Universitat Pompeu Fabra
Mem˛ria curs 2008-2009
Memòria UPF Presentació

 

Us presento la memòria del curs 2008-2009, un curs amb eleccions a rector, en què la comunitat m'ha renovat la confiança.

Ha estat un curs molt intens, durant el qual la ferma aposta de la Universitat per l'Espai Europeu ha fet possible que, en aquests moments, la UPF es trobi en una certa situació d'avantatge en relació amb d'altres centres. D'una banda, perquè la reactualització del model docent ha permès potenciar, encara més, la qualitat de l'oferta d'estudis, a tots els nivells, tot mantenint els signes d'identitat de la Universitat. De l'altra banda, perquè la posada en marxa de sis nous graus ha permès detectar situacions no previstes i redefinir procediments i circuits per tal d'encarar aquests reptes al proper curs. L'esforç, però, té recompensa, perquè la UPF ocupa una posició rellevant en relació amb la docència, com així ho demostren alguns estudis i informes, dels quals només en cito dos: primera posició entre les universitats espanyoles en l'àrea de les ciències socials en el prestigiós rànquing Times Higher Education Suplement (2008) i única universitat espanyola en l'indicador "Professorat internacional" d'aquest mateix estudi, en el qual, en termes globals, la Universitat ocupa la posició 342 del rànquing mundial; i és la segona universitat espanyola en qualitat docent en el rànquing publicat a l'Informe CyD (2008).

Igualment, les actuacions en l'àmbit de la recerca han respost a l'objectiu marcat d'esdevenir una universitat "intensiva en recerca". A tall d'exemple, es pot mencionar l'èxit de la Universitat en el VII Programa Marc de la Unió Europea o en el Programa Consolider en l'àmbit estatal. D'altra banda, l'excel·lència dels investigadors UPF és sobradament acreditada pels cinc starting grants i els quatre advanced grants obtinguts pel Grup UPF en el marc del Consell Europeu de la Recerca o pel fet que, en la primera edició dels premis ICREA Academia (que reconeixen l'excel·lència investigadora i la capacitat de lideratge), un 25% hagin recaigut en la UPF.

Tot això s'ha assolit, tanmateix, en el difícil context econòmic del nostre país i que, lògicament, també viuen el conjunt de les administracions públiques catalanes, de les quals forma part la Universitat. En aquest sentit, si bé és cert que l'existència del Pla de Mesures de Finançament de les Universitats Públiques ha permès a la Universitat disposar d'uns augments pressupostaris significatius per als anys 2008 i 2009, també és cert que han augmentat els controls sobre el creixement del capítol I i que no està assegurat que els compromisos derivats de l'esmentat Pla de Finançament es puguin complir.

Hem dedicat el curs acadèmic a la justícia global, especialment en els àmbits de la internacionalització del dret i la redistribució de la riquesa del planeta, que ens ha permès estar molt a prop dels conflictes que afecten un món global però amb grans desigualtats.

El treball del dia a dia no ens pot distreure del disseny del futur. L'estratègia futura de la Universitat, que denominem Estratègia UPF 25 anys, passa per enfortir l'actual model UPF. Volem consolidar i potenciar l'elevat perfil i la projecció internacionals assolits fins ara, apostant per la internacionalització de la UPF com un dels punts clau durant els propers anys. Paral·lelament, una vegada finalitzada una etapa marcada per un important desplegament en infraestructures, que han permès ordenar l'activitat de la Universitat al voltant de tres campus -aquest curs hem estrenat el nou campus de la Comunicació - Poblenou-, ara és el moment de passar a definir una estratègia institucional més sòlida i articulada en l'entorn del Grup UPF.

Aquest projecte l'hem d'elaborar entre tots, i per això reitero la meva voluntat que entre tots els que conformem la comunitat universitària trobem les vies de diàleg com a manera de resoldre totes les dificultats que apareguin en el camí, i amb el meu compromís amb l'educació superior, entesa com un servei públic. Hem d'avançar cap a un model més transparent i, també, més eficient de la nostra organització, i ho hem de fer amb la participació responsable de tota la comunitat.

Us convido, doncs, a fer una lectura de la memòria completa d'aquest curs acadèmic.

 

Josep Joan Moreso
Rector