Seminari d'Història de l'IUHJVV / Seminario de Historia del IUHJVV / IUHJVV History Seminar

El Seminari

 

El Seminari de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives és una activitat acadèmica dirigida als estudiants de doctorat, (per als quals l'assistència és obligatòria), als docents, a la comunitat unversitària en general, i especialment, a tots aquells interessats en conèixer les recerques de reconeguts historiadors.

L'objectiu del Seminari és aprofundir en noves vies d'investigació històrica, conèixer diferents aproximacions metodològiques a l'estudi del passat i desenvolupar un actiu debat d'idees i interpretacions històriques en el sentit més ampli.

L'organització del Seminari corre a càrrec de la comissió de seminaris, que avalua i prioritza les propostes que rep dels investigadors.

 

El Seminario

 

El Seminario del Institut Universitari d'Historia Jaume Vicens Vives es una actividad académica  dirigida a los estudiantes de doctorado, (para quienes la asistencia es obligatoria), a los docentes, a la comunidad universitaria en general y, especialmente, a todos aquellos interesados en conocer las investigaciones de reconocidos historiadores.

El objetivo del Seminario es profundizar en nuevas vías de investigación histórica, conocer diferentes aproximaciones metodológicas al estudio del pasado y desarrollar un activo debate de ideas e interpretaciones históricas en el sentido más amplio.

La organización del Seminario corre a cargo de la comisión de seminarios , que evalúa y prioriza las propuestas que recibe de los investigadores.

 

 

IUHJVV History Seminar

 

The IUHJVV History Seminar is an academic activity intended for PhD students (for whom attendance is compulsory), teaching staff, the university community in general and, in particular, anyone with an interest in finding out about the research work of renowned historians.

The seminar is geared to examining new avenues of historical research, learning about different methodological approaches to the study of the past, and generating an active exchange of ideas and historical interpretations, in the broadest sense.

The seminar is organized by the IUHJVV's Seminar Committee, which evaluates and prioritizes the proposals it receives from researchers.