24.05.2017

Convocatòria ajuts PARLA3

ajuts parla3

El programa PARLA3 de terceres llengües inclou tres tipus d'ajuts que pots sol·licitar a través de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).


A qui s'adrecen?

Els ajuts s'adrecen a tots els estudiants matriculats en una universitat catalana que hagin començat els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015.

 

Quines modalitats d'ajuts s'ofereixen?

 • MODALITAT A: És l'ajut perquè paguis part de les despeses de la matrícula de la prova d'acreditació del nivell B2. Per poder-lo rebre, has de presentar el certificat acreditatiu d'haver superat la prova. Les proves d'acreditació per a les quals es pot demanar ajut són el CLUC (prova comuna d'acreditació de terceres llengües de les universitats catalanes), les proves pròpies d'idiomes de les universitats catalanes acreditades per ACLES i les proves per a l'obtenció dels certificats de les escoles oficials d'idiomes de Catalunya.
 • MODALITAT B: És l'ajut per ajudar-te a pagar el curs de formació si no tens el nivell B2. Preveu un import màxim de 350 euros per nivell acreditat (A2 i B1) o subnivell (B2.1 i B2.2) que rebràs quan presentis el certificat de superació del curs a partir de l'assoliment de les proves corresponents, emès pel centre.
 • MODALITAT C: Pots demanar aquest ajut si tens concedida una beca Equitat en el tram 1 o una beca general del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (MECD). És per pagar el curs o els cursos de formació si no tens el nivell B2. L'import màxim és de 350 euros per nivell acreditat (A2 i B1) o subnivell (B2.1 i B2.2) però, a diferència de la modalitat B, els diners se t'avançaran perquè puguis fer efectiu el pagament a l'inici del curs de llengües. Quan finalitzis el curs hauràs de presentar el certificat de superació del curs a partir de l'assoliment de les proves corresponents, emès pel centre.

 

Què financien?

 1. Una part de les inscripcions de les següents proves d'acreditació per a la superació del nivell B2 o superior d'anglès, alemany, italià o francès:
  • PCCL : Prova Certificadora de Competència Lingüística que realitza la UPF per mitjà d'Idiomes UPF.  S'ofereixen vàries convocatòries durant el curs acadèmic  i el preu de la prova és de 65 euros (15 euros si obtens l'ajut PARLA3). 
  • CLUC : Prova comuna a tot el sistema universitari de Catalunya que s'ofereix un o dos cops l'any a les universitats catalanes. El preu de la prova és de 75 euros (25 euros si obtens l'ajut PARLA3). 
 2. Una part de les matrícules dels cursos de formació que condueixen a l'obtenció d'aquests nivells

 

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

Per a totes les modalitats el termini comença l'endemà de la publicació de la convocatòria i l'últim dia és:

 • per a la modalitat A, el 30 de setembre de 2017.
 • per a la modalitat B, el 30 de setembre de 2017.
 • per a la modalitat C, el 31 d'agost de 2017.

 

Com se sol·liciten?

Les sol·licituds s'han d'emplenar per via electrònica a l'apartat "Tràmits" del web de la Generalitat de Catalunya ( http://tramits.gencat.cat).

 

Més informació: