lingüística Forense)
Edició 4a. edició
Directora M. Teresa Turell
Durada 1 setmana intensiva
Nombre de crèdits 10 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom del curs Formació i Desenvolupament del Capital Humà (forma part del màster en Direcció de Recursos Humans a les Organitzacions)
Edició 9a. edició
Director Tomàs Rubió
Durada 3 mesos
Nombre de crèdits 15 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 27

 

Nom del curs Gestió Hospitalària: el cap de servei com a product manager
Edició 7a. edició
Director Francesc Moreu
Durada 1 mes
Nombre de crèdits 10 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 19

 

Nom del curs Negoci Bancari
Edició 2a.edició en línia per a Banc Sabadell
Director Xavier Puig Pla
Durada 5 mesos
Nombre de crèdits 15 ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 120

 

Nom del curs Producció Industrial del Llibre
Edició 1a.edició
Director Javier Aparicio i Rafael Pozo
Durada 1 mes
Nombre de crèdits 20 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 7

 

Nom del curs Propiedad Industrial como Herramienta Estratégica de Gestión Empresarial (programa organitzat conjuntament amb l'Instituto Nacional de la Propiedad Industrial d'Argentina)
Edició 2a.edició
Director Paz Soler
Durada 3 mesos
Nombre de crèdits 25 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 32

 

Nom del curs Religions i Diàleg (programa realitzat conjuntament amb l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona)
Edició 1a. edició
Director Antoni Matabosch
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 20 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 9

 

Nom del curs Gestió Bancària
Edició 1a.edició per a La Caixa
Director Xavier Puig Pla
Durada 3 mesos
Nombre de crèdits 10 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 26

 

Nom del curs Gestió d'Operacions d'Actiu i d'Anàlisi d'Empreses
Edició 4a., 3a., 2a.i 1a. edició per a La Caixa
Director Xavier Puig Pla
Durada 15 mesos
Nombre de crèdits 10 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 29 (4a. edició), 30 (3a. edició), 27 (2a.edició) i 30 (1a.edició)

 

Nom del curs Gestió de Patrimonis
Edició 1a.edició en línia per a La Caixa
Director Xavier Puig Pla
Durada 5 mesos
Nombre de crèdits 10 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 438

 

Nom del curs Iniciació a la Recerca Clínica (forma part del màster en Recerca Clínica) (programa organitzat en col·laboració amb amb ForPoint-Instituto de Formação en Inovação na Saúde (Protugal))
Edició 1a. edició
Director Josep Eladi Baños i Ana Macedo
Durada 2 mesos
Nombre de crèdits 10 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 17

 

Nom del curs Selecció, Avaluació i Conservació del Capital Humà (forma part del màster en Direcció de Recursos Humans a les Organitzacions)
Edició 9a. edició
Director Tomàs Rubió
Durada 4 mesos
Nombre de crèdits 15 crèdits ECTS
Nombre d'estudiants matriculats 26

Altres cursos

Nom del curs Anàlisi d'Estats Financers (en línea)
Director Jordi de Falguera

 

Nom del curs Català per a Estrangers
Director Programa d'Ensenyament d'Idiomes de la UPF (PEI)

 

Nom del curs Comptabilitat General
Directors Jordi de Falguera i Ester Oliveras

 

Nom del curs Comunicació en Situacions de Crisi
Director Joan Francesc Cánovas

 

Nom del curs Expertise en Financiación y The Financial Crunch
Director Antoni Teran

 

Nom del curs Documentació Digital
Director Cristòfol Rovira i Lluís Codina

 

Nom del curs Gestió de Despatxos Professionals
Director Eugènia Navarro

 

Nom del curs Gestió del Temps (en línea)
Coordinador Jordi de Falguera

 

Nom del curs Gestió de Tresoreria a l'Empresa
Director Xavier Olsina

 

Nom del curs Intel·ligència Competitiva i Vigilància Tecnològica (en línia)
Directors Joaquín Tena i Alessandro Comai

 

Nom del curs Nou Pla General de Comptabilitat (en línia)
Director Oriol Amat

 

Nom del curs Normes Internacionals d'Informació Financera (en línia) (programa conjunt amb l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció - ACCID)
Director Santiago Aguilà

 

