Llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra; Edicióo electrònica

Introducció
Aspectes de presentació d'un text
Model de llengua
Qüestions gramaticals
Els signes de puntuació
Criteris d'utilització de la cursiva, les cometes i la negreta
Criteris d'escriptura de majúscules, minúscules i versaletes
Les abreviacions: classificació i criteris generals d'utilització
Criteris per a l'escriptura de números i de quantitats dins d'un text
Criteris per a l'elaboració i la presentació de referències i de citacions bibliogràfiques
Aspectes generals
Llengua de les dades
Ordenació alfabètica
Ús d'abreviacions
Ús de cursiva
Ús de majúscules,
minúscules i versaletes
Identificació i descripció dels elements
Referències bibliogràfiques
Citacions o remissions bibliogràfiques

Criteris de traducció de noms i títols
Apèndix 1: Llista d'abreviacions
Apèndix 2: Llista d'Universitats

 


Criteris per a l'elaboració i la presentació
de referències i de citacions bibliogràfiques

ASPECTES GENERALS

ÚS D'ABREVIACIONS
Per raons d'unificació de criteris i d'economia, com a norma general escriurem només la inicial o inicials del nom de fonts tant dels responsables principals com dels responsables secundaris (Green, J. H.; Merlin Walch, O.; A. Tocabens), llevat que això pugui produir alguna confusió. Això no obstant, en determinats contextos es pot, si es considera rellevant, reproduir els noms de fonts dels autors i dels responsables secundaris tal com apareixen en la publicació de referència (és a dir, sencers o bé només amb la inicial o inicials corresponents).

Altres abreviacions que s'utilitzen sistemàticament són les relatives als termes que apareixen més sovint en les referències i citacions bibliogràfiques,1 com per exemple ed. per a edició, editor o editors, pàg. per a pàgina o pàgines i vol. per a volum o volums.

Darrera actualització: 24-01-2005
cercar