Vés enrere La UPF instaura el premi a la Millor Tesi Doctoral Escrita en Català a la Universitat

La UPF instaura el premi a la Millor Tesi Doctoral Escrita en Català a la Universitat

El guardó, en el marc del Pla d'Actuacions 2022-2023 en relació amb l'ús de la llengua catalana a la UPF, consta de les modalitats de tesis doctorals escrites integrament o parcialment en català, dotades amb 3.000 i 1.500 euros, respectivament, i es preveu que durant la propera tardor se'n convoqui la primera edició.
20.06.2022

Imatge inicial

La Universitat Pompeu Fabra, en la seva darrera sessió del Consell de Govern, va aprovar les bases del premi a la Millor Tesi Doctoral Escrita en Català a la UPF, amb l’objectiu de prestigiar el català com a llengua científica i acadèmica i de normalitzar-ne plenament el seu ús en l’àmbit de la recerca d’alta qualitat, al mateix nivell que altres llengües d’abast internacional.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el Pla d’Actuacions 2022-2023 en relació amb l’ús de la llengua catalana a la UPF, impulsat per Mireia Trenchs, comissionada de Política Lingüística de la Universitat. Aquest pla dona resposta al fet que el rector Oriol Amat, a l’inici del seu mandat, el maig del 2021, i com a part del seu programa electoral, va anunciar la voluntat de posar en valor l’ús del català a la Universitat i la promoció del seu ús.

Mireia Trenchs: "Atorgant aquest premi a tesis d'altíssima qualitat, podrem visibilitzar que el català és una llengua plenament vàlida per a la comunicació científica"

Segons Mireia Trenchs, que és catedràtica de Lingüística Aplicada a la Llengua Anglesa i Multilingüisme del Departament d’Humanitats, “Atorgant aquest premi a tesis d'altíssima qualitat, podrem visibilitzar que el català és una llengua plenament vàlida per a la comunicació científica i estarem incentivant que d'altres recercadors optin per la llengua catalana a l'hora, no només de fer les tesis doctorals, sinó també en publicacions científiques posteriors a la defensa de tesi.”

Un premi que consta de dues modalitats

El guardó, que es concedirà anualment (està previst que a la tardor es convoqui la primera edició), constarà de dues modalitats: una primera per a tesis doctorals escrites íntegrament en català  (modalitat A), dotada amb 3.000 euros, i una segona per a tesis doctorals escrites parcialment en català (modalitat B), dotada amb 1.500 euros.

Hi podran prendre part les persones que hagin dipositat i defensat una tesi doctoral en qualsevol dels programes de doctorat de la UPF durant el curs acadèmic anterior al de la convocatòria anual del premi, i que hagin obtingut una qualificació d’excel·lent cum laude.

La modalitat A inclou tesis doctorals monogràfiques o per compendi de publicacions redactades íntegrament en català; i també tesis de recerca aplicada, en les quals tots els materials resultants, textuals escrits o orals, així com la memòria que emmarca la tesi, estiguin en català.

La modalitat B inclou tesis per compendi de publicacions, en què dues de les seves publicacions estiguin en català, o bé que ho estiguin una de les publicacions i els capítols d’introducció i conclusions o memòria; i tesis de recerca aplicada, en les quals estiguin en català la memòria que emmarca la tesi i altres parts del material final.

En qualsevol de les dues modalitats, la tesi pot incloure cites textuals, referències, dades i apèndixs, continguts visuals o audiovisuals i seccions o materials traduïts en altres llengües. En el cas de tesis amb Menció Internacional, les conclusions escrites en una llengua no oficial a Espanya per complir amb els requisits d’aquesta Menció no es tindran en compte, i podran optar a la Modalitat A.

Criteris d’avaluació i Comissió Avaluadora

Alguns dels criteris d’avaluació que tindrà en compte a l’hora de valorar les tesis seran la rellevància i originalitat del tema, el rigor metodològic, els avenços de coneixement aportats a l’àmbit de la disciplina i la claredat expositiva, la bona redacció i la precisió terminològica en català.

La Comissió Avaluadora estarà formada per la persona que presideixi la Comissió de Política Lingüística de la UPF, i les que dirigeixin la Càtedra Pompeu Fabra i l’Escola de Doctorat, així com tres membres del personal docent i investigador que formin part de la Comissió de Política Lingüística, tres membres del Consell Assessor de la Càtedra Pompeu Fabra i la persona al capdavant de la vicegerència de Docència.

La Comissió podrà concedir un premi ex aequo a dues tesis guanyadores per a cadascuna de les modalitats (en aquest cas, es repartiran la dotació del premi), dins de les quals també podrà atorgar un diploma de menció a una tesi finalista.

Més enllà de la llengua anglesa per a la recerca d’alta qualitat

Segons Mireia Trenchs, la recerca d'alta qualitat s'associa a la llengua anglesa perquè l'anglès ha esdevingut la llengua més emprada en les relacions acadèmiques internacionals i en els intercanvis de resultats científics, sigui en congressos o en publicacions. Tanmateix, “Per una banda, hi ha revistes d'alta qualitat científica en d'altres llengües, tant llengües d'abast internacional com d'abast local, entre elles el català. Per altra banda, internacionalment hi ha un moviment de revalortizació d'altres llengües més enllà de la llengua anglesa com a llengües científiques, i se senten ja veus internacionals que defensen les revistes científiques multilingües i les traduccions de les publicacions científiques en altres llengües.”

"Una tesi escrita en català és l'inici d'una carrera acadèmica i el seu autor o autora pot després divulgar-ne els resultats en d'altres llengües que consideri adients per al seu àmbit científic"

Per a la comissionada de Política Lingüística de la UPF, “Una tesi escrita en català és l'inici d'una carrera acadèmica i el seu autor o autora pot després divulgar-ne els resultats en d'altres llengües que consideri adients per al seu àmbit científic.” Així mateix, explica que des de fa anys totes les tesis de la UPF ja es presenten obligatòriament amb un resum en tres llengües per tal que, quan es difonen al TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) els seus continguts puguin arribar a un públic més gran.

A banda d’aquest premi per a tesis doctorals en català, Mireia Trenchs explica que “Altres accions que poden incentivar l'ús del català en la recerca i, en darrera instància, en tesis doctorals i publicacions, són el premis a millors treballs de fi de grau i de fi de màster escrits en català. Actualment estem ja treballant en una proposta de bases per a aquests premis”, conclou.

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact