Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

Comissions


 

Comissió de Professorat

(Juliol del 2009)

COMPOSICIÓ

President
Josep Joan Moreso i Mateos, rector

Vocals
Joaquim Albareda Salvadó; Albert Carreras de Odriozola; Vicente López Martínez; Jacint Jordana Casajuana; Alex Alsina Keith; Jacint Jordana Casajuana; Núria Bouza Vidal; Fernando Giráldez Orgaz, i Josep Gifreu Pinsach

Assistent
Josep Maria Micó, vicerector de Professorat

Secretari: Josep Fargas Fernández, secretari general
Secretària d'actes: Montserrat Vives i Cruells, secretària general adjunta

REUNIONS
Durant el curs 2008-2009 la Comissió s'ha reunit quatre vegades.

Comissió d'Ensenyament

(Juliol del 2009)

COMPOSICIÓ

President
Josep-Eladi Baños Diez, vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica

Vocals
Tots els degans i directors de facultat o escola 

Professors designats pel Consell de Govern
(pendents de designació)

Estudiants
Roger Esteban Goméz (Facultat de Ciències Polítiques i Socials)
Hugo Villacampa Solana (Facultat de Ciències Polítiques i Socials)
David Carmona Fernández (Facultat de Ciències Polítiques i Socials)
Álvaro Martínez Majado (Facultat d'Humanitats)
Pendents de designació dos estudiants

Secretari
Francesc Abad Esteve, cap de la Unitat d'Estudis, Planificació i Avaluació

Comissió de Postgrau i Doctorat

(Juliol del 2009)

COMPOSICIÓ

Presidenta
Olga Valverde Granados, vicerectora de Postgrau i Doctorat

Vocals: Cristina López Rodríguez; Fernando Guirao Piñeyro; Josep Ferrer Riba; David Sancho Royo; Maria Teresa Vinardell Puig; Ángel Lozano Solsona; Miquel Rodrigo Alsina, i Anna Espunya Prat

Secretària
Coro Pozuelo Batista, cap del Servei de Gestió Acadèmica

REUNIONS
Durant el curs 2008-2009 la Comissió s'ha reunit deu vegades.

Comissió de Reclamacions

(Juliol del 2009)

COMPOSICIÓ

President
Josep Joan Moreso i Mateos, rector

Vocals titulars: Josep M. Antó Boqué; Montserrat Cots Vicente; Julia López López; Guillem López Casasnovas; Francesc Pallarés Porta; Teresa Turell Julià, i Jaume Casals Pons

Vocals suplents: Núria Bouza Vidal; Enric Gallen Miret; Teresa García-Milà Lloveras; Fernando Giráldez Ordaz; Dolors Oller Rovira; Ferran Sanz Carreras, i Mariano Torcal Loriente

Suport tècnic: Montserrat Vives i Cruells, secretària general adjunta

REUNIONS
Durant el curs 2008-2009 la Comissió s'ha reunit una vegada.

Comissió de Recerca

(Juliol del 2009)

COMPOSICIÓ

Presidenta
Teresa Garcia Milà, vicerectora de Política Científica 

Vocals: Elena Hidalgo Hernando; Marcel Ortín Rull; Antonio Fausto Ciccone; Josep M. Fradera Barceló; Mariano Torcal Loriente; Alejandro Saiz Arnaiz; Jaume Guillamet Lloveras, i Núria Sebastián Gallés

Assisteix: Louise Elizabeth McNally Seifert, vicerectora de Recerca 

Secretària
Eva Martín Garcia, cap del Servei de Recerca

REUNIONS
Durant el curs 2008-2009 la Comissió s'ha reunit quatre vegades.

Comissió d'Estudiants

(Juliol del 2009)

President
Josep Joan Moreso i Mateos, rector

Vocals: Emma Rodero Antón, vicerectora d'Estudiants

Tots els degans i directors de facultat o escola

Estudiants
Francisco Alemany Sagüés, estudiant de la Facultat de Dret
Vicenç Gascó Castrillo, estudiant de l'Escola Superior Politècnica
Georgina Pérez, estudiant de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Pendents de designació els de la resta de centres.

Secretària: Júlia Garrusta Ribas, cap del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària

Junta Electoral

(Juliol del 2009)

COMPOSICIÓ

President
Josep Fargas Fernández, secretari general

Vocals
En representació dels professors dels cossos docents: David Sancho Royo; Montserrat Bajet Royo
En representació dels estudiants: Danae García Manzanares
En representació del personal d'administració i serveis: Josep Gibert Miralpeix

Secretària
Montserrat Vives i Cruells, secretària general adjunta

REUNIONS
Durant el curs 2008-2009 la Comissió s'ha reunit vuit vegades.

Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona