Notícies Notícies

Vés enrere

Catorze projectes solidaris contribuiran al desenvolupament humà i a la inclusió social

Catorze projectes solidaris contribuiran al desenvolupament humà i a la inclusió social

Recentment s'ha resolt la convocatòria 2017 d'ajuts per a projectes d'activitats solidàries, impulsada per la plataforma UPF Solidària, que ha comptat amb una dotació global de 40.000 euros.

13.03.2017

Un total de catorze projectes de sensibilització i cooperació al desenvolupament i d’activitats solidàries envers col·lectius exclosos o en risc d’exclusió de Catalunya, rebran ajuts el marc de la darrera convocatòria en aquest àmbit impulsada pel vicerectorat de Responsabilitat Social i Promoció de la UPF, a través de la plataforma UPF Solidària.

Aquests catorze projectes, gestionats per membres de la comunitat universitària, rebran una suma global de 40.000 euros (l’ajut per a cadascun d’ells es mou entre els 1.000 i els 4.500 euros) i han estats seleccionats per una comissió avaluadora d’entre un total de dinou projectes presentats. Contribuir a millorar les condicions de vida i de formació de les poblacions dels països amb un índex menor de desenvolupament humà i treballar per col·laborar en la construcció de societats més inclusives, és el seu objectiu principal.

“Es prioritzen aquells projectes que tenen a veure amb la cooperació i la solidaritat, lligats a la nostra missió com a universitat: els que estan vinculats a la transferència de coneixement i la promoció educativa, és a dir, relacionats amb la nostra identitat com a centre d’ensenyament superior”, afirma Mònica Figueras, vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció de la UPF i presidenta de la comissió avaluadora de la convocatòria.

Entre els dinou projectes presentats, sis tenen com a responsable a un membre del personal d’administració i serveis; sis més, del personal docent i investigador; cinc, a estudiants, i dos, a persones del col·lectiu Alumni UPF. Cal destacar que diversos dels projectes compten amb equips integrats per membres de diversos col·lectius de la Universitat.

Aquesta convocatòria anual, que es va crear l’any 2007, es nodreix de l’aportació econòmica que fa el Consell Social de la UPF, del pressupost general de la Universitat, de les aportacions voluntàries dels membres de la comunitat universitària (a través dels canals que proporciona UPF Solidària), i, des de l’edició de l’any passat, de fons provinents del programa UPF Alumni.

Per primera vegada, i per afrontar la convocatòria amb més garanties d’èxit, els responsables de les candidatures van poder participar en un taller de disseny de projectes, per millorar aspectes tant a nivell formal com de conceptualització.

Els catorze projectes solidaris que rebran ajuts

El títol dels catorze projectes seleccionats, i l’entitat beneficiària de cadascun d'ells, han estat els següents: “Promoviendo acceso educación niñas: “Slum Andrheri East Bombay, India” (Fundació Sonrisas de Bombay); “Per sobre dels 7.000 somriures” (Living Nepal); “Somiant un sostre, construint un futur” (Fundación Bonifacia Rodríguez, Siervas de San José, Filipines); "AREDDDonaFutur: Programa d’integració social i laboral de dones víctimes de la violencia de gènere” (Fundació ARED); “La cadena de referents” (Fundació Salut Alta); “Formació de voluntaris de la Fundació Canpedró” (inclou diverses accions de formació dels més de 230 voluntaris que té el centre per millorar el servei ofert).

La resta de projectes finançats han estat “Reescrivim el Futur a través de Construeix-te” (Fundació Comtal); “Ajuda al Refugiat” (CCAR); “Contribuir al desenvolupament endogen i sostenible per a la incorporació de dones al procés de desenvolupament econòmic del Districte – II Fase. Moçambic" (Fundació Ibo); “Reforç a secundària per a nenes sense recursos – Burkina Faso" (OnGD CAT SYA); “Lo hice lo aprendí – Benin" (Fundació Solidaridad con Benin); “Teixint xarxes educatives en llengües i ciències a Senegal” (Association Education Solidaire); “Formació en tecnologies agrícoles i gestió empresarial al grup de dones del poble de Medina  Boudialabou – Senegal” (Association Générales des Intervenants Ruraux, AGIR); i finalment, “Proposta d’educació alternativa a una zona rural del Marroc” (Association My Brahim d’Actions de Development).

Dos projectes que exemplifiquen la missió social de la universitat

Teixint xarxes educatives en llengües i ciències a Senegal” és un projecte coordinat per Mercè Tricás, professora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF. El projecte, que es va engegar l’any 2007, quan va obtenir una subvenció en la primera convocatòria de projectes solidaris, consisteix, segons Mercè Tricás, “en el desenvolupament de xarxes educatives entre professors de diferents escoles senegaleses que els permeti compartir experiències, col·laborar entre els centres i millorar la seva tasca docent”.

Al llarg dels anys, el projecte s’ha anat reorientant, i des de l’any 2015 se centra en la realització d’un seminari de formació de professors, tant de l’àmbit de les llengües com de les ciències. Aquesta formació, que enguany es farà entre els mesos de març i abril, és possible gràcies a la participació de dos equips de professors dels departaments de Traducció i Ciències el Llenguatge i de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF, respectivament.

“L’import de la subvenció de la darrera convocatòria (4.500 euros) es destinarà principalment a la compra de material pedagògic per a les escoles, la contractació de personal docent senegalès per cobrir les necessitats docents dels centres escolars i els trasllats interns dels professors que participen en el seminari i que procedeixen de tot el Senegal”, afirma Mercè Tricás, que els propers dies viatjarà al Senegal per coordinar les diverses actuacions sobre el terreny.

 “Reescrivim el Futur a través de Construeix-te”, és el títol del projecte coordinat per Ricard Zapata-Barrero, professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials i director del Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració (GRITIM).

El projecte, que l'any passat ja va ser subvencionat, pretén ajudar els joves (els més afectats per l’atur solen ser els de menys edat, homes, amb un nivell d’estudis baix i estrangers) que cerquen una primera feina, per a la qual es demanen requisits cada cop més exigents. Els 4.500 euros que ha obtingut enguany es destinaran a cobrir part de les despeses corresponents a atendre de forma directa aquests joves.

“'Construeix-te' és un projecte d’aprenentatge-servei adreçat a joves que no disposen d’ajuda, recursos econòmics o formatius, i que sense el suport necessari, queden exclosos de la societat”, afirma Ricard Zapata-Barrero. A més, “Molts d’aquest joves, són d’origen estranger i necessiten assessorament legal per regularitzar la seva situació administrativa, sense la qual es veuen impossibilitats d’accedir a programes de caràcter ocupacional i començar a treballar”.

Segons el director del GRITIM, “el que fem perquè aquests joves es converteixin en ciutadans de ple dret és fomentar les seves potencialitats, incidir en la seva autoestima, orientar-los i ajudar-los en la recerca de formació i treball, de manera flexible”.

 

Categories:


La UPF en acció La UPF en acció

Destacats Destacats

Per què escollir la UPF?

La UPF en xifres

26 Graus
10161 Estudiants de grau
16 % de nous estudiants amb matrícula d’honor de batxillerat
38 % dels estudiants UPF fa una estada a l’estranger
32 màsters universitaris
1168 estudiants de màster
9 doctorats
1117 doctorands
27 titulacions ofertes en anglès (grau, màster i doctorat)
44 % d’estudiants internacionals en màsters i doctorats
19 % del professorat internacional
390 convenis internacionals

Agenda Agenda