Vés enrere

L'interès pels e-Sports a Espanya va en augment, sobretot entre els joves

L'interès pels e-Sports a Espanya va en augment, sobretot entre els joves

Un estudi fet per Jaume García Villar i Carles Murillo, catedràtics d'Economía Aplicada de la Universitat i membres de l'UPF Centre d'Estudis Sports_Lab, analiza el perfil dels practicants i interessats en els jocs electrònics a l'Estat.

06.09.2017

Els esports electrònics (e-Sports) són una disciplina pertanyent als videojocs que en tres dècades i mitja han multiplicat l’interès que generen entre els jugadors, els seguidors i la població en general, fet que els situa a un nivell semblant a alguns dels esports professionals més coneguts.

L'estudi "e-Sports: perfil de los participantes (o ¿deportistas?)", fet per dos professors de la UPF, analitza el perfil dels practicants i interessats en els jocs electrònics a Espanya. Algunes de les seves principals conclusions són que aquesta disciplina és una faceta més que contribueix a generar la percepció positiva que la població té de l’esport, sobretot entre el col·lectiu de joves de menys de 20 anys, i que podria ser considerada una manera més de fer esport.

Els autors de l’estudi, resumit en una publicació al bloc de la revista Palco23, són els docents Jaume García Villar, del Departament d’Economia i Empresa, i Carles Murillo, director del màster en Direcció i Gestió de l’Esport de l’UPF-BSM, recentment nomenat president de la Sociedad Española de Economía del Deporte. Ambdos són membres de l'UPF Centre d'Estudis Sports_Lab.

L'estudi, presentat en una ponència en el marc del 8è Congrés Iberoamericà d’Economia de l’Esport (CIED8), que va tenir lloc el passat mes de juny a Ciudad Real, es basa en l’anàlisi del comportament dels que es declaren interessats en els e-Sports a Espanya a partir de dues bases de dades diferents: en primer lloc, de la "Encuesta de Hábitos Deportivos de los Españoles" (Consell Superior d'Esports) de l'any 2015, i en segon lloc, d'una enquesta de Nielsen-Repucom.

Enquesta sobre l'interès per els videojocs esportius

La "Encuesta de Hábitos Deportivos de los Españoles", de la qual els dos docents de la UPF van recollir els principals resultats, sol·licita als entrevistats que, entre altres aspectes relatius a l’esport, manifestin quin és el seu interès per l’esport en general, així com en cinc aspectes concrets: la pràctica esportiva, l’assistència a espectacles esportius en directe, el seguiment d’events esportius a través de qualsevol mitjà de comunicació, la informació esportiva, i finalment, els videojocs esportius.

Segons aquesta enquesta, el 32,5% dels entrevistats es manifestaven interessats pels videojocs, amb una proporció notablement més elevada entre els homes (41,4%) que entre les dones (24,1%). Aquestes xifres encara estan a molta distància dels altres aspectes analitzats (l’interès per a l’esport en general puja fins al 92,1%), i sempre amb major percentatge entre els homes que entre les dones.

Per franges d’edat, la proporció d’interessats en els videojocs esportius és decreixent amb l’edat, tant per a homes com per a dones, amb percentatges per sobre del 75% en el cas dels homes menors de 30 anys i del 40% en el cas de les dones d’aquest mateix grup d’edat. Les diferències entre homes i dones son molt més acusades per als grups d’edat més joves.

Els entrevistats van respondre de manera dicotòmica a la pregunta si tenien o no interès per qualsevol dels aspectes mencionats, i llavors puntuaven els diferents aspectes en una escala del 0 al 10 (de menys a més interès). En aquest sentit, la valoració de l’interès en els videojocs és relativament baixa (1,6 punts de mitjana, 2,2 entre els homes i 1,0 entre les dones), a molta distància encara de la puntuació obtinguda per a l’interès en l’esport en general (7,41 de valor mitjà entre homes enquestats i 6,50 entre les dones) i dels altres paràmetres.

No obstant això, els resultats proporcionen una primera evidencia que l’interès per als videojocs esportius és especialment rellevant entre aquells que es manifesten interessats en l’esport en general i en qualsevol de les seves concrecions (pràctica esportiva, seguiment d’espectacles esportius en directe o a través dels mitjans i informació esportiva). Comparant la valoració que mereix l’esport actiu i passiu entre els entrevistats amb l’expressada pels interessats en els videojocs esportius, les puntuacions són més elevades entre aquells que diuen estar interessats en aquest darrer àmbit electrònic.

Algunes xifres sobre l'evolució dels e-Sports

La denominació d’e-Sports recull una considerable varietat de jocs electrònics, ja sigui referits a jocs d’estratègia, els basats en alguna disciplina esportiva tradicional, els jocs MOBA (multi Player Online Battle Arena), de trets (shooters), lluita o gestió esportiva o d’altre tipus.

La distribució geogràfica dels e-Sports, que tenen rang de competició esportiva, és molt diferent als esports professionals convencionals: els països asiàtics concentren el 44% del total dels entusiastes (especialment, a Corea del Sud). Han evolucionat de manera molt ràpida i han aparegut organitzacions, instal·lacions i competicions pròpies (com la League of Legends, un fenomen massiu, que va congregar a la final del 2016 més de 43 milions d’espectadors únics, distribuint 6,3 milions de dòlars en premis).

Segons la consultora Newzoo (2016), el volum de facturació dels e-Sports arribarà als 465 milions de dòlars el 2017 (el 2014 va ser de 194 milions) i 385 milions de seguidors. A escala estatal, el món de l’esport professional, com ara el futbol i el bàsquet, així com els patrocinadors, ha vist en els jocs electrònics una oportunitat complementària. A més, Movistar ha creat un canal temàtic de televisió i el primer centre europeu de rendiment esportiu en aquest àmbit.

Categories: