Llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra; Edicióo electrònica

Introducció
Aspectes de presentació d'un text
El cos i el tipus de lletra
El full
Els marges
Els paràgrafs
La separació entre línies
Les divisions d'un text:
títols, subtítols i apartats

Model de llengua
Qüestions gramaticals
Els signes de puntuació
Criteris d'utilització de la cursiva, les cometes i la negreta
Criteris d'escriptura de majúscules, minúscules i versaletes
Les abreviacions: classificació i criteris generals d'utilització
Criteris per a l'escriptura de números i de quantitats dins d'un text
Criteris per a l'elaboració i la presentació de referències i de citacions bibliogràfiques
Criteris de traducció de noms i títols
Apèndix 1: Llista d'abreviacions
Apèndix 2: Llista d'Universitats

 


Aspectes de presentació d'un text

EL COS I EL TIPUS DE LLETRA

Tot i que els cossos i els tipus de lletra que es poden utilitzar depenen bàsicament del programa amb què es treballi i del tipus d'impressora que es tingui, com a principi general convé que en tots els escrits de la Universitat, i molt especialment en la documentació administrativa, s'utilitzi el mateix cos i el mateix tipus de lletra, per tal d'oferir una imatge homogènia també en aquest punt. Com a orientació general, doncs, i sempre que no es faci cap indicació específica en sentit contrari, cal utilitzar lletra de cos 12 dels tipus CG Times Scalable o Times New Roman.

Darrera actualització: 25-02-2005
cercar