Nom del curs Programa Avançat de Màrqueting per als Recursos Humans
Director Antonio Ruiz Va

 

Nom del curs Tècnic en Xarxes i Internet (programa conjunt amb CISCO SYSTEMS)
Director Miquel Oliver

Barcelona Comm & News

Coordinació acadèmica: Carles Singla

Taula rodona i conferència organitzada en el marc del Barcelona Comm & News:

- "Tenen futur els valors professionals del periodisme?"
Ponents: Rosa María Calaf, presidenta del Centre Internacional de Premsa de Barcelona, Martin G. Etchevers, gerent de Comunicacions Externes del Grupo Clarín i Antonio Franco, comentarista polític i membre del comitè editorial del Grupo Zeta.

- "Using celebrity to leverage brand exposure"
Ponent: Alan Edwards, CEO de The Outside Organisation. Conferència organitzada pel Curs de Brand Management: gestió i comunicació de marques al segle XXI.

Periodisme

Nom El periodista davant la càmera
Director Eduard Boet
Durada 20 hores
Nombre d'estudiants 8

 

Nom Web 2.0 per a Periodistes (I i II) (curs de postgrau)
Directors Lluís Codina, Javier Díaz Noci i Ruth Rodríguez
Durada 50 hores
Nombre d'estudiants 14 al programa complert (+ 11 del mòdul I)

Comunicació audiovisual

Nom Les set claus de la comunicació infantil i juvenil
Director Gerard Hausmann
Durada 16 hores
Nombre d'estudiants 7

 

Nom La Veu als Mitjans Audiovisuals: locució en ràdio i TV
Director Carles Pérez
Durada 20 hores
Nombre d'estudiants 22

 

Nom Videoperiodisme ENG (programa conjunt amb Aula Parallel 40) (curs de postgrau)
Director Joan González
Durada 50 hores
Nombre d'estudiants 10

Comunicació per a professionals i organitzacions

Nom Brand management: gestió i comunicació de marques al segle XXI
Directora Blanca Fullana
Durada 20 hores
Nombre d'estudiants 22

 

Nom Gestió de la Reputació Corporativa
Directora Neus Arqués
Durada 20 hores
Nombre d'estudiants 27

 

Nom L'estratègia publicitària a l'empresa
Directora Judith Badia
Durada 16 hores
Nombre d'estudiants 12

 

Nom Gabinets de Comunicació a l'Administració Pública
Director Joan Francesc Cánovas
Durada 24 hores
Nombre d'estudiants 16

 

Nom Organització d'Esdeveniments d'Empresa
Director Raimond Torrents
Durada 20 hores
Nombre d'estudiants 13

 

Nom Tècniques d'Informació i Comunicació Empresarials (I i II) (curs de postgrau)
Director Josep M. Casasús
Durada 50 hores
Nombre d'estudiants 12 al programa complet (+3 al mòdul I i +4 al mòdul II)

 

Nom Comunicació d'alt impacte per gestionar el canvi
Director Núria Oriol
Durada 20 hores
Nombre d'estudiants 7

 

Nom Gestió de projectes en l'àmbit de la comunicació
Directors Miquel Darnés
Durada 16 hores
Nombre d'estudiants 7

Àrea de Comunicació i Mitjans Digitals

BCNPLAY JULIOL DEL 2009

Direcció acadèmica: Daniel Sánchez-Crespo

Nom

Introducció a Programació Xbox360 sota XNA.

Durada

20 hores

Nombre d'estudiants

9

 

Nom Programació Xbox360 sota XNA avançat.
Durada 20 hores
Nombre d'estudiants 9

 

Nom Disseny de videojocs per a mòbils clàssics i Phone - Introducció
Durada 20 hores
Nombre d'estudiants 6

BCN3D 2009: Cursos per a Autodesk MAYA 2009

Direcció acadèmica: Marcelo Dematei i Marco Romeo

Nom Animació avançada de Personatges en MAYA
Durada 12 hores
Nombre d'estudiants 5

Escola de Primavera Online 2009

Nom Nou Pla General de Comptabilitat
Director Santiago Aguilà
Durada 12 hores
Nombre d'estudiants 4

 

Nom Gestió del Temps
Coordinador Jordi de Falguera
Durada 10 hores
Nombre d'estudiants 6

Seminaris i jornades

"Créació d'Empresers: de la idea al projecte"
Seminari organitzat a Alger conjuntament amb la CACI- Chambre de Commerce et d'Industrie d'Alger, i la Fundació Gas Natural amb la participació com a docents d'experts provinents de l'IDEC i de l'ANSEJ - Agence Nationale de Soutien à l'Emploi des Jeunes.

Gestió del cobrament dels impagats i prevenció de la demora.
Direcció: Joan Anton Ros

Gestió Professional sobre el Negoci de la Música (Barcelona, Jerez, Valladolid, Palma de Mallorca, Oviedo i Alacant)
Direcció: David Loscos i Ventura Barba, directors acadèmics del diploma de postgrau en Gestió d'Empreses en la Indústria de la Música.

Implicacions Tributàries del Nou Pla General Comptable (en línia)
Direcció: Javier Ragué

Jornada Professional. "Innovació en la direcció i gestió de persones: productivitat i capital humà."
Direcció: Antonio Ruiz Va, director del Programa Avançat de Màrqueting per als Recursos Humans.

Ponències:

- "Las experiencias de CISCO en el desarrollo del talento y su relación con la productividad y el compromiso".
Ponents: Pablo Giráldez, director de Recursos Humans de Cisco, i Josep Mª Orduña, director de Recursos Humans de Nutrexpa i president del Fòrum de Recursos Humans Foment del Treball Nacional.

- "Relación con los clientes y generación de valor".
Ponent: Laura González-Molero, presidenta de Merck España i vicepresidenta d'AED.

- "Gestionar relaciones con las personas de la organización".
Ponent: Xavier Coll, director executiu de Recursos Humans de La Caixa.

- "La reputación interna: de la satisfacción al compromiso".
Ponents: Justo Villafañe, catedràtic de la Universitat Complutense de Madrid, soci de Villafañe Asociados i director de MERCO; i Ramon Adell, catedràtic d'Economia de l'Empresa de la Universitat de Barcelona, president d'AED i vicepresident de CEDE.

- "Tendencias actuales en el Management de personas".
Ponent: Juan Torras, soci d'Egon Zehnder i vicepresident d'AED.

III Jornada Anual del Consell Assessor d'Argentina de l'IDEC-UPF - ¿Qué hacer con el saber?
Participació de personalitats del món empresarial i acadèmic, entre els quals es destaquen els professors de la UPF següents: Jaume Casals, Josep Eladi Baños, Vladimir de Semir, i Joaquín Tena.

Jornada de Gestió de Projectes Europeus d'Investigació i Desenvolupament del 7è. Programa Marc
Direcció: Carlos Díaz i Eva Molero.

Jornada sobre Novetats Tributàries 2009.
Direcció: Javier Ragué

Jornada sobre la Llei 26/2007 de responsabilitat mediambiental
Direcció: Manuel Ludevid

Jornades de Teràpies Creatives (jornades en el marc del Màster en Musicoteràpia)
Direcció: Melissa Mercadal

[La Fórmula]2009. "Empresas biotecnológicas: retos y oportunidades para el márketing farmacéutico"
President de la Jornada: Jordi Camí, Director del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.
Ponents: Carles Buesa, CEO d'Oryzon Genomics i president de CataloniaBio. Luis Ruiz, soci-director general de Janus Development i secretari de CataloniaBio. Pedro Luis González Atienza, Head of New Products & Business Analysis d'Almirall.
Presentador i moderador: Joan Heras, director Mèdic & Assumptes Regulatoris, Espanya d'Almirall.
Jornada realitzada en el marc del màster en Màrqueting Farmacèutic.

"La Formació com a Eina per a l'Endemà de la Crisi"
Esmorzar-debat adreçat a directors de recursos humans, amb la col·laboració d'Infojobs i del Consell Social de la UPF.
Ponents: Núria Bassi, presidenta del Consell Social de la UPF. José García-Montalvo, catedràtic d'Economia i director del Departament d'Economia i Empresa de la UPF. Martí Parellada, catedràtic d'Economia de la UB i coordinador general de l'Informe de la Fundación CYD.

"Passió i gestió de l'esport."
Ponent: Alberto M. Ballvé, profesor de la Universitat Torcuato de Di Tella d'Argentina
Seminari realitzat en el marc del màster en Direcció i Gestió de l'Esport.

