Acreditació del nivell de competència en llengua estrangera

Requisit B2 Si has iniciat els estudis de grau en una universitat catalana el curs acadèmic 2014-2015 o posteriors has d'acreditar un nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) d'anglès, alemany, francès o italià per obtenir el títol de grau, tal com preveu l'article 211 de la Llei 2/2014 de la Generalitat de Catalunya. 

Pots acreditar el teu nivell de llengua presentant un certificat oficial de coneixements d'idioma.

 

Quins certificats són vàlids?

Els certificats més corrents són els que detallem a continuació, però n'hi ha més que pots consultar a la llista oficial de certificats i diplomes de la Generalitat:
  • Anglès: First Certificate, Advanced, Proficiency, TOEFL, IELTS, certificat de nivell avançat de l'EOI, certificat d'Idiomes UPF, PCCL, CLUC, etc.
  • Alemany: Mittelstufe i Oberstufe, Kleines i Grosses Deutsches Sprachdiplom, certificat de nivell avançat de l'EOI, PCCL, CLUC, etc.
  • Francès: DELF, DALF, certificat de nivell avançat de l'EOI, PCCL, CLUC, etc.
  • Italià: CELI, PLIDA, certificat de nivell avançat de l'EOI, PCCL, CLUC, etc. 

Atenció! Tingues en compte que només s'accepten els certificats inclosos a la llista oficial de certificats i diplomes de la Generalitat.

 

On puc obtenir un certificat vàlid?

  1. A la UPF
  • Idiomes UPF: Els exàmens de llengua d'Idiomes UPF són certificats vàlids per superar el requisit d'acreditació del nivell B2. Informa't sobre cursos i descomptes a Idiomes UPF.
  • PCCL: La PCCL és una Prova Certificadora de Competència Lingüística que realitza la UPF per mitjà d'Idiomes UPF.  S'ofereixen vàries convocatòries durant el curs acadèmic  i el preu de la prova és de 65 euros. 
  • CLUC: El CLUC és una prova comuna a tot el sistema universitari de Catalunya que s'ofereix un o dos cops l'any a les universitats catalanes. El preu de la prova és de 75 euros, però pots sol·licitar ajuts econòmics amb el Programa PARLA 3
  1. A institucions externes (p.ex: British Council, Goethe Institut, Institut Français o Instituto Italiano de Cultura, entre altres).

 

Un cop hagi obtingut el certificat, on l'he de presentar?

Al Punt d'Informació a l'Estudiant o la secretaria del teu grau.

 

Si el grau que estic estudiant és totalment o parcialment en anglès, haig d'acreditar el nivell de llengua igualment?

Sí, excepte si estudies el Grau en Traducció i Interpretació, el Grau en Llengües Aplicades i el Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades, sempre que la llengua de la teva via d'accés correspongui a una de les establertes per la normativa. En aquests tres casos podràs quedar-ne exempt, però de totes maneres et recomanem que acreditis el teu coneixement de llengua estrangera per tal que consti al teu expedient acadèmic.

Per a més informació, adreça't a la teva secretaria o envia'ns la teva consulta a través del formulari de peticions.

 

Si he estudiat la secundària a l'Estat Espanyol en un centre que impartia les classes en una de les quatre llengües de l'acreditació, haig d'acreditar el nivell d'idioma?

Depèn. Si el centre on has estudiat la secundària està inclòs a les llistes següents n'hi haurà prou presentant un document del teu centre que ho justifiqui.

Són centres autoritzats, per exemple, el Liceu Francès, the British School of Barcelona, el Col·legi Alemany o l'Instituto Italiano Statale, entre altres.

En cas contrari (el teu institut de secundària no s'inclou en aquestes llistes), sí que hauràs d'acreditar el nivell B2 d'una tercera llengua amb un certificat oficial.

 

Si he estudiat la secundària fora, haig d'acreditar el nivell d'idioma?

En aquest cas, tan sols hauràs de presentar un certificat d'estudis que indiqui la llengua vehicular en què vas estudiar. Aquesta llengua ha de ser l'anglès, l'alemany, el francès o l'italià en una proporció mínima del 50%.

 

Si la meva llengua materna és l'anglès, l'alemany, el francès o l'italià, haig d'acreditar-la igualment?

Sí. En qualsevol cas has d'aportar un dels títols que figuren a la llista oficial de certificats i diplomes de la Generalitat.

 

Tens més preguntes?

Envia'ns les teves consultes a través del nostre formulari de peticions.

 


Més informació: