Vés enrere MATEScape, o com aprendre àlgebra jugant, a les Enginyeries UPF

MATEScape, o com aprendre àlgebra jugant, a les Enginyeries UPF

Una activitat que compta amb la col·laboració del projecte PlaCLICK de la UPF, en què hi col·labora un equip de docents: Vanesa Daza, Adrián Martín, Luís Morís, Zaira Pindado i Javier Silva. La darrera edició es va celebrar al campus del Poblenou el passat 13 de gener. Va ser Premi a la Qualitat en la docència 2019 atorgat pel Consell Social de la UPF. 

19.02.2020

Imatge inicial

Un dels principals reptes als quals s’enfronten els estudiants de primer any en qualsevol de les enginyeries són les assignatures de matemàtiques. Els alumnes acostumen a tenir una visió bastant negativa i les veuen com una matèria avorrida i sense interès per a ells a curt i mitjà termini.

Per abordar aquesta problemàtica, un equip de docents de la UPF integrat per Vanesa Daza, Adrián Martín, Luís Morís, Zaira Pindado i Javier Silva, entre altres, van implementar un joc d’escapada (els coneguts com Escape Rooms) a l’assignatura d’Àlgebra Lineal.  Aquesta iniciativa va ser Premi a la Qualitat en la docència 2019 atorgat pel Consell Social de la UPF. La darrera edició es va celebrar al campus del Poblenou el passat 13 de gener amb la col·laboració del projecte PlaCLICK de la UPF i promoguda per un equip de docents dels estudis Enginyeries UPF.La participació dels alumnes va ser molt alta, superior al 90%. Durant l’activitat, els alumnes van ser molt actius, ja que es van implicar durant els 90 minuts en les diferents activitats proposades fent servir tots els seus coneixements d’àlgebra lineal.  

Matescape va néixer de la inquietud de diferents professors d’utilitzar la ludificació, en general, i els jocs d’escapada per a augmentar el grau de motivació i d’implicació dels estudiants en l’assignatura

Aquesta activitat té com a objectius: millorar l’interès dels alumnes per l’àlgebra linial a través del joc; millorar la implicació de l’alumnat en l’assignatura augmentant-los la motivació en fer-los més amens els continguts; millorar el rendiment en establir una forma de competició directa no relacionada amb les notes i, per tant, menys estressant per als alumnes en estar relacionada amb un joc; afavorir noves formes d’avaluació contínua que evitarien enfocaments més clàssics (llistes de problemas) i afavorir l’autoavaluació dels coneixements de l’alumne.

“Per la limitació que suposa el fet que els aproximadament 300 alumnes de l’assignatura puguin fer la prova només en dues hores de docència, vam dividir el grup en 3 grups de 100. A més a més, vam proporcionar a cada grup de 6 alumnes una capsa que contenia totes les proves i els trencaclosques necessaris per a poder completar el joc. Així, tots els 100 alumnes, en grups de 6, feien el joc d’escapada alhora”, explica la professora Vanesa Daza, experta en encriptació de dades. Gràcies a la participació dels tècnics audiovisuals de la UPF, es va enregistrar un vídeo que posava en context la competició a l’inici de la sessió.

Les capses contenien un total de 5 proves. Cadascuna, a més de cobrir conceptes diferents de diferents temes de l’assignatura, tenien la dificultat afegida de combinar- se en forma de joc o jeroglífic, que anava des de l’encriptació d’un missatge fins a la cerca d’un missatge en codi Morse dins un vídeo d’una durada extraordinàriament llarga. La resolució d’aquestes proves, que en tots els casos requerien utilitzar coneixements d’àlgebra lineal, donava als alumnes les peces d’un puzle que conformava la prova final, en la qual havien d’utilitzar els últims conceptes apresos en l’assignatura.

“La nostra intenció és continuar-ho fent tots els cursos, atès que entre els estudiants l'acollida ha estat molt bona, i que els permet treballar molt bé diverses competències com ara treball en grup”, ha afegit Daza.

 

Multimèdia

Perfils dels protagonistes:

Vanesa Daza

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació