Universitat Pompeu Fabra

Enllašos

Revistes:

 • Astrolabio. Revista internacional de Filosofia de la Universitat de Barcelona
 • Isegoría. Revista de Filosofia moral i política, fundada en 1990 per Javier Muguerza i editada semestralment per l'Instituto de Filosofía del CSIC.
 • GramsciaNet i Antonio Gramsci. Pàgines webs amb recursos sobre Antonio Gramsci.
 • mientrastanto. Edició electrónica de mientrastanto, una revista d'anàlisi cultural i polític fundada en 1980 per Giulia Adinolfi i Manuel Sacristán.
 • sinpermiso. Edició electrónica de sinpermiso, revista de crítica de la cultura, material i intelectual, del capitalisme contrarreformat, desregulat, remundialitzat i reliberalitzat del segle XXI.
 • Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global. Aquesta revista aborda temas relacionats amb la sostenibilitat, la cohesió social i la democràcia, considerant la pau com a eix transversal d'análisi.
 • Viento Sur. Revista política que busca la comunicació i la trobada entre diferents corrents de pensament crític, especialment aquelles directament vinculades als moviments socials.
 • Notícies d'In. Notícies de Ciència i Tecnologia en català.
 • Segle XX. Revista catalana d'Història.

Editorials:

 • Icaria. Editorial independent, especialitzada a l'àrea de ciències socials i assaig, que proporciona eines per a la reflexió i propostes transformadores dels temes més rellevants del món actual.
 • Los libros de la Catarata. Des de 1990 aquesta editorial ha publicat prop de set-cents títols que formen part d'un projecte editorial independent que pretén contribuir a la difusió de formes de pensament crític.
 • Traficantes de sueños. Projecte cultural que defuig de convencionalismes i es planteja com un punt de trobada per a l'anàlisi i discussió sobre els moviments socials.
 • Viejo Topo. Aquest projecte editorial pretén contribuir a renovar, des d'una perspectiva crítica, un panorama que comprèn l'econòmic, el social, la cultura i la contracultura, la ciència, el poder i la seva negació, la política i el pensament, dirigint-se a els qui no es conformen amb el que les coses semblen, i volen saber el que les coses són.
 • Virus. Es tracta d'un projecte col·lectiu autogestionat que va començar la seva marxa l'any 1991, amb la voluntat de crear una doble estructura d'edició i distribució (comercial i alternativa) al servei dels moviments socials i de les editorials afins. 

Centres i xarxes:

Blocs:

 


 

Darrera actualitzaciˇ 13-02-2012
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona