Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

Centres docents d'ensenyament superior adscrits

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DEL MARESME
Directora: Montserrat Vilalta Ferrer 

ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ INTERNACIONAL
Director: Xavier Cuadras Morató

ELISAVA ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY
Director: Xavier Costa i Guix

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'INFERMERIA DEL MAR
Directora: Olga Ortega Solsona

Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona