Vés enrere En marxa la Clínica Jurídica de la UPF, un projecte d’aprenentatge i servei basat en la defensa dels drets humans

En marxa la Clínica Jurídica de la UPF, un projecte d’aprenentatge i servei basat en la defensa dels drets humans

Es tracta d'un servei adreçat als estudiants de Dret de la Universitat, per tal que es puguin iniciar en la praxi jurídica. Els equips de treball, formats per advocats, professors i estudiants, defensaran gratuïtament persones o col·lectius en situació de vulnerabilitat.
14.12.2018

 

La Clínica Jurídica de la Universitat Pompeu Fabra, aprovada per la Facultat de Dret a finals del passat mes de novembre, és un projecte d'aprenentatge i servei en què equips formats per advocats, professorat i estudiants col·laboraran per assessorar i defensar gratuïtament casos reals de persones o col·lectius vulnerables.

Es tracta d’un servei universitari adreçat als estudiants de Dret, de l’àmbit del grau i del postgrau, per tal que es puguin iniciar en la praxi jurídica mitjançant la participació activa.

Durant el curs 2018-2019 la Clínica ha admès dos casos (un de dret de família i un de l’anomenada “Llei de Segona Oportunitat”) i el mes de gener de 2019 es posarà en marxa un servei d’atenció a la ciutadania a càrrec de persones voluntàries (professorat, alumni i estudiants).

Equips diversos que treballaran en la defensa jurídica de manera altruista

Els equips al capdavant de cada assumpte estaran formats per un advocat col·legiat (que n’exercirà la direcció lletrada), un professor universitari, responsable de la tutela acadèmica, i un nombre molt reduït d’estudiants (entre tres i cinc), amb la possibilitat d’incorporar algun antic alumne com a voluntari. Defensaran casos reals en què es promoguin els drets humans, la justícia social i la protecció de les persones necessitades i dels col·lectius més vulnerables i desafavorits.

“La idea és que cadascun d’aquests equips pugui tenir una relació regular, directa i immediata amb la persona o entitat afectada per un problema jurídic, de manera que els estudiants visquin l’experiència de formar part d’un equip solvent de defensa jurídica que lluita en el món real de manera altruista”, afirma Maurici Pérez Simeón, professor de Dret Romà de la UPF i director de la Clínica, que va ser nomenat per la degana de la Facultat de Dret, Anna Caballé, impulsora de la iniciativa.

Un model de clínica jurídica propi de la UPF

“La UPF ha volgut crear un model propi de clínica jurídica basat en el compromís social i en l’excel·lència docent”, afirma Maurici Pérez. A banda d’això, un aspecte que caracteritza el model de la Pompeu Fabra és el respecte al paper dels Col·legis de l’Advocacia. En aquest sentit, la Clínica es concep com un servei complementari i no substitutiu de la defensa lletrada gratuïta.

Un element clau és el contacte personal entre els estudiants i les persones afectades per un problema jurídic

Un altre element clau de la Clínica, que vol ser un motor de canvi social i que prioritza assumptes d’interès general, és el contacte personal entre els estudiants i les persones afectades per un problema jurídic. “Es vol que l’assumpte no sigui per als estudiants només un problema tècnic plantejat sobre el paper, sinó que s’involucrin de manera professional en el que és una vivència transcendent d’un ésser humà”, destaca Maurici Pérez.

Pel que fa a les entitats socials participants, l’objectiu de la Clínica és posar a disposició de les persones més necessitades el coneixement jurídic resultant de la recerca universitària promoguda per la Universitat, que obri nous horitzons jurisprudencials. En relació als advocats col·laboradors, es pretén fomentar la transferència de coneixements i l’experiència entre la recerca acadèmica i la praxi jurídica, que impulsi la prestació de serveis gratuïts dels juristes.

Les activitats de la Clínica tindran naturalesa acadèmica i no professional, i la Universitat no exercirà cap activitat de defensa jurídica reservada legalment a l’advocacia o a altres professions col·legiades. A més, la Clínica serà sempre gratuïta per a les persones afectades pels assumptes que s’hi tractin i l’assessorament que prestin els advocats i col·laboradors també serà sempre gratuït (pro bono).

Selecció dels casos i dels membres integrants

Segons Maurici Pérez, “els casos que es treballaran a la Clínica hauran de reunir una sèrie de requisits, com són que tinguin interès social i acadèmic i un caràcter administratiu o judicial”. A la pàgina web de la Clínica s’habilitarà una funció de bústia pública, que permetrà a qualsevol persona interessada sol·licitar l’admissió d’un assumpte.

Quant a la selecció del professorat adscrit, s'efectuarà entre els docents del Departament de Dret de la UPF, entre un i tres professors per cada cas. “La tria es farà en funció de la seva especialització, experiència acadèmica i professional, valoració dels estudiants i voluntat de compromís social”, afirma el director de la Clínica.

Pel que fa als advocats, hauran de ser de persones de reconegut prestigi, amb una experiència mínima de cinc anys d’exercici de l’advocacia. que puguin acreditar una especialització. Finalment, per seleccionar els estudiants, s’obrirà una convocatòria d’inscripció, i el criteri per escollir-los es basarà en la nota mitjana del seu expedient acadèmic.

Els professors adscrits encomanaran tasques als estudiants per contribuir a la resolució del cas plantejat. A efectes acadèmics, la tasca dels estudiants, correspondrà a un treball de fi de grau amb un valor de sis crèdits ECTS. Totes les persones que participin a la Clínica estaran obligades a guardar secret absolut de qualsevol informació a què hagin tingui accés en el decurs de l’activitat.

Una direcció i dues comissions, una acadèmica i una altra social i professional

Els òrgans que estructuren la Clínica, que ha estat impulsada per Anna Caballé, degana de la Facultat de Dret, són els següents: un director (funció que exerceix Maurici Pérez); una comissió acadèmica, que serà l’encarregada de seleccionar els assumptes, inicialment formada pels professors Josep Ferrer Riba, Santiago Ripol Carulla i David Felip Saborit; i una comissió social i professional, un ògan col·legiat que té una funció de control independent i que ha de servir per traslladar a la Clínica idees i propostes de persones externes.

També inclourà un seminari permanent, amb la finalitat d’associar les persones actives en l’àmbit de la defensa jurídica gratuïta o solidària interessades en el projecte. Poden ser persones físiques o jurídiques que hagin col·laborat amb la Clínic, estudiants, professorat, antics alumnes i advocats.

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact