Llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra; Edicióo electrònica

Introducció
Aspectes de presentació d'un text
Model de llengua
Qüestions gramaticals
Els signes de puntuació
Criteris d'utilització de la cursiva, les cometes i la negreta
Criteris d'escriptura de majúscules, minúscules i versaletes
Les abreviacions: classificació i criteris generals d'utilització
Criteris per a l'escriptura de números i de quantitats dins d'un text
Criteris per a l'elaboració i la presentació de referències i de citacions bibliogràfiques
Aspectes generals
Identificació i descripció dels elements
Autoria o responsabilitat principal
Títol
Número de sèrie
Responsabilitat secundària
Edició i reimpressió
Descripció física
Peu editorial: lloc de publicació,
editor i data
Localització en el document de
la part a què es remet
Col·lecció
Informacions addicionals
Número normalitzat
Referències bibliogràfiques
Citacions o remissions bibliogràfiques

Criteris de traducció de noms i títols
Apèndix 1: Llista d'abreviacions
Apèndix 2: Llista d'Universitats

 


Criteris per a l'elaboració i la presentació
de referències i de citacions bibliogràfiques

IDENTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS

NÚMERO DE SÈRIE
Aquesta informació, que només és pertinent en el cas de les publicacions periòdiques, s'ha d'indicar a continuació del títol, separada d'aquest per una coma.

  L'Avenç, 135; Debats, 52-53; Revista de Llengua i Dret, 18

En cas que el número de sèrie a què es fa referència contingui també el número de volum, aquest s'ha d'indicar abans del número de l'exemplar i separat d'aquest per una coma.

  Revue d'Études Hispaniques, 14, 2; Revista de Ciencia Política, XVI, 1-2

Amb tot, cal tenir en compte que el número de sèrie és superflu, i per tant innecessari, en el cas dels diaris i dels setmanaris.

  El Punt. Girona, 27 de juliol de 1995; Diari de Balears. Palma de Mallorca, 24 de juny de 1996

 

Darrera actualització: 24-01-2005
cercar