Llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra; Edicióo electrònica

Introducció
Aspectes de presentació d'un text
El cos i el tipus de lletra
El full
Els marges
Els paràgrafs
La separació entre línies
Les divisions d'un text:
títols, subtítols i apartats

Model de llengua
Qüestions gramaticals
Els signes de puntuació
Criteris d'utilització de la cursiva, les cometes i la negreta
Criteris d'escriptura de majúscules, minúscules i versaletes
Les abreviacions: classificació i criteris generals d'utilització
Criteris per a l'escriptura de números i de quantitats dins d'un text
Criteris per a l'elaboració i la presentació de referències i de citacions bibliogràfiques
Criteris de traducció de noms i títols
Apèndix 1: Llista d'abreviacions
Apèndix 2: Llista d'Universitats

 


Aspectes de presentació d'un text

EL FULL

Com a norma general, cal utilitzar fulls de format DIN A4 (210 x 297 mm). Segons el tipus d'escrit de què es tracti s'han d'utilitzar fulls amb la capçalera de la Universitat (primer i/o segon full) o bé fulls en blanc.

En documents d'una certa llargada és convenient numerar-ne les pàgines amb números cardinals (1, 2, 3...). Aquestes xifres s'han de col·locar a la part inferior del full, centrades o bé alineades a la dreta.

Per motius d'estalvi econňmic i de sostenibilitat ambiental, sempre que sigui possible cal imprimir els fulls a doble cara. Amb aquesta mateixa finalitat, una altra opció recomanable és imprimir els esborranys o altres documents d'ús intern a una sola cara, fent servir fulls vells ja utilitzats per l'altra cara, i havent seleccionat prčviament l'opció de qualitat d'impressió EconoMode per tal d'estalviar tňner.

Darrera actualització: 21-02-2011
cercar