Vés enrere "Les universitats han d’estar preparades per flexibilitzar els seus programes i permetre’n una certa personalització per part de l’alumne"

"Les universitats han d’estar preparades per flexibilitzar els seus programes i permetre’n una certa personalització per part de l’alumne"

Parlem amb Manel Jiménez, professor del Departament de Comunicació i director acadèmic del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement de la UPF, amb motiu del Dia Mundial de la Creativitat i la Innovació (21 d'abril).
21.04.2017

 

Avui, 21 d'abril, és el Dia Mundial de la Creativitat i la Innovació i per aquest motiu hem volgut parlar amb Manel Jiménez, professor del Departament de Comunicació i director acadèmic del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK) de la UPF, que treballa de manera multidisciplinària i transversal per inspirar i motivar els professors en la seva tasca docent. 

Manel Jiménez

- Quan parlem d'innovació docent a què ens estem referint? Passa per implementar la tecnologia en l'aprenentatge o estem davant d'un concepte ampli que afecta temes molt diversos?

El terme innovació és difícil de definir, no només per la seva polisèmia, sinó per la complexitat a l'hora de trobar paràmetres que el mesurin. Ho és pel que fa a la docència, però també en relació amb la investigació o la gestió. Sota el meu punt de vista i de manera general, quan parlem d'innovació docent ens referim a aquelles accions i processos que faciliten un canvi pròsper en la pràctica educativa. La innovació, al meu entendre, no hauria de ser un objectiu en si mateix a l'hora d'articular la docència.  

- Quins són els principals reptes d'innovació que ha d'afrontar el món universitari?

La universitat ha estat una institució caracteritzada popularment pel seu immobilisme en el que es refereix a les seves estructures i dinàmiques de funcionament. La democratització de l'accés al coneixement, entre altres factors, ha capgirat la manera d'entendre l'ensenyament i això fa que haguem de ser també innovadors en la manera de concebre'l. Entre els reptes de la innovació podríem destacar: la consideració de l'alumne no només al centre del procés d'aprenentatge, sinó també al bell mig de la cocreació de coneixement; la revisió de la presencialitat i dels propis espais d'ensenyament; el canvi de rol del docent com a acompanyant en l'adquisició del coneixement; la inversió de les activitats dutes a termes a l'aula i a casa.

La democratització de l'accés al coneixement ha capgirat la manera d'entendre l'ensenyament i això fa que haguem de ser innovadors en la manera de concebre'l

- Quin és l'estat de la qüestió a la UPF? El diagnòstic inicial ens posiciona en un bon punt de sortida?

Diversos indicadors han posicionat la Pompeu com una universitat excel·lent des del punt de vista de la docència. Una universitat ben posicionada en la docència acostuma a ser una universitat preocupada per una millora constant dels seus mètodes d'aprenentatge. En els darrers anys, la UPF ha irromput en el panorama internacional per diversos gestos innovadors, el mèrit dels quals essencialment és dels seus professors. A través del llançament de determinades convocatòries d'innovació docent, com el PlaCLIK o el Projecte VEU i també dels premis del Consell Social, molts docents han contribuït a situar la Universitat en el mapa de la innovació docent.

Molts docents han contribuït a situar la Universitat Pompeu Fabra en el mapa de la innovació docent

- A tot això, com s'hi han d'adaptar professors i estudiants?

Els primers que ens hem d'adaptar a aquesta transformació som els professors. Hem d'entendre que el nostre rol ha de variar en alguns aspectes. Per altra banda, la simbiosi entre l’activitat docent i la de recerca s’entén com a absolutament necessària: els processos i els resultats de recerca sol·liciten intervenir a les aules, poder connectar millor el que s’explora amb el que s’està impartint. I, en el sentit invers, la recerca es pot impregnar també dels progressos que fan els estudiants a les aules i d’aquest paper de l’estudiant com a cocreador. 

Els estudiants, al seu torn, estan reclamant ja aquest canvi. Ho veiem en el seu comportament quotidià.

- I la universitat com a institució?

Hem llegit i sentit en els darrers anys diverses aportacions que parlen del final de la universitat com a institució del saber. Que, d’aquí un temps, només unes quantes universitats sobreviuran. Les universitats han de trobar la seva singularitat. I han de permetre que els seus estudiants també se singularitzin. Les universitats han d’estar preparades per flexibilitzar els seus programes i permetre’n una certa personalització per part de l’alumne, per creuar disciplines i per projectar les professions del futur.

Les universitats han de trobar la seva singularitat. I han de permetre que els seus estudiants també se singularitzin

- Estem parlant que en 5-10 anys vista l'ensenyament tal com el coneixem ara serà totalment diferent?

Estem parlant no només de necessitat de canvi, sinó de participació actual en la transformació. L’ensenyament d’aquí a 10 anys ja l’estem construint ara, perquè la societat està canviant ara. Els nostres estudiants són diferents, és evident, però els professors també hem adoptat hàbits diferents. Els circuits administratius també exigeixen aquesta transformació i el personal d’administració i serveis és còmplice d’aquest canvi. Si, com deia, la universitat havia estat una institució amb escassa permeabilitat al canvi, ara estem en un moment d’implosió del coneixement. L’evolució és inevitable.

Ara estem en un moment d’implosió del coneixement, l’evolució és inevitable

- A la UPF tenim un centre específic que es dedica a aquest àmbit, el CLIK. Quins són els objectius que persegueix?

El CLIK és un centre destinat a impulsar la docència a la UPF, un espai de suport per al professorat que té per objectiu millorar els nostres processos d’ensenyament i aprenentatge. De manera molt resumida, ens encarreguem del desenvolupament professional dels docents i dels estudiants de doctorat a través de cursos de formació. Treballem en la innovació docent des de diferents angles: la creació d’un model genuí per a la UPF, el desenvolupament de nous formats d’aprenentatge, les eines, recursos i metodologies que es poden utilitzar a l’Aula Global, la responsabilitat social, els programes de tutories, etc. Al mateix temps, ens ocupem de tota la política de multilingüisme de la universitat. Pels que no coneguin el CLIK aquest “viatge al centre del coneixement” el podeu fer ara a través d’una nova web, molt més intuïtiva i amigable.

- Existeixen centres homòlegs en altres universitats? Ens estem adaptant als canvis a la velocitat adequada?

Existeixen centres d’innovació a altres llocs, efectivament. El CLIK està connectat amb molts centres internacionals d’innovació a través de diverses xarxes i ha estat seu, al llarg d’aquest últim any, de diverses jornades i congressos. En relació a la velocitat, nosaltres hem de controlar el nostre propi ritme d’acord als nostres objectius i la nostra naturalesa. De fet, en molts casos, anem per davant de moltes universitats… encara que m’estigui malament dir-ho! 

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact