Llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra; Edicióo electrònica

Introducció
Aspectes de presentació d'un text
Model de llengua
Qüestions gramaticals
Els signes de puntuació
Criteris d'utilització de la cursiva, les cometes i la negreta
Criteris d'escriptura de majúscules, minúscules i versaletes
Les abreviacions: classificació i criteris generals d'utilització
Criteris per a l'escriptura de números i de quantitats dins d'un text
Criteris per a l'elaboració i la presentació de referències i de citacions bibliogràfiques
Criteris de traducció de noms i títols
Assignatures, cursos i estudis
Associacions, fundacions
i organitzacions
no governamentals
Cicles de conferències,
col·loquis, debats i
taules rodones
Conferències, comunicacions, discursos, ponències
i seminaris
Congressos, jornades i simposis
Departaments i serveis d'institucions
públiques i privades
Diaris, revistes i periòdics
Edificis i construccions singulars
Emissores de ràdio
i canals de televisió
Empreses i organismes privats
Equips esportius
Exposicions, fires i salons
Formacions musicals i artístiques
Formacions polítiques i sindicals
Institucions, organismes públics
i estructures polítiques
Llibres, pel·lícules, creacions musicals i obres teatrals
Marques registrades
Noms propis de persona
Obres plàstiques i fotogràfiques
Pesos, mesures,
quantitats i monedes
Premis, condecoracions
i distincions
Proves i competicions esportives
Sigles
Textos jurídics i normatius
Topònims
Tractaments i títols
Universitats, instituts, escoles, biblioteques, museus
i hospitals
Vehicles de tota mena

Apèndix 1: Llista d'abreviacions
Apèndix 2: Llista d'Universitats

 


Criteris de traducció de noms i títols

TEXTOS JURÍDICS I NORMATIUS

Com a norma general, cal traduir tant el títol com el contingut dels textos jurídics i normatius (lleis, decrets, acords, sentències...). Si ja n'hi ha alguna traducció reconeguda cal reproduir-la literalment, mentre que si no n'hi ha cap s'ha de traduir el text tan fidelment i literalment com sigui possible. D'altra banda, quan el títol d'un text jurídic o normatiu pugui coincidir en àmbits territorials diferents, s'ha d'afegir a la traducció l'òrgan de què emana.

  la Llei de normalització lingüística de les illes Balears; l'Ordre de 3 maig de 1995 del Ministeri d'Educació i Ciència; el Decret del Govern basc 19/1995, de 15 de novembre

 

Darrera actualització: 24-01-2005
cercar