Llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra; Edicióo electrònica

Introducció
Aspectes de presentació d'un text
Model de llengua
Criteri general: varietat
estàndard de la llengua
Expressió clara i entenedora
Estructura idèntica per a elements iguals
Frases amb verb
Ordre neutre dels elements de la frase
Ús igualitari del llenguatge

Qüestions gramaticals
Els signes de puntuació
Criteris d'utilització de la cursiva, les cometes i la negreta
Criteris d'escriptura de majúscules, minúscules i versaletes
Les abreviacions: classificació i criteris generals d'utilització
Criteris per a l'escriptura de números i de quantitats dins d'un text
Criteris per a l'elaboració i la presentació de referències i de citacions bibliogràfiques
Criteris de traducció de noms i títols
Apèndix 1: Llista d'abreviacions
Apèndix 2: Llista d'Universitats

 


Model de llengua

EXPRESSIÓ CLARA I ENTENEDORA

 

Darrera actualització: 15-02-2005
cercar