Vés enrere El Claustre de la UPF aprova el primer informe del rector Amat amb el 94% dels vots favorables

El Claustre de la UPF aprova el primer informe del rector Amat amb el 94% dels vots favorables

El màxim òrgan de representació de la comunitat universitària ha celebrat la seva reunió ordinària l’1 de desembre a l’auditori del campus de la Ciutadella, que ha tingut un format híbrid. L’informe presentat per Oriol Amat ha estat aprovat per 69 vots a favor, cap en contra i quatre abstencions.

01.12.2021

Imatge inicial

L’auditori del campus de la Ciutadella ha acollit l’1 de desembre al matí la sessió ordinària del Claustre de la UPF, el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària, que ha tingut un format híbrid, amb part dels claustrals que han seguit l’acte de manera presencial i la resta en streaming a través del Campus Global. Els punts més destacats de l'ordre dia han estat la presentació dels informes del rector i el síndic de Greuges de la UPF, corresponents a l’activitat de la Universitat durant el curs 2020-2021, així com la votació d’una declaració i cinc mocions presentades per claustrals.

El Claustre ha tingut un format híbrid, amb part dels claustrals que han seguit l’acte de manera presencial i la resta en streaming a través del Campus Global

La sessió ha començat amb un record per a l’arquitecte Oriol Bohigas, mort recentment, que va formar part de l’equip responsable de la rehabilitació de l’edifici de Roger de Llúria del campus de la Ciutadella, l’any 2001. Els claustrals han guardat un minut de silenci en la seva memòria.

Seguidament, el rector Oriol Amat, que va prendre possessió del seu càrrec el 28 de maig del 2021, en substitució de l’anterior rector, Jaume Casals, ha presentat el seu informe (document en pdf), que ha estat aprovat per 69 vots a favor, cap en contra i quatre abstencions.

La presentació del rector Oriol Amat, que ha anat acompanyada de la projecció d’un power point, s’ha dividit en vuit grans apartats: Docència, Recerca i Transferència, Entorn i Projecció, Comunitat, Finançament i Governança, Internacionalització, Compromís Social i Igualtat i finalment, Línies d’actuació estratègica i operativa.

Docència

“Vull destacar l’esforç fet per tota la comunitat universitària per aconseguir tirar endavant el pla de docència híbrida el curs passat”. Amb aquestes paraules, Oriol Amat ha obert aquest apartat, en el qual també ha recalcat la posada en marxa del nou grau en Medicina o l’increment de la demanda dels graus en un 11%.

Oriol Amat ha fet especial esment a EDvolució, el nou marc educatiu de la UPF: “Des del passat mes de setembre a totes les facultats ja hi ha assignatures que estan en marxa seguint aquest nou marc docent, que estem intentant implantar amb la màxima extensió possible”.

Centrant-se en l’idioma en el qual s’imparteix la docència als graus, ha esmentat que hi ha dos centres i facultats en els quals la llengua més utilitzada és l’anglès (l’Escola d’Enginyeria i la Facultat d’Economia i Empresa), mentre que a la resta de facultats, el català és l’idioma més utilitzat.

Recerca i Transferència

En aquest àmbit el rector ha emfasitzat, pel que fa al finançament de la recerca (amb prop de 43 milions d’euros), la importància dels fons provinents de la Unió Europea: “Quan la UPF es presenta a convocatòries competitives de recerca, obté un percentatge de consecució d’aquest tipus de finançament molt elevat, comparat amb el pes de la Universitat en el sistema”, ha explicat.

Així mateix, el rector ha subratllat la posada en marxa durant el curs passat de tres spin-off i start-up i de tres càtedres d’empresa, que demostren la voluntat de la Universitat d’impactar més en el teixit social i econòmic del país.

Entorn i Projecció: Programa de Cultura

La Universitat, durant el curs 2020-2021, va implantar i portar a terme diferents accions en l’àmbit de la cultura, entre les quals el rector ha destacat la col·laboració amb la Fundació Vila-Casas, que ha permès inaugurar recentment l’espai expositiu Galeria-Àrea Tallers al campus del Poblenou, o la consolidació de l’UPF Art Track, els Diàlegs Humanístics o la Col·lecció literària, entre moltes altres iniciatives.

Comunitat

“Pel que fa a les dades relacionades amb l’estabilització, consolidació i promoció del personal docent i investigador (PDI) i el personal d’administració i serveis (PAS), vull destacar l’intent que fa la UPF per tal que les persones tinguin una demostració efectiva que la institució confia en elles, una relació que també s’ha de donar a la inversa”, ha recalcat Oriol Amat. No obstant això, ha recordat que la Universitat està lligada “de mans i peus” amb temes com la taxa de reposició, que suposa una limitació de la despesa de personal i de finançament.

Finançament i Governança

En aquest apartat, el rector ha recordat que el 2021 la UPF va tenir un pressupost de prop de 147 milions d’euros, un 2% més baix l’any anterior, i un 30% inferior, en termes reals, al que rebia abans del 2008. “Quant al finançament públic per estudiant, segons dades de la Fundación CyD per a l’any 2021, la UPF està situada en la posició número 45 entre les 47 universitats públiques espanyoles, i això és important que se sàpiga”, ha emfasitzat.

Pel que fa a la governança, Oriol Amat ha esmentat l’aprovació del codi ètic i la continuació dels projectes estratègics de la Universitat: Benestar Planetari, la Ciutadella del Coneixement, la col·laboració amb el Consell Social, EDvolució i EUTOPIA, entre d’altres. “La UPF és capdavantera en aquest punt: altres universitats s’interessen per aquests passos que fem, amb un conjunt de projectes estratègics iniciats des de fa anys, i que des de l’equip de govern volem continuar i aprofundir”, ha assegurat.

Internacionalització

A finals del curs 2020-2021 es va aprovar un pla estratègic d’internacionalització centrat en dos àmbits: xarxes i aliances estratègiques i programes internacionals. El rector ha esmentat les dues xarxes o aliances més importants en què pren part la UPF: EUTOPIA (la setmana passada la UPF va acollir amb èxit l’EUTOPIA Week) i The Guild.

“Necessitem que hi hagi una implicació més generalitzada pel que fa a totes les persones de la Universitat en les grans apostes estratègiques de la institució. Actualment hi ha un 4 o 5% de persones de la comunitat que tenen relació amb EUTOPIA. Es diu que hi ha un impacte real en les organitzacions quan un 40 o un 50% de les persones interactuen amb un projecte”, ha subratllat el rector.

Compromís Social i Igualtat

Pel que fa a aquest camp, la UPF ha aprovat un pla de Sostenibilitat Ambiental (2021-2024), properament elaborarà el Pla d’Inclusió, i es van portar a terme diverses accions i actuacions dins el projecte de Benestar Planetari. Així mateix, pel que fa al compromís amb la igualtat, “hem d’aprofundir més i avançar en resultats concrets”, ha apuntat Oriol Amat.

Línies d’actuació estratègica i operativa

El rector, després de recordar la missió de la Universitat de “formar persones mitjançant un model educatiu rigorós, innovador i personalitzat en una universitat de recerca preeminent, que impulsa la innovació i la transformació social així com el compromís amb la cultura”, s’ha centrat en analitzar la posició de la UPF en els rànquings internacionals, concretament en el Times Higher Education: en aquesta classificació, l’any 2011 la Universitat ocupava el lloc 155, i l’any 2022, el 156. “Que ens puguem mantenir en aquestes posicions és un miracle”, ha exclamat Oriol Amat, donat el finançament que té la UPF, i sobretot si ho comparem amb universitats que ocupen posicions similars en la taula.

El rector ha fet una comparació entre la UPF i la Universitat de Warwick (que també forma part de la xarxa EUTOPIA), que l’any 2011 estava en la posició 157, i aquest 2022, ha escalat fins a la 78. Amb pràcticament el doble d’estudiants, té un pressupost i un finançament molt superior. La UPF té un índex d’estudiants per personal que hi treballa (PAS i PDI) de 23, mentre que Warwick, de 14, i el finançament per estudiant (any 2021) és de 12.000 i 35.000 euros, respectivament. No obstant aquesta mancança, el rector ha apuntat que la UPF està força bé en recerca i internacionalització, però que ha de millorar en transferència de coneixement, interacció amb la societat, innovació docent, burocràcia i governança i finançament.

"Intentarem millorar en temes més enllà de la UPF, que afecten tot el sistema d’universitats”

Oriol Amat ha comentat que el seu programa de govern incloïa 130 propostes per millorar la Universitat, que s’intentaran portar a terme. Ha valorat la tasca dels equips de resposta ràpida que s’han creat, formats per 68 participants de tots els col·lectius de la comunitat universitària, que han detectat 300 febleses i identificat 200 propostes de millora: de 73 actuacions, que es volen portar a terme en 100 dies, en el que portem de curs més de la meitat ja s’han iniciat, i el 31% ja estan finalitzades. “La meva intenció és tornar a informar de com ha evolucionat tot plegat en el proper Claustre, a principis del 2022. Volem retre comptes”, ha explicat.

L’últim apartat que ha comentat Oriol Amat són les actuacions a més llarg termini, com ara la voluntat d’influir en la legislació catalana i espanyola en temes relacionats amb la millora de la transferència del coneixement, la innovació docent i la selecció i promoció del professorat. “Intentarem millorar en temes més enllà de la UPF, que afecten tot el sistema d’universitats”, ha emfasitzat. Una altra acció en aquest àmbit és la voluntat d’arribar a acords estratègics amb universitats d’Amèrica, Europa i Àsia i crear sinergies amb les entitats de l’entorn UPF.

Informe del síndic de Greuges

Portada de l'informe del síndic de GreugesDurant la sessió del Claustre, el catedràtic emèrit Josep M. Casasús ha presentat el seu sisè informe de gestió com a síndic de Greuges de la UPF. L’informe resumeix els expedients tramitats i les consultes ateses durant el període que va del 9 de juny del 2020 a l’11 de juny del 2021. El nombre d’actuacions desplegades ha estat, en conjunt, lleugerament més alt que en el període anual anterior. “Ja sabeu que en les meves actuacions sempre vull articular fórmules de conciliació i d’intermediació que evitin la fatalitat de la confrontació, o la necessitat d’una resolució exhortatòria", ha explicat Josep M. Casasús.

Durant aquest període, s’han atès un total de 123 persones i s’han portat a terme 107 actuacions, de les quals 67 són queixes i 40 són consultes. Dins del còmput total d’entrades s’han pogut contestar, investigar i tancar 106 sol·licituds; 1 queixa està en diferents fases del procés de tancament; hi ha 1 queixa col·lectiva, 92 individuals, 2 d’ofici, 11 rebutjades i 1 retirada. 

S’han pogut resoldre favorablement el 22% de les queixes presentades i s’han pogut contestar i resoldre el 100% de les consultes.  En molts casos, s’ha decidit no incoar un expedient, tot i portar a terme un seguit de gestions, perquè s’ha valorat que la rapidesa en la solució del conflicte, durant la fase de gestió prèvia a la tramitació, no requeria d’una obertura d’expedient.

Durant aquest període, s’han atès un total de 123 persones i s’han portat a terme 107 actuacions, de les quals 67 són queixes i 40 són consultes

Cal destacar la baixada considerable del percentatge de resolucions favorables a les pretensions de la persona interessada respecte a les enregistrades en aquest sentit en períodes anteriors. Això es pot atribuir al fet que la Universitat millora en molts aspectes i, per tant, no ha estat necessari que el síndic inclogués advertències a les seves resolucions, ja que la UPF, o bé ja havia actuat, prèviament, sobre els fets objecte de les queixes, o bé ja havia seguit moltes de les advertències, recomanacions o suggeriments formulats pel síndic en períodes anteriors.

Sobre les reclamacions i les persones que les fan, ha destacat el següent: el 64% dels casos són queixes o consultes dels estudiants de grau (68); el 22%, d’estudiants de postgrau (24); el 10%, del PDI (11); el 3%, del PAS (3), i l’1% (1) d’un nou col·lectiu anomenat “Altres” a efectes classificatoris, apartat on es comptabilitza la reclamació presentada per un estudiant d’Idiomes UPF.

Respecte al període anterior, és destacable la pujada de queixes dels estudiants de postgrau, que passen de 19 a 24; la pujada de queixes dels estudiants de grau, que passen de 66 a 68. També pugen les queixes del PDI, que passen de 9 a 11E. n canvi, baixen les queixes del PAS, que passen de 7 a 3, i hi ha la nova entrada d’1 queixa d’un estudiant d’Idiomes UPF. Pel que fa al sexe dels reclamants que s’han adreçat a l’oficina del Síndic, hi ha un nombre inferior d’homes i superior de dones que en el període anterior: 50% d’homes (54), que baixen de 64 a 54; i un 50% de dones (53), que pugen de 37 a 53.

Josep M. Casasús ha destacat els quatre temes en què hi ha més volum de queixes durant aquest període: en primer lloc, els temes sobre títols (25), que entren amb força novament. En segon lloc, les sol·licituds d’informació (16). En tercer lloc, els relacionats amb la docència (15), que han pujat respecte al període anterior: passen de 8 a 15. En quart lloc, les avaluacions i les recuperacions (11), que han baixat respecte al període anterior: passen de 33 a 11. Quant a les vies d’accés, el 68% de queixes i de consultes han entrat pel formulari de l’Acollida del Síndic (73); el 26%, per correu electrònic (28); el 3%, pel Registre General (3), i el 3%, per telèfon (3). D’aquestes, 2 queixes s’han iniciat d’ofici.

Debat i votació de declaracions i mocions

L’últim tram de la reunió s’ha dedicat a considerar les mocions i declaracions presentades pels claustrals. La declaració i les cinc mocions aprovades han fet referència als temes següents:

Declaració en denúncia de la injustícia de les actuacions del Tribunal de Cuentas vers antics membres del govern català i adhesió a la Declaració de l'Institut d'Estudis Catalans aprovada el 23 de juny del 2021 (aprovada per 60 vots a favor, cap en contra i onze abstencions).

Mocions:

-Compromís per fer efectiva la vehicularitat del català i fomentar-ne activament l'ús a la UPF (aprovada per 66 vots a favor, un en contra i set abstencions).

-Defensa dels principis rectors i dels fins establerts als Estatuts de la UPF (aprovada per 61 vots a favor, un en contra i sis abstencions). 

-Ampliació de l’horari de la Biblioteca (aprovada per 36 vots a favor, onze en contra i 21 abstencions).

-Compaginació d’estudis amb l'activitat laboral (aprovada, després d’una transacció, per 55 vots a favor, un en contra i nou abstencions). 

-Modificació del sistema informàtic de publicació d'horaris (aprovada per 60 vots a favor, cap en contra i una abstenció).

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals