Vés enrere Neix NoctuRNA Therapeutics, una spin-off de la UPF que desenvolupa nous antivirals basats en una plataforma d’ARN

Neix NoctuRNA Therapeutics, una spin-off de la UPF que desenvolupa nous antivirals basats en una plataforma d’ARN

L’empresa, creada el 16 de desembre, permet generar medicaments antivirals a una velocitat sense precedents per frenar brots virals.

19.12.2022

Imatge inicial

El 16 de desembre es va constituir una nova spin-off de la UPF, NoctuRNA THERAPEUTICS SL, de la mà del Grup de Recerca en Virologia Molecular, del Departament de Medicina i Ciències de la Vida (MELIS). En l’acte de constitució de l’empresa van assistir-hi dos dels quatre socis fundadors, la Dra Juana Díez i el Dr. Marc Talló, i la vicerectora de Transferència del Coneixement de la UPF, la Dra. Eulàlia de Nadal.

La nova societat té per objectiu desenvolupar, produir i comercialitzar una innovadora plataforma de fàrmacs basada en ARNs circulars artificials (circRNAs) que permetrà la generació de noves molècules antivirals per fer front a un gran nombre de malalties infeccioses causades per virus d’ARN. 

L’equip està dirigit per la Dra Juana Díez, coordinadora del Grup de Recerca en Virologia Molecular, del Departament de Medicina i Ciències de la Vida (MELIS) de la UPF. A la iniciativa empresarial també hi participarà el Dr. Ivan Dotu, expert internacional en estructura d’ARN i en el disseny computacional d’ARN sintètics, i el Dr. Marc Talló, investigador postdoctoral al laboratori de Virologia Molecular de la UPF. L’equip també comptarà amb l’assessorament estratègic del Dr. Amadís Pagès, emprenedor amb experiència en el sector biotecnològic.

Tecnologia única i amb elevat potencial

“Gràcies a la tecnologia de NoctuRNA Therapeutics, basada en ARNs circulars, s’està desenvolupant una família de medicaments amb un mecanisme d’acció novedós (first in class) que representa una gran millora respecte les altres opcions de mercat” explica la Dra Juana Díez

En aquest sentit, les molècules artificials d’ARN es dissenyen mitjançant un software propi de disseny d’ARN basat en intel·ligència artificial i s’orienten a un o més genomes virals, permetent així el desenvolupament ràpid i eficaç d'antivirals d'ampli espectre.  

Actualment, NoctuRNA està treballant en diversos productes en fase de desenvolupament: uns circRNAs dirigits a infeccions virals que afecten al fetge, com hepatitis C i hepatitis E , i uns altres circRNAs per a infeccions virals respiratòries com el Covid-19. Tots aquests candidats es troben en fase preclínica. A més a més, s'està desenvolupant un circRNA pel tractament de DM1, una malaltia gènica, amb l’objectiu de demostrar la versatilitat de la plataforma.

La tecnologia desenvolupada és de gran valor pels pacients, metges i el sistema sanitari en general. Destaca respecte els seus competidors perquè pot ser d’ampli espectre, i pot dirigir-se a diferents virus que causen símptomes similars. A més, s’adreça directament al genoma viral i no a les seves proteïnes ni a les de l’hoste, augmentant així la seva eficiència, la seva estabilitat i la seva capacitat de no generar resistències, i reduint els efectes secundaris. D’altra banda, ofereix un mètode de producció personalitzat, escalable i de baix cost, i gràcies a la intel·ligència artificial, genera medicaments antivirals a una velocitat sense precedents.

Cal destacar, també, que és una tecnologia enfocada al tractament i no a la prevenció, com és el cas de les vacunes, incloses les de mRNA i, per tant, no és en cap cas comparable amb les tecnologies de circRNA desenvolupades per a les noves empreses com Orna i Laronde.

Una resposta ràpida als brots virals

Les pandèmies produïdes per virus encara desconeguts són fets recurrents i continuaran amenaçant la humanitat. Aquestes sovint son causades per virus d’ARN i iniciats per transmissions d'animals a humans. La seva probabilitat d'aparició i propagació es veu afavorida per diverses característiques del món modern: el creixement demogràfic, la globalització i el canvi climàtic, entre d’altres. 

Per tal de frenar aquest brots virals abans no arribin a ser pandèmics, resulta essencial tenir la capacitat de desenvolupar ràpidament antivirals efectius i, actualment, no es coneix cap mètode de producció d’antivirals que permeti aquesta ràpida resposta davant un nou brot.

Davant d’aquest panorama, la plataforma NoctuRNA Therapeutics presenta un mètode que permet revertir aquesta mancança i produir ràpidament antivirals específics, en concret, en menys d’un mes des de la seqüenciació del nou genoma viral. 

La constitució de NoctuRNA Therapeutics és la culminació de més de 7 anys de recerca. Al llarg d’aquest període, el projecte ha guanyat nombrosos ajuts de transferència, incloent el programa propi de la universitat UPF INNOValora, i ha establert contactes amb nombroses empreses per a la validació de la tecnologia, mostrant el seu valor i les seves possibilitats d’explotació.

La UPF ha donat suport a la creació d’aquesta companyia en el marc de la seva aposta per la transferència de coneixement i tecnologia a la societat, i ho ha fet mitjançant la seva oficina de transferència, la Unitat d’Innovació – UPF Business Shuttle.

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

03. Salut i benestar
Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació