Notícies Notícies

Torna a la pàgina principal
Vés enrere

La UPF iniciarà el curs 2020-2021 amb una docència híbrida, però amb els màxims nivells de presencialitat que la situació sanitària permeti

La UPF iniciarà el curs 2020-2021 amb una docència híbrida, però amb els màxims nivells de presencialitat que la situació sanitària permeti

03.06.2020

Imatge inicial

La UPF començarà el curs 2020-2021 fent ensenyament presencial, en la mesura en què això sigui compatible amb la situació de salut, i amb tots els instruments necessaris per esponjar les aules i garantir les mesures que recomanin les autoritats sanitàries. Reduir les dimensions dels grups classe, establir torns, desdoblar grups, virtualizar les classes magistrals i adaptar i condicionar espais són algunes de les mesures que s’adoptaran.

Es posarà especial atenció a garantir una experiència presencial als estudiants de primer curs que accedeixen per primera vegada als campus. Tots els estudiants tindran un pla d'aprenentatge que preveurà també l'acompanyament necessari per a casos de malaltia i d'impossibilitat de seguiment de l'activitat presencial.

La UPF treballa des de fa anys en l'adaptació del seu model educatiu als nous requeriments de la societat i del món laboral. Com a universitat presencial, la UPF vol treure el màxim rendiment de l'experiència a l'aula, però proposa fer a distància les classes de gran grup, mentre que suggereix mantenir als campus les activitats formatives en grups petits, on la presencialitat és decisiva per al màxim aprofitament de l'aprenentatge. 

Amb tot, la Direcció i els equips tècnics de la Universitat, amb l’experiència apresa de l'emergència d'aquest darrer trimestre, preveuen diversos escenaris per poder reaccionar ràpidament a les eventuals restriccions de presencialitat que la situació sanitària pugui plantejar.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories:

Per a més informació

Para más información

For more information

Notícia publicada per:

Noticia publicada por:

News published by:

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales

Institutional Communication and Promotion Unit