Universitat Pompeu Fabra

Projecte

Poliètica és un portal web dedicat a la docència i a la recerca en matèria d'Ètica i Filosofia Política. Des de la relació entre ciència i ètica, l'anàlisis de la Filosofia de la Pau, els Estudis Interculturals o la investigació sobre els moviments socials, aquest espai pretén donar algunes de les eines necessàries per analitzar controvèrsies del món contemporani. Els materials que oferim aquí són papers per la reflexió crítica, recomenacions bibliogràfiques, textos docents, enllaços web, etc. que ens semblen interessants per l'estudiant i el lector en general, que vol apropar-se a l'Ètica i la filosofia política d'una manera clara i accessible.

La idea de crear aquest portal sorgeix de la preocupació d'alguns professors i personal docent de la Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), davant la manca d'espais web docents dedicats a aquesta matèria. La necessitat de recopilar a un mateix lloc virtual el materials que generava la docència de diferents assignatures relacionades amb l'ètica i la filosofia política contemporània impartides a la Llicenciatura en Humanitats, és una necessitat compartida per professors i estudiants. D'aquesta forma, el Dc. Francisco Fernández Buey, Catedràtic de Filosofia Moral i Política així com  professor responsable d'aquest projecte, juntament amb Jordi Mir, professor associat del Departament d'Humanitats i responsable de diferents assignatures relacionades, han iniciat el projecte de Poliètica amb l'equip de la USQUID d'Humanitats. 

En un context com el de l'aplicació del nou Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES), que comporta que una gran part de la càrrega docent no podia tenir lloc a les classes plenàries, i que la docència s'ha de basar en petits grups, s'ha plantejat la necessitat de fer un espai virtual més ampli on no només els materials de les assignatures pròpies, si no també, de recursos i materials externs a la Universitat, estiguesin a disposició dels estudiants de forma on-line.  L'objectiu d'aquest projecte, per tant, és crear un nou entorn digital que fer servir com a eina presencial i no-presencial de les matèries relacionades amb l'ètica i la filosofia política impartides a la Facultat d'Humanitats. Poliètica sorgeix així com una eina innovadora tant pels estudiants com per als docents, ja que s'introdueix com un element clau en el desenvolupament de les matèries esmentades.

Memòria del projecte

 

AGAUR

Darrera actualització 09-01-2012
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona