Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

Claustre


Composició

(Juliol del 2009)

MESA DEL CLAUSTRE
President: Josep Joan Moreso i Mateos, rector.

Vocals:
En representació dels professors funcionaris doctors dels cossos docents: Ramon Salelles Climent i Aurora Bel Gayà.

En representació dels catedràtics i professors agregats, professors emèrits dels cossos docents i personal investigador propi o vinculat: Jordi Pericot i Canaleta.

En representació dels professors funcionaris no doctors dels cossos docents, professors funcionaris interins dels cossos docents, personal investigador propi o vinculat postdoctoral, professors col·laboradors, lectors, associats i visitants i ajudants i becaris de tercer cicle: Maria Ferrer Fons.

En representació dels estudiants: Lídia Pelejà Barceló.

En representació del personal d'administració i serveis: Lydia García Escobosa.

Secretari: Josep Fargas Fernández, secretari general. Montserrat Vives i Cruells, secretària general adjunta, que actua de secretària d'actes.

CLAUSTRE

Vocals:

Membres nats:

Joaquim Albareda Salvadó; Josep Blat Gimeno; Ricard Boix i Junquera; Albert Carreras de Odriozola; Josep M. Casasús Guri; Consuelo Chacartegui Jávega; Josep Fargas Fernández; Josep Ferrer Riba; Alejandro Frangi; José García Montalvo; Jordi Guiu Paya; Jordi Ibañez Fanés; Miquel Rodrigo Alsina; Mercè Lorente Casafont; Estela Ocampo Siquier; Luis Pegenaute Rodríguez; Jordi Pérez Sánchez; Francesc Posas Garriga; Clara Riba Romeva; José Alejandro Saiz Arnaiz; Joaquín Tena Millán i Enric Vallduví Botet.


Professors funcionaris doctors dels cossos docents:

Victòria Alsina Keith; Alexandre Alsina Keith; Benito Arruñada Sánchez; Antoni Badia Cardús; Coloma Ballester Nicolau; Josep Eladi Baños Diez; Juan Benach de Rovira; Miquel Berga Bagué; Xavier Binefa Valls; Antoni Bosch Domènech; Jaume Casals Pons; Daniel Cassany i Comas; Josep Maria Castellà i Lidon; Manuel Cienfuegos Mateo; Esteve Clua Julve; Lluís Codina Bonilla; Francesc Xavier Cors Meya; Montserrat Cots Vicente; José Luis Crespán Echegoyen; Francesc Xavier Cuadras Morató; Anna Cuxart Jardí; Lluís de Yzaguirre i Maura; Janet Decesaris Ward; David Felip Saborit; Mª Ángeles Félix Ballesta; Francisco Javier Fernández Buey; Joan Ferrés Prats; Josep M. Fontana Méndez; Xavier Freixas i Dargallo; Juan José Ganuza Fernández; Fernando García Benavides; Jaume Garcia Villar; Walter Garcia-Fontes Badanian; M. Teresa Garcia-Milà Lloveras; Joaquim Gea Guiral; Josep Gifreu Pinsach; Jaume Guillamet Lloveras; Fernando Guirao Piñeiro; Sergi Jiménez Martín; Pere Jódar Martínez; Jacint Jordana Casajuana; Elena Larrauri Pijoan; Humberto Llavador González; José Lloreta Trull; José Miguel López-Botet Arbona; Guillem López Casasnovas; Julia López López; Vicente López Martínez; Antonio Luna García; Manuel Luque Parra; Jorge Francisco Malem Seña; Andreu Mas-Colell; Louise Elizabeth McNally; Josep Maria Micó Juan; María Morrás Ruiz-Falcó; Pedro Notó i Brulles; Miquel Oliver Riera; Marcel Ortín Rull; Vicente Ortún Rubio; Francesc Pallarés Porta; Magí Panyella i Roses; Xavier Pérez Torio; José Luis Pérez Triviño; Carmen Pérez Vidal; Michael Pfeiffer; Jaume Puig Junoy; Lluís-Ferran Requejo Coll; Ángel José Rodrigo Hernández; Francesc Xavier Ruiz Collantes; David Sancho Royo; Josep Sandiumenge Farré; Ferran Sanz Carreras; Sebastià Sarasa Urdiola; Xavier Serra Casals; Xavier Tafunell Sambola; M. Teresa Turell Julià; Frederic Udina Abelló; Olga Valverde Granados; Maria Isabel Valverde Zaragoza; Eva Ventura Colera; Pelegrí Viader Canals; Josep Maria Vilajosana Rubio, i Maria Teresa Vinardell Puig. 

Professors catedràtics, professors agregats i emèrits dels cossos docents:

José Francisco Aramburu Beltrán; Montserrat Bajet Royo; Bart Hendrik Bijnens; Francesc Calafell Majó; Antonio Ciccone; Gustavo Deco; Juana Díez Antón; Anna Espunya Prat; Fabrizio Germano; María José González López; Robin Miles Hogarth; Baldomero Oliva Miguel; Rafael Oliver Cuello; Jordi Pericot Canaleta; Klaus-Jürgen Nagel; Manuel Pastor Maeso; Joëlle Rey Vanin, i Mariano Sentí Clapés.  

Professors funcionaris no doctors dels cossos docents, professors funcionaris interins dels cossos docents, personal investigador propi o vinculat postdoctoral, professors col·laboradors, lectors, associats i visitants i ajudants i becaris de tercer cicle:

Núria Boada Centeno; M. Aurora Corominas Serra; Joan Costa Carreras; Florencia Fassi; Mariona Ferrer Fons; Lluís Garrido Ostermann; Marc-Roger Lloveras i Ferrer; Ana Belén Macho Pérez; Francisco Ortega Carandell; Mar Pérez Sanagustín; Marta Reynal Querol, i Joaquín Ríos Boutín.

Estudiants:

Eduard Arnal Boada; Araceli Barcena Camps; Lluís Belenes Rotllant; Mireia Burrull Pulido; Blai Carandell Saladich; Gerard Cristóbal Fuentes; Alba Dalmau Viure; Josep Espasa Reig; Marc Josep Faustino Vidal; Mariona Ferrer i Fornells; Albert Font i Tarrés; Esther Forcada Zamora; Laia Galindo Torralba; Alejandra García de la Torre; Jordi Garrigós Cubells; Vicenç Gascó Castrillo; Anna Ginés i Fabrellas; Raquel González Alonso; Pau-Lluís Guerola Puerto; Marc Guinjoan i Cesena; Eduard Herrmann Puig; Julio Enrique Jiménez Novella; Xavier Just Serrano; Georgina Lliró Tey; Arnau Mallol i Baro; Francesc Manrique Aumatell; Álvaro Martínez Majado; Óscar Meixia Elizalde; David Molina Moya; Hector Montero i Muñoz; Rubén Mourín Marín; Silvia Mulleras Aulet; Daniel Ortínez Martí; Daniel Páez Ceballos; Victòria Pagès Moliner; Lídia Pelejà Barceló; Anna Pons Vilaseca; Aleix Porta Alonso; Cèlia Poveda Aliaga; Carlos Remacha López; Ulises Rey Torné; Laura Rodríguez i Murciano; Daniel Roldan Jiménez; Lídia Romero Baena; Roberto Sanchís Rodríguez; Marc Sanjaume i Calvet; Susanna Santos Monjo; Janet Pilar Sanz Cid; Maiol Soler Sanaüja; i Pau Xifra Rosich.


Personal d'administració i serveis:

Robert Adrià Florensa; Joan Alòs Marquès; Xavier Antón Frances; Albert Barrera Jové; Anna Belchi Divisón; Montserrat Berenguer Sau; Isabel Centeno Guzman; Judith Champion Colell; Robert Díez i Benito; Isabel Duatis i Muntó; Teresa Duran Castaño; Lídia Fosalba López; Lydia García Escobosa; Marta Germà Escobedo; Maria Cecília Jaques Querol; Ramon López i Iglésias; Silvia Losa Vidal; Núria Margalef Calventus; Ramon Maseda Puga; Lluís Miró i Solà; M. Queralt Molera Busoms; M. Eulàlia Palet Dalmau; Montserrat Rodríguez González; Iolanda Sabater Anell, i Anna Teixidor Oliva.

Secretari: Josep Fargas Fernández. Secretària general adjunta: Montserrat Vives i Cruells, que actua com a secretària d'actes.

REUNIONS

Durant aquest curs s'ha fet una sessió del Claustre, el dia 9 de juny del 2009.

Principals acords

Acord de 9 de juny del 2009 per l'elecció d'un membre de la Mesa del Claustre.

Acord de 9 de juny del 2009 pel qual s'aprova l'informe anual del rector.

 

Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona