Vés enrere

Pocs ordenaments jurídics contemplen una definició de "grup d'empreses", segons una anàlisi comparativa internacional

Pocs ordenaments jurídics contemplen una definició de "grup d'empreses", segons una anàlisi comparativa internacional

És una de les conclusions del dossier de dret laboral comparat inclòs en el número 3/2017 de IUSLabor, la revista jurídica en format digital de l'àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UPF.

07.02.2018

IUSLabor, la revista electrònica de la UPF dedicada a l’anàlisi del Dret del Treball i de la Seguretat Social, ha publicat recentment el seu número 3/2017, amb la col·laboració habitual de juristes i acadèmics de prestigi.

Entre d’altres continguts, inclou una editorial centrada en la Iniciativa del Futur del Treball de l’Organització Internacional del Treball (OIT); una anàlisi comparativa sobre la regulació dels efectes laborals dels grups d’empreses en sis països europeus, i altres seccions habituals, com ara els estudis doctrinals, els flaixos normatius i judicials i les ressenyes bibliogràfiques.

L’editorial, sota el títol “El futuro del trabajo que queremos y el derecho del trabajo”, és a càrrec de Joaquín Nieto, director de l’Oficina de l'OIT a Espanya. La Iniciativa sobre el Futur del Treball, que ha emprès aquesta entitat amb motiu del seu centenari, es tracta d’un debat (en el qual també participa la UPF) estruturat en una sèrie de diàlegs o converses. Vol comprendre la dinàmica dels canvis en aquest món globalitzat, per facilitar un futur del treball millor, i ho vol fer a partir del diàleg social i una transició justa.

Una anàlisi comparativa sobre els efectes laborals dels grups d'empreses

El Comparative Labor Law Dossier presenta una anàlisi sobre la regulació dels efectes laborals en els grups d'empreses en sis països europeus (Alemanya, Bèlgica, Espanya, França, Itàlia, Portugal), quatre sud-americans (Brasil, Xile, Colòmbia i Uruguai), i un nord-americà (Canadà). Es tracta d'un estudi de 120 pàgines en què destaquen algunes de les seves conclusions.

En primer lloc, pocs ordenaments jurídics contemplen una definició de grup d'empreses, tot i que la gran majoria estableix institucions específiques relacionades amb els vincles entre unitats de producció. En aquest context, l'estudi ha estat útil per identificar una diferència conceptual dins de l'ordenament jurídic espanyol, en el qual es distingeix entre grups d'empreses i grups de societats.

Així mateix, l'anàlisi comparativa ha permès identificar una relació important, en els sistemes legals europeus, entre la constitució vàlida i el funcionament correcte dels grups d'empreses, i el sorgiment de responsabilitat solidària respecte al compliment d'obligacions laborals i de la seguretat social per a aquelles entitats que la integren.

Finalment, la investigació ha permès identificar, en el marc dels ordenaments jurídics europeus, l'absència de disposicions legals que garanteixin la igualtat de tracte entre els treballadors vinculats a les diferents empreses d'un mateix grup, amb l'única excepció a França.

Altres continguts i col·laboració de la UPF en la Iniciativa del Futur del Treball de l'OIT

A més de l'editorial i el dossier comparatiu, la revista aborda diferents estudis doctrinals sobre els contractes indefinits no fixes, el personal investigador en formació, el contracte a temps parcial amb vinculació formativa com a resposta inadequada a l’atur juvenil, o una revisió del marc legal de la UE sobre maternitat, paternitat i permís parental per a una igualtat efectiva de gènere en l'ocupació.

La revista, editada per Manuel Luque (UPF) i Anna Ginès (ESADE-URL), també inclou les seccions habituals de flaixos normatius i judicials, ressenyes bibliogràfiques, el treball al llarg de la història, i l'apartat "Futur del Treball" de l'OIT, en la línia de l’editorial. Aquesta darrera secció és una mostra de la col·laboració establerta entre les dues entitats a partir de la signatura d'un memoràndum d'enteniment el novembre del 20.17

En virtut d'aquest acord entre la UPF i l'OIT, vehiculat a través de l'area de Dret de Treball i de la Seguretat Social del Departament de Dret, la Universitat aporta tota la seva expertesa acadèmica a la Iniciativa del Futur del Treball i al foment de l’Agenda 2030 d’Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU.

Categories: