Vés enrere Utilitzar substituts de la sal baixos en sodi en comptes de sal comuna és probablement beneficiós per a la salut cardiovascular

Utilitzar substituts de la sal baixos en sodi en comptes de sal comuna és probablement beneficiós per a la salut cardiovascular

Una avaluació de Nutrimedia assenyala que, encara que la reducció del risc cardiovascular és molt petita a nivell individual, el benefici podria ser rellevant a nivell poblacional. L'anàlisi dels estudis més rellevants mostra que els substituts de la sal probablement redueixen lleugerament la tensió arterial. No obstant això, manquen evidències sobre els efectes d'aquests productes en nens, embarassades i persones amb el potassi elevat, cosa que impedeix generalitzar les conclusions a la població general.

14.11.2022

Imatge inicial

El consum excessiu de sal, per sobre del límit de 5 grams diaris recomanat per l'OMS, contribueix a elevar la pressió arterial, i això augmenta el risc d'ictus i altres malalties cardiovasculars. Tot i que la hipertensió es pot tractar eficaçment amb medicaments, es considera que una possible alternativa per reduir el consum de sal és l’ús de substituts de la sal baixos en sodi.

Una nova avaluació de Nutrimedia, que analitza la veracitat de les notícies que afirmen que els substituts de la sal redueixen el risc d'ictus i la mortalitat cardiovascular, conclou que aquest missatge és cert. Aquesta avaluació de Nutrimedia, un projecte de l'Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra i el Centre Cochrane Iberoamericà, també mostra que els substituts de la sal probablement redueixen lleugerament la tensió arterial. Així mateix, assenyala que els efectes beneficiosos sobre la salut cardiovascular són molt petits individualment, si bé poden ser rellevants a nivell de població.

Substituir el sodi per potassi

Els substituts de la sal tenen menys sodi que la sal comuna perquè reemplacen part del sodi per potassi o altres minerals. La raó de ser d’aquests productes és ajudar a reduir els riscos per a la salut associats al consum excessiu de sal, ja que consumir molt sodi i poc potassi contribueix a la hipertensió arterial. A escala mundial, la hipertensió arterial és la causa més gran de morts evitables (més de 10 milions de morts cada any), sobretot perquè provoca ictus, síndrome coronària aguda i problemes renals.

Els substituts de la sal també poden presentar riscos per a la salut

 Tot i això, els substituts de la sal també poden presentar riscos per a la salut. L'ús d'aquests productes podria donar lloc a un nivell de potassi en sang superior al normal (hiperpotassèmia), cosa que provoca problemes en la velocitat i el ritme dels batecs del cor o pot fer que es pari. Aquests riscos són més grans en determinades persones, com aquelles en què els ronyons no funcionen correctament per eliminar el potassi.

L'avaluació de Nutrimedia es basa en una revisió sistemàtica Cochrane publicada l'agost del 2022, en què s'han revisat els assaigs clínics més rellevants per conèixer els efectes beneficiosos i perjudicials de l'ús de substituts de la sal baixos en sodi. L'evidència científica d'aquesta revisió mostra que reemplaçar la sal comuna per aquests substituts probablement augmenta el nivell de potassi a la sang, encara que lleugerament.

Els estudis disponibles no aporten prou evidència sobre els efectes d'aquests productes en nens, embarassades i persones que ja tenen hiperpotassèmia, cosa que impedeix generalitzar les conclusions d'aquesta revisió. A més, cal tenir en compte que el coneixement aportat per aquests assaigs se centra en l'ús dels substituts de la sal a taula i per cuinar, però no aporta prou informació sobre l'ús d'aquests productes en aliments processats.

Nutrimedia és un projecte de l'Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra (OCC-UPF) i el Centre Cochrane Iberoamèrica (CCIb), que avalua científicament el grau de veracitat d'alguns missatges sobre alimentació i salut (notícies, anuncis, mites i preguntes del públic). Els resultats de les avaluacions, que es publiquen a la web del projecte, pretenen oferir dades i criteris científics per ajudar els ciutadans a prendre decisions informades sobre nutrició.

L'OCC-UPF és un centre de recerca especial per a l'estudi de la transmissió de coneixements científics i tecnològics a la societat.

El CCIb és un dels centres internacionals de Cochrane, una organització internacional que amb les seves revisions sistemàtiques ha contribuït a transformar la presa de decisions sobre les intervencions de salut.

Més informació:

Avaluació completa

Informe tècnic en PDF

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

03. Salut i benestar
Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació