La transferència dels resultats de la recerca

Instala Flash per poder visualitzar el vídeo

La valorització de la recerca realitzada en les universitats inclou tot aquell conjunt d'activitats encaminades a donar valor als resultats de recerca, afavorint el retorn econòmic a les institucions públiques, a través de la transferència de tecnologies i coneixements a la societat.

Així doncs, el procés de valorització, relacionat amb la gestió de la propietat industrial i intel·lectual i amb el procés de transferència de coneixement es desenvolupa, aproximadament, segons les fases següents:

  • Identificació de resultats innovadors, generalment procedents de projectes o contractes de recerca.
  • Avaluació del potencial de transferència del coneixement identificat.
  • Protecció, si escau, de drets de propietat industrial i intel·lectual.
  • Realització de proves de concepte prèvies a la transferència, assumides internament pel grup de recerca o bé en col·laboració amb empreses o centres tecnològics.
  • Comercialització a través de llicències a tercers o per creació de noves empreses de base tecnològica (Spin Off).