Universitat Pompeu Fabra

Čtica i filosofia política

Temari

1. El debat sobre els efectes de la globalització.

2. El debat sobre sostenibilitat. 

3. El debat sobre immigració i multiculturalisme.

4. El debat sobre guerres preventives i la intervenció humanitària i noviolència.

5. El debat sobre democràcia representativa i democràcia participativa.

6. El debat sobre el paper actual dels mitjants de comunicació.

Glosari

Bibliografia general del curs

Enllaços generals de consulta

Organismes internacionals:

Organitzacions no governamentals i alternatives:

Mitjans de comunicació:

Darrera actualització 12-12-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona