Vés enrere

La UPF es converteix en el nou "hub" d’una plataforma de gestió per a l’Enquesta Social Europea

La UPF es converteix en el nou "hub" d’una plataforma de gestió per a l’Enquesta Social Europea

Diana Zavala Rojas i Danielly Sorato, membres de RECSM-UPF i de l’Equip Científic Central de l’ESS, són, respectivament, la investigadora principal i la desenvolupadora de software de myESS. Consisteix en un entorn col·laboratiu de codi obert per documentar el cicle de vida de grans projectes d'enquestes internacionals, que ha estat adoptat per l’Enquesta Social Europea (ESS-ERIC).

27.01.2022

Imatge inicial

L’Equip Científic Central (Core Scientific Team, CST) de l'Enquesta Social Europea (European Social Survey, ESS) de la UPF acaba de convertir-se en el nou hub del projecte de programari myESS, un entorn col·laboratiu per documentar el cicle de vida de grans projectes d'enquestes internacionals.

Així, La UPF s’encarregarà del manteniment, el desplegament i el desenvolupament posterior d'una plataforma de gestió de projectes d'enquesta basada en web, que ajudarà els investigadors a millorar l’eficàcia i l’eficiència en el tractament de dades.

Durant els propers dos anys, Diana Zavala-Rojas i Danielly Sorato i altres membres de RECSM-UPF faran el manteniment de myESS i prestaran el servei per a la ronda 10 de l'ESS, a més de contribuir amb una actualització de la plataforma amb noves funcions per a la ronda 11

Els membres del Grup de Recerca RECSM del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF que formen part de l’Equip Científic Central (Core Scientific Team, CST) de l’Enquesta Social Europea i que són els principals responsables de myESS són Diana Zavala-Rojas, com a investigadora principal, i Danielly Sorato, desenvolupadora principal de software.

myESS, un projecte de codi obert adoptat per l’ESS-ERIC

El projecte myESS forma part de l'Enquesta Social Europea dins el seu cinquè Programa de Treball (període de l'1 de juny de 2021 al 31 de maig de 2023). Es tracta d’una eina que ha estat adoptada per l’European Social Survey European Research Infrastructure (ESS ERIC) per documentar el cicle de vida de les dades de l'enquesta.

MyESS Es basa en la plataforma eXo de codi obert i en el concepte i prototip de codi obert SMaP, desenvolupat per GESIS, l’equip informàtic del projecte dins del programa Horitzó 2020 “Synergies for Europe's Research Infrastructures in the Social Sciences” (SERISS).

Durant els propers dos anys, Diana Zavala-Rojas i Danielly Sorato i altres membres de RECSM faran el manteniment de myESS i prestaran el servei per a la ronda 10 de l'ESS, a més de contribuir amb una actualització de la plataforma amb noves funcions per a la ronda 11.

Una eina que permet millorar la gestió i l’eficàcia de la recerca

La plataforma myESS va ser desenvolupada inicialment per RECSM per abordar dos reptes permanents i habituals dels grans projectes de recollida de dades en l'àmbit de les humanitats i les ciències socials: d’una banda, la comunicació (gestionar la comunicació diària amb els equips), i de l’altra, la gestió de la informació (intercanvi de dades, fitxers i documentació, etc.). L'última versió de myESS fa que la comunicació i l'intercanvi d'informació sigui segur, ràpid i eficient, ja que estalvia temps i esforç als equips d'enquesta a escala nacional i internacional.

myESS també és una part important del procés per garantir la integritat de les dades: l'aplicació dels principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) a la recerca és crucial per assegurar la reutilització de dades eficaç i eficient, que s'està convertint en un requisit previ en els esforços de recerca contemporanis.

En definitiva, myESS aportarà les seves especificitats pel que fa als acadèmics que aborden els reptes clau per a la recollida de dades internacionals, trencant les barreres entre les infraestructures de ciències socials i abraçant el futur de les ciències socials.

Un consorci que realitza una enquesta biennal, amb un paper clau de la UPF

ESS-ERIC és un consorci d’infraestructures de recerca europees que realitza una enquesta científica cada dos anys des del 2001, la Enquesta Social Europea, per mesurar les actituds, creences i patrons de comportament de diverses poblacions d’una trentena de nacions.

A finals de l’any 2021, Espanya es va adherir com a soci de ple dret a ESS-ERIC, que compta amb la UPF entre els set centres que constitueixen l’equip científic central encarregat del disseny de l’enquesta.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

ODS - Objetivos de desarrollo sostenible:

SDG - Sustainable Development Goals:

10. reducció de les desigualtats
17. Aliança pels objectius
Els ODS a la UPF Los ODS en la UPF The ODS at UPF