Reducció de costos en un entorn de recessió
Direcció: Oriol Amat

Seminari CRES: "Tècniques de Modelització en Avaluació Econòmica de Medicaments i Tecnologies Sanitàries" (conjuntament amb el CRES).
Director: Jaume Puig Junoy

Seminari de Música (monogràfics de Josef Haydn, Frédéric Chopin i d'altres)
Direcció: Joan Grimalt, director d'orquestra i filòleg.

Seminari avançat de Negociació Estratègica
Direcció: Alfred Font

"The Arts in Barcelona"
Programa organitzat conjuntament amb la Universitat de Boston i el Metropolitan College.
Direcció: Ferran Mascarell.

Aula Eixample

Cicle Com Escoltar Música?

Direcció: Joan Grimalt, director d'orquestra i filòleg.

 • Com Escoltar Música? Richard Strauss. Tod und Verklärung (Mort i transfiguració)
 • Com Escoltar Música? Wolfgang A. Mozart, simfonia nº 41, "Júpiter", K 551
 • Com Escoltar Música? Arnold Schönberg, Pierrot lunaire
 • Com Escoltar Música? Ludwig van Beethoven, Triple Concert op. 56
 • Com Escoltar Música? Anton Dvorák, DerWassermann ('L'home de l'aigua') op. 107
 • Com Escoltar Música? Felix Mendelssohn, Salm 42 Wie der Hirsch schreit
 • Com Escoltar Música? HansW. Henze, Phaedra (1)
 • Com Escoltar Música? HansW. Henze, Phaedra (2)
 • Com Escoltar Música? Gustav Mahler, Simfonia nº 1 (1)
 • Com Escoltar Música? Gustav Mahler, Simfonia nº 1 (2)
 • Com Escoltar Música? Magnificats: música barroca a la corona catalano-aragonesa
 • Com Escoltar Música? Música en viu. Convidat: Santiago Figueras, Guitarres
 • Com Escoltar Música? Dmitri Xostakóvitx, Simfonia nº 13 Babi Yar
 • Com Escoltar Música? Gioachino Rossini, Cenerentola ('La ventafocs')

- El Somriure: La cara acollidora del món (realitzat conjuntament amb la Fundació Joan Maragall)
Coordinació: David Jou, catedràtic de Física de la Matèria Condensada a la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador en física de processos irreversibles.

 • Cervells riallers i alegres
  Adolf Tobeña, catedràtic de PsicologiaMèdica i Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • El riure i el somriure en la filosofia
  Jaume Casals, catedràtic de Filosofia de la Universitat Pompeu Fabra.
 • El somriure en música: entre la ironia i el drama
  Xavier Antich, professor titular d'Estètica de la Universitat de Girona.
 • Somriures de l'ànima. Del Buda a Marc Chagall
  Eduard Cairol, professor lector d'Història de l'Art de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Narradors i poetes davant del somriure
  David Jou, poeta i catedràtic de Física de la Matèria Condensada de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • El somriure generador de lligams
  Sebastià Serrano, catedràtic de Lingüística General de la Universitat de Barcelona.

Conferències

- "Com crear el teu futur professional 2.0."
Modera: Mònica Alonso i Martí, directora de relacions externes de l'IDEC-Universitat Pompeu Fabra.
"Entorns Virtuals en la Selecció de Personal".
Ponent: Josu Sobrino, director de Recursos Humans de la Fundació Puigvert "Identitat digital".
Ponent: Albert Garcia Pujadas, soci director de Nikodemo Animation. Networking's corner.
Coordina: Marc Ribas, soci de Humanside group i responsable de la divisió Experienceside.
Conferències-taller realitzades en el marc de la UPF Feina.

- "Crisis: singularidad e impacto real."
Ponent: Emilio Ontiveros, fundador i president d'Analitstas Financieros Internacionales (AFI).
Conferència realitzada en el marc del màster en Banca i Finances.

- "Delatats pel llenguatge! La tasca dels Lingüistes Forenses".
Ponent: M. Teresa Turell, catedràtica de lingüística anglesa a la UPF.
Conferència realitzada conjuntament amb el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya, en el marc del màster en Lingüística Forense.

-. "L'Assessor Genètic: una professió necessària."
Moderador: Luis A. Pérez Jurado, director del màster.
Clausura a càrrec de Miguel del Campo, coordinador assistencial del màster.
Conferències de clausura realitzades en el marc del màster en Assessorament Genètic.
"La Professió d'Assessor Genètic: present i futur."
Ponent: Lauren Kerzin-Storrar, directora del programa màster de la Universitat de Manchester (RU) i assesora genètica del Servei Regional de Genètica de Manchester (RU)
"L'assessorament genètic: la situació i necessitats a Europa." Ponent: Helena Kääriäinen, directora del Departament de Genètica Mèdica de la Universitat de Turku (Finlàndia).

- "Els monòlegs, un model únic?"
Moderador: David Escardó, director del Departament de Continguts de El Terrat de Produccions.
Participants: Andreu Buenafuente, Pablo Motos, Godoy i Toni Moog.
Taula rodona realitzada en el marc del Programa de postgrau en Escriptura del Guió Televisiu per a Programes d'Entreteniment i Humor.

- "Impacte de la crisi econòmica en l'esport."
Ponents: Ramon Praderas, director general del Circuit de Catalunya i Jordi Villacampa, president del DKV Joventut
Modera: Xavier Bonastre, periodista d'esports de TV3.
Esmorzar-taula rodona realitzada en el marc de les activitats organitzades pel màster en Direcció i Gestió de l'Esport.

- "L'Agència Tributària a Catalunya."
Ponent: Josep Costa, director de l'Agència Tributària de Catalunya.
Conferència inaugural del màster en Fiscalitat.

- "Language-Based Crimes: utilizing forensic linguistics to identify offenders"
Ponent: James R. Fitzgerald, Violent Crime Consultant/Forensic Linguist, exmembre de l'FBI (1995-2007).
Conferència realitzada en el marc del programa de postgrau de Determinació/Atribució d'Autoria i del màster en Lingüística Forense.

- "La Jurisprudencia en la Edificación".
Ponent: Juan Antonio Xiol Ríos, magistrat i president de la Sala Primera del Tribunal Suprem.
Conferència inaugural del màster en Dret Immobiliari, Urbanístic i de l'Edificació.

- "La pilota no entra per atzar."
Ponent: Ferran Soriano, president d'Spanair. Ha estat vicepresident econòmic del FC Barcelona.
Conferència realitzada en el marc de l'acte de cloenda del màster en Direcció i Gestió de l'Esport.

- "La Recerca a Catalunya: el moment de la consolidació".
Ponent: Andreu Mas-Colell, catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, i secretari general de l'European Research Council pel període 2009-2011.
Conferència realitzada en el marc de l'acte de cloenda de la primera edició del màster en Lideratge i Gestió de la Ciència.

- "1969-2009: 40 años en el mundo editorial."
Ponent: José Manuel Lara, president del Grup Planeta.
Conferència realitzada amb motiu de la cloenda de la 14a edició del màster en Edició.

- "Las dos culturas, 50 años después"
Ponent: José Manuel Sánchez Ron, acadèmic de la real Academia de la Lengua Española, catedràtic d'Història de la Ciència de la Universitat Autònoma de Madrid i divulgador científic. Conferència inaugural del màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental.

- "La gestión emocional de plantillas deportivas profesionales."
Taula rodona realitzada en el marc del màster en Direcció i Gestió de l'Esport.
Participen: Unai Emery, entrenador Valencia C.F., Xavier Pascual, entrenador Regal F.C.B i José Planas, coach deportiu de Lead My Team.

- "LIBRO: producto editorial, producto gráfico o producto industrial."
Taula rodona realitzada en el marc del curs de postgrau de Producció Industrial del Llibre.
Participants: Javier Aparicio Maydeu, director del màster en Edició i codirector del curs de postgrau, Rafael Pozo, autor de "Diseño y Producción Gràfica" i Producció Gràfica i codirector del curs de postgrau, Joan Mases, autor de "Costes y Presupuestos en el Sector Gráfico", Jesús del Hoyo, degà del Col·legi de Professionals de Disseny Gràfic de Catalunya i Josep Moreno, director de realització de l'Editorial Planeta.

