Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

Obituari

Hem hagut de lamentar la mort de Joan Miquel González de Audicana, professor emèrit i exdegà de la Facultat de Dret.

Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona