Vés enrere Recerca i internacionalització, àmbits en què més destaca la UPF en els rànquings QS i U-Multirank

Recerca i internacionalització, àmbits en què més destaca la UPF en els rànquings QS i U-Multirank

La UPF es troba entre les 125 millors del món en citacions en la llista de QS, en la qual es manté dins les 300 primeres a escala global. L’U-Multirank situa la Universitat com a setena d’Europa, amb les millors qualificacions en recerca i orientació internacional.

10.06.2020

Imatge inicial

La UPF és present en dos dels principals rànquings internacionals que s’han publicat recentment: d’una banda, el QS World University Rankings 2021, en què es manté entre les 300 millors universitats del món, i de l’altra, en l’U-Multirank, promogut per la Unió Europea com una llista oberta per avaluar l’activitat de les universitats en funció dels criteris de l’usuari.

En l'U-Multirank, en què la UPF destaca en recerca i orientació internacional, i després de baixar a la 23a. posició en l’edició de l’any passat, enguany la Universitat recupera la seva presència dins el top ten d’Europa (l’any 2018 estava en cinquè lloc), i s’enfila fins al setè lloc.

Posició estable de la UPF, des de l'any 2014, dins el top 300 del rànquing QS

La Pompeu Fabra es manté entre les 300 millors en el QS World University Rankings 2021, que recull les 1.600 millors universitats del món.

Tot i baixar dues posicions respecte a l’any passat tant a escala global (de la 285 a la 287), com europea (passa de la 120 a la 122), des de l’any 2014 la UPF s’ha mantingut força estable dins aquestes primeres 300 institucions, entre les posicions 281 i 289.

Segons la dissetena edició d’aquesta classificació, produïda per la consultora internacional en ensenyament superior QS Quacquarelli Symonds, la UPF es manté com a sisena d'Espanya, per darrere les universitats de Barcelona, Autònoma de Madrid, Complutense de Madrid, Autònoma de Barcelona i Navarra.

A escala europea, les primeres institucions que apareixen en la llista són les universitats d’Oxford, ETH Zurich i Cambridge, en les posicions 5, 6 i 7, respectivament, mentre que a escala global el Massachusetts Institute of Technology (MIT) encapçala el llistat per novè any consecutiu, seguit de les universitats de Stanford i Harvard, com l’any passat.

El rànquing QS situa la UPF entre les 125 primeres del món en citacions

Igual que en l’edició anterior, la UPF encapçala a Espanya l’indicador del nombre de citacions que reben els articles dels seus investigadors i puja fins al lloc 124 del rànquing global,  amb una millora de 54 posicions. Aquest indicador mesura la mitjana de citacions que reben els articles dels professors d’una institució i serveix per avaluar la qualitat i l’impacte del treball científic realitzat per les universitats. La UPF destaca també en percentatge de professorat internacional, en què se situa en el lloc 286.

Sobre un màxim de 100 punts, la Universitat ha obtingut una puntuació mitjana de 34.8 (lleugerament inferior a l’any passat, que va ser de 35) entre els sis indicadors amb els quals es configura el rànquing: reputació acadèmica (31,4), nombre de citacions (61,4), ràtio entre professors i estudiants (12,7), reputació dels ocupadors (28,7), percentatge de professors internacionals (63,6) i percentatge d’estudiants internacionals (22,6).

L’indicador que té més pes és el de reputació acadèmica (40%), seguit dels de nombre de citacions i ràtio entre professors i estudiants (ambdós amb el 20%), reputació dels ocupadors (10%) i percentatge de professorat internacional i d’estudiants internacionals (tots dos amb el 5%)

La Pompeu Fabra, setena millor universitat d'Europa dins l'U-Multirank

U-Multirank ha publicat els resultats de la setena edició del seu rànquing (2020), que avalua gairebé 1.800 universitats de 96 països d’arreu del món, incloent prop de 5.153 facultats, 11.800 programes d’estudis en 28 àrees temàtiques.

En la llista de les millors universitats europees, entre un total de 1070 institucions, la UPF figura en la setena posició i en la primera de l’Estat. Encapçalen aquest llistat europeu les universitats Télécom París, Montpellier SupAgro i King’s College London. Es tracta d’una proposta de classificació dins l’U-Multirank amb uns criteris predeterminats, tot i que aquest no és el principal objectiu de la classificació.

El rànquing inclou cinc dimensions relacionades amb l’activitat de les universitats: Docència i aprenentatge, Recerca, Orientació internacional, Compromís territorial i Transferència de coneixement. Compara el rendiment de les institucions a través d’una sèrie d’indicadors, i els classifica en una graduació que va des de la "A" (molt bona) fins a la "E" (feble).

D’entre una selecció dels deu indicadors més importants (dos per cada dimensió), la UPF destaca amb una A en els dos indicadors vinculats a recerca (citacions i impacte de les publicacions, normalitzat per la mida), els dos d'orientació internacional (mobilitat d’estudiants i publicacions en col·laboració internacional) i en els dos de compromís territorial (graduats treballant a la regió i publicacions conjuntes amb agents del territori).

Si tenim en compte els 36 indicadors totals, la UPF obté una A en quinze (cinc en recerca, quatre en orientació internacional, tres en compromís territorial, dues en transferència de coneixement i una docència i aprenentatge), una B en vuit, una C en dos, una D en tres, i en 8 no és avaluable o no és aplicable.

El rànquing inclou un mapa interactiu, on consten les 100 universitats amb un rendiment més elevat i millors resultats en les cinc dimensions. La UPF es l'única d'Espanya que hi apareix si es té en compte el marcador global (overall). Destaca en recerca (també l'única institució d’Espanya que hi té presència) i en orientació internacional (on a escala estatal, a més de la UPF, hi apareixen l’ESIC Business & Marketing School i la Universitat Carlos III de Madrid).

U-Multirank, un rànquing personalitzat a partir d’un enfocament multidimensional

L’usuari, a partir d’un enfocament multidimensional, pot confegir el seu propi rànquing en funció dels diversos indicadors i dimensions. També és possible avaluar l’activitat de les universitats en conjunt o escollir una disciplina concreta. Així, la llista permet identificar els punts forts i els punts febles de les institucions, en relació amb els aspectes que més interessin.

Aquest any la informació contempla aspectes relacionats amb la digitalització dels programes de grau.

Aquest any la informació contempla aspectes relacionats amb la digitalització dels programes de grau, un àmbit clau arran de la COVID-19, i com les universitats s’han pogut adaptar a l'estratègia d'impartir la docència en línia.

Les dades incloses a U-Multirank provenen de diverses fonts: subministrades per les mateixes institucions, extretes de bases de dades bibliomètriques i de patents internacionals; de bases de dades nacionals; i de les enquestes de més de 100.000 estudiants de les universitats participants.

Aquest projecte es va concebre en el si de la Comissió Europea com una eina que havia de permetre avaluar l’activitat de les universitats en funció dels criteris de l’usuari, per allunyar-se així de les tradicionals classificacions “tancades”.

 

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació