Vés enrere

Primers resultats del projecte BRIDGES, que avalua la producció i l’impacte de les narratives migratòries

Primers resultats del projecte BRIDGES, que avalua la producció i l’impacte de les narratives migratòries

Un vídeo sobre com reduir les escletxes en l’estudi de les narratives sobre migració i una guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en aquest àmbit són les primeres accions de recerca i divulgació d’aquest projecte finançat per la Unió Europea i que compta amb la participació de la UPF i la coordinació del CIDOB.

21.07.2021

Imatge inicial

BRIDGES és un projecte finançat en el marc del programa Horitzó 2020 de recerca i innovació de la Unió Europea, amb la participació d’una dotzena d’institucions de diversos països de la zona, que analitza els processos de producció i impacte de les narratives sobre migració en un context de creixent polarització i politització dels assumptes migratoris a Europa. 

Verónica Benet: Les narracions tenen efectes sobre les actituds de les persones, les seves creences, les seves intencions i els seus comportaments".

El projecte, coordinat pel CIDOB i que a la UPF té com a investigadora principal a Verónica Benet Martínez, professora d’investigació ICREA del Departament de Ciències Polítiques i Socials, ha llançat el seu primer vídeo sobre com reduir les escletxes en l’estudi de les narratives sobre migració, així com una guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en l’anàlisi d’aquestes narratives sobre migració.

Construir ponts en l’estudi de les narratives sobre migració

Què significa el concepte “narrativa”? Com es produeixen i reprodueixen les narratives sobre migració a l’esfera política i mediàtica? I a nivell individual? Tres experts del consorci de BRIDGES responen a aquestes qüestions des de diferents disciplines al primer vídeo del projecte, titulat "Bridging the gaps in the study of migration narratives": Verónica Benet, experta en Psicologia Social i de la Personalitat i investigadora ICREA de la UPF; Christina Boswell, professora de Ciència Política a la Universitat d’Edimburg (UEDIN); i Marcello Maneri, professor de Sociologia Cultural i de la Comunicació i investigador associat del Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione (FIERI).

Cadascun d’aquests experts aporten la seva pròpia perspectiva en aquest vídeo on s’exploren les múltiples escletxes en l’estudi de les narratives sobre migració i com el projecte pretén construir ponts entre elles. Escletxes entre disciplines, entre les diferents fases en el desenvolupament d’aquestes narratives, i entre la recerca i la pràctica... “És necessari construir ponts entre totes elles per comprendre els processos de producció de narratives i quin impacte tenen aquestes en un context de creixent polarització i politització dels assumptes migratoris a Europa”, tal com explica al vídeo Blanca Garcés-Mascareñas, investigadora sènior del CIDOB i coordinadora científica de BRIDGES.

De la seva banda, Verónica Benet destaca en la peça audiovisual que “les narracions tenen efectes sobre les actituds de les persones, les seves creences, les seves intencions i els seus comportaments, a través del que en Psicologia anomenem 'processos de persuasió narrativa'. I s’han relacionat amb resultats tant positius com negatius, com el suport a polítiques i personatges polítics controvertits, incloses les teories de la conspiració i les notícies falses, i de vegades, amb el reclutament de grups terroristes. Però, per descomptat, també es poden utilitzar per obtenir resultats positius, com millorar la salut, persuadint la gent perquè, per exemple, es vacuni o doni suport a algunes causes socials”.

Incorporar la perspectiva de gènere als estudis sobre migracions

D’altra banda, BRIDGES ha llançat la seva primera publicació: les "Guidelines on how to include the gender perspective in the analysis of migration narratives", escrites per Berta Güell, investigadora del CIDOB i assistent de coordinació de BRIDGES, i Sònia Parella, Directora de CER-Migracions i membre de l’Observatori de Gènere de BRIDGES. Aquesta guia ofereix un marc conceptual i metodològic per a la incorporació d’una perspectiva de gènere i interseccional als estudis sobre migracions, en general, i a l’anàlisi de les narratives sobre migració, en particular.

Aquesta guia ofereix un marc conceptual i metodològic per a la incorporació d’una perspectiva de gènere i interseccional als estudis sobre migracions

Aquesta publicació és una de les principals tasques de l’Observatori de Gènere de BRIDGES, el qual vetlla per la inclusió d’aquesta perspectiva al llarg del projecte, des de la recollida i anàlisi de dades fins a les activitats de divulgació i coproducció. Donada la poca literatura existent en aquest àmbit, aquesta guia pretén ser també una eina per a qualsevol altre projecte sobre narratives o assumptes migratoris que aspiri a incorporar una perspectiva de gènere i interseccional de manera transversal a totes les seves activitats. 

Properes activitats de BRIDGES

La guia sobre gènere i el vídeo són els dos primers productes de recerca i divulgació de BRIDGES, que va engegar les seves activitats al març de 2021 i continuarà en marxa fins al febrer de 2024.

En els propers mesos, l’equip de BRIDGES portarà a terme investigacions sobre la producció de narratives sobre migració als mitjans i xarxes socials de sis països europeus, així com sobre estratègies innovadores contra narratives excloents. A més, es publicaran dos Working Papers que establiran les bases analítiques i conceptuals del projecte i analitzaran l’evolució de les narratives sobre migració des d’una perspectiva històrica.

Totes aquestes activitats podran ser consultades al web de BRIDGES i seran recollides, junt amb altres notícies, a la primera newsletter del projecte, que també compta amb el seu propi compte de Twitter i canal de Youtube.

"BRIDGES: Assessing the production and impact of migration narratives" és un projecte finançat pel Programa Marc de la UE per a la Recerca i la Innovació Horitzó 2020 i és implementat per un consorci format per 12 universitats, think tanks, centres de recerca, associacions culturals i organitzacions de la societat civil de tota Europa sota la coordinació del CIDOB.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

ODS - Objetivos de desarrollo sostenible:

SDG - Sustainable Development Goals:

Els ODS a la UPF Los ODS en la UPF The ODS at UPF

Per a més informació

Para más información

For more information

Notícia publicada per:

Noticia publicada por:

News published by:

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales

Institutional Communication and Promotion Unit