- "Marketing Digital: el secreto del éxito de Obama"
Ponent: Javier Oliete, director general de Neo Ogilvy.
Conferència realitzada en el marc del màster en Màrqueting Directe i Digital.

- "Medicina y Salud en la prensa diaria. Informe Quiral 10 años."
Conferència realitzada conjuntament amb l'Observatori de la Comunicació Científica, la Fundació Vila Casas i Novartis, en el marc del màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental.

- "Proceso de Creación e Implantación  de un Cuadro de Mando de RRHH. Experiencias de éxito".
Ponent: Mª Emilia Gil Girbau, adjunta a Direcció de Grupo Mutua de Terrassa. Conferència realitzada en el marc del màster en Direcció i Gestió de Recursos Humans a les Organitzacions.

- "Provisión de incentivos: planes retributivos y otras políticas de RRHH".
Ponent: Maia Güell, catedràtica d'Economia de la Universitat d'Edimburg i professora titular del Departament d'Economia i Empresa de la UPF.
Conferència realitzada en el marc del màster en Direcció i Gestió de Recursos Humans.

- "Tenen futur els valors professionals del periodisme?"
Ponents: Rosa María Calaf, presidenta del Centre Internacional de Premsa de Barcelona, Martin G. Etchevers, gerent de Comunicacions Externes del Grupo Clarín i Antonio Franco, comentarista polític i membre del comitè editorial del Grupo Zeta.
Taula rodona organitzada en el marc del Barcelona Comm & News.

- "Un diario personal de utopías digitales."
Ponent: José Luis de Vicente, editor del blog Elástico.net, periodista, investigador cultural i ponent a l'Escola de Disseny d'Elisava.
Conferència en el marc de l'acte de lliurament de diplomes corresponent al curs acadèmic 2007-2008, de l'àrea de Comunicació i Mitjans Digitals.

- "Using celebrity to leverage brand exposure.
" Ponent: Alan Edwards, CEO de The Outside Organisation.
Conferència organitzada pel Curs de Brand Management: gestió i comunicació de marques al segle XXI, dins el marc de la Barcelona Comm & News.

Programa de continuïtat de l'Associació d'Antics Alumnes de l'IDEC

- "Claus per a la programació professional al llarg de la vida laboral." (Com potenciar i planificar la teva carrera)
Ponent: Oriol Segarra, managing director de Synthon Hispania i autor de diversos llibres, entre els quals "Los 15 círculos del autoliderazgo".
Conferència organitzada conjuntament amb l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID).

- "Com fer negocis a la ciutat de Barcelona: eines de suport a l'emprenedoria i claus per l'èxit."
Ponent: Mateu Hernández, gerent del Sector de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona, ex Director de Barcelona Activa i antic alumne del Màster en Polítiques Públiques i Socials (IDEC-Universitat Pompeu Fabra).

- "Crisi econòmica, financera, immobiliària i empresarial: com aprofitar-la."
Ponent: Oriol Amat, catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra.

- "El factor humà com a clau de l'èxit empresarial."
Ponent: Sr. Josep Maria Lloreda, director general de KH Lloreda.

- "Els secrets de la direcció empresarial: creació i gestió d'equips d'alt rendiment."
Ponent: Pere Solanellas, director general del Grupo Áccura i co-director del màster en Direcció i Gestió de l'Esport de l'IDEC-Universitat Pompeu Fabra.

- "Habitatge i mercat immobiliari actual: estratègies en èpoques de crisi." (Oportunitats nacionals i internacionals per al comprador, propietari i inversor)
Ponent: Ollé Bertran, president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona.

- "Màrqueting Personal"
Ponent: Neus Arqués, autora del llibre "Y tú, ¿qué marca eres?" i conferenciant.

- "¿Mi carrera profesional o la de mi pareja? Gestión de carreras duales."
Ponent:  Jaume Lladó, consultor especialista en desenvolupament de carreres i Herminia Garcia Garcia, consultora de RRHH i coach.

- "¿Se puede se emprendedor en tiempos de crisis?"
Ponent: Dídac Lee, emprenedor galardonat amb diversos premis, columnista a El País i conferenciant.

- "Una nueva visión del liderazgo para el siglo XXI."
Ponent: Allard de Jong, assessor en lideratge.

Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona