Vés enrere La corrupció política determina la baixa satisfacció amb el funcionament de la democràcia a Espanya

La corrupció política determina la baixa satisfacció amb el funcionament de la democràcia a Espanya

Un estudi fet per Pablo Christmann i Mariano Torcal, professors del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, mostra que, de cara a la percepció de la ciutadania, els aspectes relacionats amb el funcionament defectuós de la democràcia són tan o més importants que els vinculats amb els efectes socials i econòmics de la crisi.
15.05.2017

 

El grau de satisfacció amb el funcionament de la democràcia és un bon indicador de la salut amb què compta un sistema democràtic, almenys respecte de com el perceben i l'avaluen els seus ciutadans.

Aquest indicador ha patit a Espanya un deteriorament important en els últims anys, fet s'ha atribuït als efectes socials i econòmics de la crisi econòmica i de les mesures d'austeritat implantades pel govern amb l'auspici de la Unió Europea.

No obstant això, un estudi realitzat per Pablo Christmann i Mariano Torcal, professors del Departament de Ciències Polítiques i Socials i investigadors del Research and Expertise Centre for Survey Methodology (RECSM) de la UPF, publicat recentment a la revista West European Polítics, demostra que aquesta visió és només una part de la història.

Segons els autors de l'estudi, els resultats demostren que els efectes d'aquests factors vinculats de l'àmbit socioeconòmic són importants, però no ho són més d'aquells relacionats amb el defectuós funcionament que els ciutadans perceben del seu sistema democràtic, molt especialment en l'efecte demolidor de l'enorme corrupció política.

"Els resultats de les anàlisis semblen incontestables (veure figures 4 i 5, al final). A l'hora d'explicar l'evolució i les diferències individuals en el grau de satisfacció amb el funcionament de la democràcia, les variables relacionades amb la valoració del procés polític són més significatives que les estrictament econòmiques", explica Mariano Torcal.
 

Figura 1. Avaluacions públiques i satisfacció amb la democràcia a Espanya

Notes: Mesurat trimestralment. Els valors per satisfacció amb la democràcia són interpolats (línia); Els punts mostren els valors observats.

Fonts de les dades: Eurobaròmetre, Latinobarómetro, Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), CIUPANEL.


Una investigació basada en l'anàlisi procedent de dos panells de dades

En aquest estudi longitudinal s'aborda aquest tema i es procedeix a una exhaustiva anàlisi quantitativa realitzada amb un model longitudinal sofisticat i innovador, que es basa en l'anàlisi de dos panells de dades.

El primer és el resultat de compilar i unir les dades d'enquesta realitzats a Espanya des de 1986 fins a 2014, procedents de diversos estudis comparats, com l'Eurobaròmetre i el Latinobarómetro, configurant una base de dades de més de 70.000 espanyols. A aquestes dades s'hi afegeixen també dades contextuals respecte de l'evolució de la situació econòmica i social i d'indicadors objectius de corrupció política. No obstant això, l'anàlisi no finalitza aquí.

En un segon panell, que complementa l'anàlisi, s'estima un nou model longitudinal elaborat a partir de les dades individuals d'una enquesta panell de 3000 espanyol,  entrevistats diverses vegades al llarg dels anys 2014 i 2015 en sis successives onades, en el marc d'un projecte dirigit pel professor Mariano Torcal.
 

Figura 3. Confiança política i percepcions de la corrupció a Espanya

Notes: Els valors per la satisfacció amb la democràcia són interpolats (línia); Els punts mostren els valors observats.

Fonts de les dades: Eurobaròmetre, Latinobarómetro, European Social Survey, Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), CIUPANEL.


Segons el professor Mariano Torcal, "La crisi econòmica ha mostrat als ulls dels ciutadans les deficiències fonamentals del nostre sistema polític, que unit als escàndols de corrupció, han propiciat la presència d'una crisi política de dimensions majúscules. Abordar les mesures necessàries al respecte és imprescindible. Això és especialment evident també per al problema de la corrupció política". I afegeix: "Les autoritats polítiques no poden esperar ni un minut més en prendre mesures serioses respecte a la immensitat d'escàndols de corrupció existents en la majoria dels partits".

El codirector de RECSM remarca que "els processos judicials iniciats per al seu aclariment no alleujaran el problema, ja que en cas que tinguin conseqüències punitives, beneficiaran principalment la percepció del poder judicial i l'imperi de la llei; però en cap cas ajudaran a solucionar el progressiu deteriorament que als ulls dels ciutadans espanyols té el funcionament del seu sistema democràtic i les seves principals institucions de representació política".

Treball de referència: "The Political and Economic Causes of Satisfaction with Democracy in Spain - A Twofold Panel Study" (abril 2017). Pablo Christmann i Mariano Torcal, West European Politics,  http://dx.doi.org/10.1080/01402382.2017.1302178
 

Figura 4. Canvi previst en probabilitats

 


 

 

 


 

Figura 5. Canvi previst en probabilitats

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact