Vés enrere

Un projecte cofinançat per la UE fomentarà la inclusió escolar d'infants gitanos a Barcelona a través del diàleg entre famílies i escoles

Un projecte cofinançat per la UE fomentarà la inclusió escolar d'infants gitanos a Barcelona a través del diàleg entre famílies i escoles

Es tracta d'una col·laboració entre GRITIM-UPF, la Fundació Pere Closa i l'associació cultural Rromane Siklǒvne, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. Vol crear un model de bones pràctiques i transferir els coneixements adquirits a d'altres indrets i col·lectius.

19.04.2017

Vakeripen (‘conversa’, en llengua romaní). Roma inclusion in education: fostering constructive attitudes and good practices in the Barcelona area”, és el títol d’un projecte que combina la recerca qualitativa amb el treball social. El seu principal objectiu és millorar tant aspectes pràctics com de coneixement sobre la construcció de models de treball sostenibles contra l'exclusió, el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis entre el poble gitano.

El projecte, que es va engegar el gener del 2017 i té una durada de divuit mesos, és una col·laboració entre el Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració (GRITIM-UPF), la fundació privada Pere Closa i l’associació cultural Rromane Siklǒvne (estudiants gitanos) del barri del Bon Pastor, i compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. S’emmarca en una convocatòria competitiva, dins el programa “Rights, Equality and Citizenship” de la Unió Europea, i està dotat amb prop de 250.000 euros, dels quals la institució comunitària en finança el 80%, i el 20% restant, és a càrrec de la Universitat.

Vakeripen” proporcionarà fòrums per a la formació del professorat, el diàleg i l’intercanvi entre les famílies gitanes i representants de la comunitat gitana, les escoles i les autoritats locals de l’àrea de Barcelona, guiats pel principi de reciprocitat. D’acord amb la recerca, que confirma el paper central de la formació docent i la participació dels pares en el rendiment escolar dels nens, el projecte està dissenyat per establir canals constructius i duradors de comunicació entre les famílies gitanes i les escoles.

Tallers participatius amb presència de tots els actors involucrats

Durant un any, des de març del 2017 fins a març del 2018, el projecte inclourà una sèrie de tallers a quatre barris de l’àrea metropolitana: Bon Pastor, la Mina, Hostafrancs (Barcelona) i San Roc (Badalona), en els quals participaran personal escolar i famílies gitanes (nens d’ensenyament primari i els seus pares), a part de promotors escolars d’aquests barris.

Els col·laboradors de GRITIM-UPF, Pere Closa i Rromane Siklǒvne, que faran la funció de moderadors i observadors durant aquestes trobades, també propiciaran la creació d’un primer contacte entre la universitat i els alumnes gitanos per transmetre accessibilitat i proximitat. 

D’altra banda, a través d’aquestes accions, es reclutaran portaveus de les comunitats gitanes que les representaran en el contacte amb l’Ajuntament de Barcelona, en unes sessions de diàleg i informació sobre les preocupacions d’aquestes comunitats i els recursos que ofereix el consistori en temes d’igualtat i de no discriminació.

Objectius específics i creació d’un model de bones pràctiques per part de GRITIM-UPF

Els tres objectius específics d’aquest projecte són els següents: en primer lloc, sensibilitzar els mestres d’escola, per tal de lluitar contra els estereotips negatius sobre les famílies gitanes, així com millorar els esforços de les escoles per evitar l’abandonament i el fracàs escolar entre els nens i joves romanís; en segon lloc, prevenir aquest abandonament i fracàs i promoure una actitud positiva cap a l’educació a través de la sensibilització de les famílies gitanes (pares i mares); i en tercer lloc, crear una plataforma per al diàleg regular entre les comunitats romanís i les autoritats locals a Barcelona, per respondre millor a les preocupacions d’aquest col·lectiu.

Un cop conclòs el projecte, i a partir de la creació d’un model de bones pràctiques en matèria d’integració gitana en l’àmbit de l’educació per part dels investigadors de GRITIM-UPF, s’espera poder transferir els coneixements adquirits a altres regions o països, i també poder aplicar-los a d’altres col·lectius afectats.

Els membres de GRITIM-UPF involucrats en el projecte són Zenia Hellgren (com a directora del projecte i investigadora principal); Ricard Zapata-Barrero (com a investigador principal i director del grup de recerca); Lorenzo Gabrielli (com a investigador) i Evren Yalaz (coordinadora).