Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

Òrgans unipersonals

(Juliol del 2009)

RECTOR
Josep Joan Moreso i Mateos

VICERECTORS (a partir del 16 de març del 2009)

VICERECTORA DE RELACIONS INTERNACIONALS
María Morrás Ruiz-Falcó

VICERECTOR DE DOCÈNCIA I ORDENACIÓ ACADÈMICA
Josep Eladi Baños Diez

VICERECTORA DE POSTGRAU I DOCTORAT
Olga Valverde Granados

VICERECTORA DE POLÍTICA CIENTÍFICA
Teresa Garcia-Milà Lloveras

VICERECTORA DE RECERCA
Louise Elizabeth McNally Seifert

VICERECTOR DE PROFESSORAT
Josep Maria Micó Juan

VICERECTORA D'ESTUDIANTS
Emma Maria Rodero Antón 

VICERECTOR DE QUALITAT I ESTRATÈGIA INSTITUCIONAL
Miquel Oliver Riera

VICERECTOR D'ECONOMIA, RECURSOS D'INFORMACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS
Daniel Serra de la Figuera

SECRETARI GENERAL
Josep Fargas Fernández

COMISSIONAT PER A L'INSTITUT D'EDUCACIÓ CONTÍNUA (IDEC)
Jaume Casals Pons 

VICERECTORS (fins al 16 de març del 2009)

VICERECTOR DE PROFESSORAT
Jaume Casals i Pons

VICERECTOR DE POLÍTICA CIENTÍFICA
Ferran Sanz Carreras

VICERECTOR D'INFRAESTRUCTURES I FUNDACIONS
Jaume Guillamet Lloveras

VICERECTOR DE RELACIONS INSTITUCIONALS I SECRETARI GENERAL
Tomàs de Montagut i Estragués

VICERECTOR D'ECONOMIA I PROMOCIÓ
Daniel Serra de la Figuera

VICERECTOR DE DOCÈNCIA I ORDENACIÓ ACADÈMICA
Josep Eladi Baños Diez

VICERECTORA DE POSTGRAU, DOCTORAT I RELACIONS INTERNACIONALS
María Morrás Ruiz-Falcó

VICERECTORA DE PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA
Carmen Pérez Vidal

VICERECTOR DE COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
Pelegrí Viader Canals (fins el 9 de novembre del 2008)
Josep Fargas Fernández (des del 10 de novembre del 2008) 

PRESIDENTA DEL CONSELL SOCIAL
Núria Basi Moré

GERENT
Ricard Boix Junquera

SÍNDIC DE GREUGES DE LA UPF
Paz Battaner Arias

ALTRES CÀRRECS

DELEGAT DEL RECTOR PER A LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
David Sancho Royo

DELEGADA DEL RECTOR PER A LA PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA
Carmen Pérez Vidal

DELEGADA DEL RECTOR PER AL DESPLEGAMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA I POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE PREVENCIÓ
Elena Larrauri Pijoan

ASSESSOR D'ANÀLISI I PROSPECTIVA
Jacint Jordana Casajuana

ASSESSOR PER A LES POLÍTIQUES SOCIALS I COOPERACIÓ
Josep M. Vilajosana Rubio

PONENT DE CULTURA I PROJECCIÓ
Alfred Font Barrot

DIRECTOR DEL CENTRE PER A LA QUALITAT I LA INNOVACIÓ DOCENT (CQUID)
Josep Oriol Amat i Salas

DIRECTORA ACADÈMIC DEL PROGRAMA D'ESTUDIS HISPÀNICS I EUROPEUS
M. Isabel Valverde Zaragoza

COORDINADOR DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT SUPERIOR ADSCRITS A LA UPF
Tomàs de Montagut i Estragués 

COORDINADOR DEL PROGRAMA D'ACTIVITATS ACADÈMIQUES ESPECIALS
Pere Gifra Adroher

COORDINADOR DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)
Ángel Javier Gil Estalló

CAP DEL GABINET DEL RECTORAT
Àngels Ingla Mas

SECRETÀRIA GENERAL ADJUNTA
Montserrat Vives i Cruells

Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona