Llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra; Edicióo electrònica

Introducció
Aspectes de presentació d'un text
Model de llengua
Criteri general: varietat
estàndard de la llengua
Expressió clara i entenedora
Estructura idèntica per a elements iguals
Frases amb verb
Ordre neutre dels elements de la frase
Ús igualitari del llenguatge

Qüestions gramaticals
Els signes de puntuació
Criteris d'utilització de la cursiva, les cometes i la negreta
Criteris d'escriptura de majúscules, minúscules i versaletes
Les abreviacions: classificació i criteris generals d'utilització
Criteris per a l'escriptura de números i de quantitats dins d'un text
Criteris per a l'elaboració i la presentació de referències i de citacions bibliogràfiques
Criteris de traducció de noms i títols
Apèndix 1: Llista d'abreviacions
Apèndix 2: Llista d'Universitats

 


Model de llengua

EXPRESSIÓ CLARA I ENTENEDORA

FRASES AMB VERB
Les estructures nominals, en què s'utilitza un nom en substitució del verb corresponent, sovint són més llargues, més abstractes i més impersonals, i per tant més difícils d'entendre que les frases amb verb corresponents. Per aquest motiu, tot i que es tracta d'una estructura que en molts casos no presenta problemes de comprensió, convé no abusar-ne.

En cadascun dels exemples següents, la primera frase presenta una estructura verbal, per la qual cosa és preferible a la segona, que en presenta una de nominal:

  el jutge ha decidit embargar-li els béns [millor que no pas el jutge ha decidit l'embargament dels seus béns]; s'encarregarà de controlar i de centralitzar diversos àmbits [millor que no pas s'encarregarà del control i de la centralització de diversos àmbits]; s'ha decidit ampliar la biblioteca de la institució [millor que no pas s'ha decidit l'ampliació de la biblioteca de la institució]; convé determinar en quins supòsits és possible aplicar aquest decret [millor que no pas convé determinar en quins supòsits és possible l'aplicació d'aquest decret]

 

Darrera actualització: 15-02-2005
cercar