Vés enrere

Requalificació professional per a personal docent i investigador gràcies a una convocatòria conjunta de la UPF i el Ministeri d’Universitats

Requalificació professional per a personal docent i investigador gràcies a una convocatòria conjunta de la UPF i el Ministeri d’Universitats

Atraure talent internacional, consolidar la formació postdoctoral i facilitar estades de recerca en universitats de fora són els principals objectius, respectivament, de les tres modalitats de què consta la convocatòria estatal, adreçada tant a investigadors en una situació inicial com més avançada dins de la seva carrera professional.

20.07.2021

Imatge inicial

Amb l’objectiu de finançar ajuts que permetin a les universitats públiques de l’Estat una millora de la qualitat de l'educació, la recerca, i de les condicions del personal docent i investigador, el Ministeri d’Universitats i la Universitat Pompeu Fabra han tret conjuntament una convocatòria, que compta amb una subvenció de l’organisme estatal a la UPF de 5,4 milions d’euros durant el període 2021-2023, i implica un mínim de 50 ajuts, sumant les tres modalitats de què consta.

Pablo Pareja: "La convocatòria és una magnífica mesura per atreure talent per complementar, reforçar i obrir noves línies de recerca a la UPF per la via de la modalitat 'María Zambrano'". 

Les tres modalitats en què s’estructura la convocatòria de requalificació són les següents: ajuts María Zambrano per a l’atracció de talent internacional, ajuts Margarita Salas per a la formació de joves doctors i ajuts per a la requalificació de certes categories de professorat universitari propi, amb un mínim, per a cadascuna d’elles, de 15, 30 i 5 ajuts, respectivament.

El termini de presentació de sol·licituds a les dues darreres modalitats finalitza el 28 de juliol, mentre que el termini per a presentar-se a la primera modalitat finalitza el 4 d'agost. A mitjans de setembre del 2021 la Universitat farà pública la llista provisional de persones admeses i excloses, amb indicació dels motius d'exclusió.

Pablo Pareja, vicerector de Professorat i de Relacions amb la Comunitat, afirma que “la convocatòria és una molt bona oportunitat per a investigadors i investigadores joves que fa poc temps van acabar el seu doctorat a la UPF i que desitgin continuar formant-se en altres universitats i centres de recerca espanyols i estrangers. També ofereix una bona opció a professors i professores una mica més avançats en la seva carrera professional que vulguin fer estades de recerca fora de la UPF. I és, sobretot, una magnífica mesura per atreure talent per complementar, reforçar i obrir noves línies de recerca a la UPF per la via de la modalitat 'María Zambrano'". 

Tres modalitats d’ajuts per atraure talent i potenciar la carrera investigadora del professorat

Amb els ajuts María Zambrano per a l’atracció de talent internacional, la Universitat pretén atraure personal docent i investigador amb trajectòria postdoctoral acumulada en universitats o centres d'investigació estrangers. Aquests ajuts tindran una durada màxima de dos anys, de manera continuada i presencial, i no comporten un compromís d'estabilització.

En el moment de formular la sol·licitud, les persones que vulguin prendre part en la convocatòria han d’estar desenvolupant projectes d'investigació, o bé impartint docència en universitats, centres de recerca o organismes situats fora d'Espanya, i com a requisit, cal que resideixin al país on es troba la universitat o centre de investigació d'origen.

Els ajuts Margarita Salas per a la formació de joves doctors tenen una durada de dos anys i no comporten compromís d’estabilització. Amb aquesta modalitat, la UPF vol formar els seus joves doctors i doctores mitjançant estades de formació en una universitat pública espanyola o bé, en el seu primer any, en universitats i centres de recerca estrangers, així com en organismes públics d'investigació espanyols, sempre i quan el segon any es desenvolupi en una universitat pública de l’Estat.

Finalment, els ajuts per a la requalificació del professorat universitari es materialitzaran mitjançant estades de formació en una universitat o centre de recerca diferent a la UPF, on mantenen la seva relació estatutària o laboral. En el cas del professorat agregat o titular, els quals han de tenir una antiguitat inferior a deu anys en la seva categoria, aquests ajuts tindran una durada d’un any, i pel que fa al professorat lector, els ajuts tindran una durada de dos anys.

La comissió d’avaluació de la UPF estarà composta per setze persones, amb paritat entre professors i investigadors vinculats a la UPF i a d’altres universitats i institucions de recerca d’àmbit local i internacional. Per a valorar els candidats, la comissió tindrà en compte la seva trajectòria i la qualitat de l'activitat de recerca i transferència, entre d’altres aspectes.

Uns ajuts que tenen una cobertura estatal i europea

Aquestes subvencions s’emmarquen en la convocatòria de requalificació del sistema universitari espanyol per al període 2021-2023, publicada al BOE el passat mes d’abril a través d’un Reial Decret, per tal de formar i capacitar el seu personal docent i investigador. Està oberta a totes les universitats públiques d’Espanya, i compta amb una dotació total de 361,56 milions d’euros.

Per tal d’executar el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, aprovat el passat mes de febrer per part del Parlament i el Consell europeus, el Ministeri d’Universitats ha definit diverses reformes i inversions, en la línia de modernitzar i digitalitzar el sistema educatiu. Una d’elles correspon a aquesta convocatòria de requalificació, que forma part del “Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència” impulsat pel Ministeri.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

ODS - Objetivos de desarrollo sostenible:

SDG - Sustainable Development Goals:

Els ODS a la UPF Los ODS en la UPF The ODS at UPF

Per a més informació

Para más información

For more information

Notícia publicada per:

Noticia publicada por:

News published by:

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales

Institutional Communication and Promotion Unit