Llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra; Edicióo electrònica

Introducció
Aspectes de presentació d'un text
Model de llengua
Qüestions gramaticals
Els signes de puntuació
La coma
El punt
El punt i coma
Usos del punt i coma
Els dos punts
Els punts suspensius
El guió
El guionet
Els parèntesis
Els claudàtors
El signe d'admiració
El signe d'interrogació
La barra inclinada

Criteris d'utilització de la cursiva, les cometes i la negreta
Criteris d'escriptura de majúscules, minúscules i versaletes
Les abreviacions: classificació i criteris generals d'utilització
Criteris per a l'escriptura de números i de quantitats dins d'un text
Criteris per a l'elaboració i la presentació de referències i de citacions bibliogràfiques
Criteris de traducció de noms i títols
Apèndix 1: Llista d'abreviacions
Apèndix 2: Llista d'Universitats

 


Els signes de puntuació

EL PUNT I COMA (;)

El punt i coma s'utilitza per marcar una pausa mitjana, més llarga que la de la coma però més curta que la del punt. Després d'un punt i coma cal deixar un espai en blanc i, com a norma general, cal continuar escrivint amb minúscules. Són, però, una excepció a aquest ús de minúscules els paràgrafs corresponents a la relació de fets i als fonaments de dret de determinats documents de tipus administratiu (bàsicament les resolucions i els informes), que tot i anar precedits d'un punt i coma s'escriuen amb majúscula inicial.

Darrera actualització: 20-01-2005
cercar