Llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra; Edicióo electrònica

Introducció
Aspectes de presentació d'un text
Model de llengua
Qüestions gramaticals
Els signes de puntuació
Criteris d'utilització de la cursiva, les cometes i la negreta
Criteris d'escriptura de majúscules, minúscules i versaletes
Les abreviacions: classificació i criteris generals d'utilització
Criteris per a l'escriptura de números i de quantitats dins d'un text
Criteri general
Expressió de l'espai
Expressió del temps
Fets, esdeveniments o designacions de caràcter
històric
Intervals numèrics
Milions i quantitats
superiors (bilions, trilions, quadrilions)
Numeració d'elements
d'una sèrie
Numeració de textos
legals i normatius
Números a final de línia
Números a principi de frase
i després de punt
Números decimals
Números de telèfon i de fax
Números en llistes
o enumeracions
Números en locucions
i en frases fetes
Números en noms propis
Números ordinals
Números romans
Números trencats
o partitius
Punt en els números de
quatre xifres o més
Quantitats aproximades
i números col·lectius
Resultats de votacions
Subíndexs i superíndexs
Tants per cent i tants per mil
Unitats de mesura

Criteris per a l'elaboració i la presentació de referències i de citacions bibliogràfiques
Criteris de traducció de noms i títols
Apèndix 1: Llista d'abreviacions
Apèndix 2: Llista d'Universitats

 


Criteris per a l'escriptura de números
i de quantitats dins d'un text

FETS, ESDEVENIMENTS O DESIGNACIONS DE CARÀCTER HISTÒRIC

Els elements numerals que apareixen en fets, esdeveniments o designacions de caràcter històric s'escriuen preferentment amb lletres, tot i que en alguns casos també es poden escriure amb números romans.

  la Segona República; el Tercer Reich; la Quarta Internacional; la Primera Guerra Mundial; la guerra dels Sis Dies; el Consell dels Trenta; el Consell de Cent; la guerra dels Cent Anys

Però: el concili Vaticà II

 

Darrera actualització: 24-01-2005
cercar