Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

Jubilacions

Al curs 2008-2009 s'han jubilat els professors següents: Xavier Calsamiglia Blancafort, del Departament d'Economia i Empresa; Felisa Manero Mesones, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge; Antoni Marí Muñoz, del Departament d'Humanitats; Ernesto Martín Peris, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge; i Lluís Riudor Gorgas, del Departament d'Humanitats.

Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona