Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

3.33. Estudiants de grau per estudis i cursos. 2010-2011

 PrimerSegonTercerQuartCinquèTotal
ENSENYAMENTS
Graus
Administració i Direcció d'Empreses 173 147 - - - 320
Biologia Humana 73 52 48 - - 173
Ciències Empresarials 188 149 - - - 337
Ciències Polítiques 178 130 - - - 308
Comunicació Audiovisual 89 79 - - - 236
Criminologia i Polítiques de Prevenció 95 66 - - - 161
Dret 341 282 - - - 623
Economia 186 156 - - - 342
Enginyeria en Sistemes Audiovisuals de Telecomunicació 106 35 - - - 141
Enginyeria Telemàtica 82 44 - - - 126
Humanitats 175 125 74 - - 374
Informàtica 100 74 - - - 174
International Business Economics 95 79 - - - 174
Llengües Aplicades 64 53 - - - 117
Medicina 56 57 48 - - 161
Periodisme 83 77 - - - 160
Publicitat i Relacions Públiques 83 79 76 - - 238
Relacions Laborals 204 134 - - - 338
Traducció i Interpretació 191 150 109 - - 450
Subtotal graus 2.562 1.968 423 - - 4.953
Llicenciatures i enginyeries
Administració i Direcció d'Empreses - 13 207 235 - 455
Biologia - - - 65 52 117
Ciències Polítiques i de l'Administració - 21 172 155 - 348
Comunicació Audiovisual - 1 7 107 - 115
Dret - 23 337 374 - 734
Economia - 9 189 237 - 435
Humanitats - 6 98 152 - 256
Publicitat i Relacions Públiques - - 3 86 - 89
Traducció i Interpretació - - 7 176 - 183
Informàtica - 4 39 62 - 105
Subtotal llicenciatures i enginyeries 0 77 1.059 1.649 52 2.837
Diplomatures i enginyeries tècniques
Ciències Empresarials - 4 52 272 - 328
Relacions Laborals - - 30 225 - 255
Doble diplomatura en Ciències Empresarials i Relacions Laborals - - 3 28 26 57
Informàtica de Sistemes - - 6 86 - 92
Telecomunicació, especialitat Telemàtica - - 8 38 - 46
Subtotal diplomatures i enginyeries tècniques 0 4 99 649 26 778
Ensenyaments de segon cicle
Ciències del Treball - - 24 39 - 63
Estudis de l'Àsia Oriental - - - 84 - 84
Lingüística - - - 28 - 28
Periodisme - - 59 67 - 126
Telecomunicació - - 18 33 - 51
Subtotal ensenyaments de segon cicle 0 0 101 251 0 352
TOTAL 2.566 2.144 2.232 1.926 52 8.920
Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona