Vés enrere

La mediació en la identitat de grup i el sentiment de pertinença per a l'aprenentatge de llengües

La mediació en la identitat de grup i el sentiment de pertinença per a l'aprenentatge de llengües

És el tema de tesi doctoral que va defensar el novembre passat María Sanz Ferrer, membre de [email protected], guanyadora del Premi d'investigació ASELE 2020 per a tesis doctorals. Treball que va ser dirigit per Carmen López, investigadora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.

01.10.2020

Imatge inicial

María Sanz Ferrer, membre  del Grup de Recerca en Aprenentatge i Ensenyament de Llengües ([email protected]), del Departament de Traducció i Ciències de l'Llenguatge (DTCL) de la UPF, ha estat la guanyadora del Premi d'investigació ASELE 2020 per a tesis doctorals de la Col·lecció ASELE que atorga l'Associació per a l'Ensenyament de l'Espanyol com a Llengua Estrangera (ASELE), per la seva tesi: La mediació en la coconstrucció de la identitat de grup i el sentiment de pertinença. Una aproximació a les creences d’aprenents d'ELE. Sanz Ferrer va defensar la seva tesi el 19 de novembre de 2019, que va ser dirigida per Carmen López, experta en anàlisi del discurs, i que va realitzar dins del Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF.

El treball presenta una investigació interdisciplinària en què conflueixen la lingüística, la psicologia de l'educació i la psicologia social. A partir del concepte de mediació, s'exploren les creences d'un grup de aprenents d'espanyol com a llengua estrangera (ELE) en relació amb els factors afectius, l'aprenentatge mòbil i el professor-mediador. En concret, l'objectiu sobre el qual es fonamenta aquesta investigació és el de definir la mediació i identificar els elements mediadors implicats en la coconstrucció de la identitat de grup-classe i el sentiment de pertinença.

Una gestió positiva dels elements mediadors implicats en els processos de coconstrucció de la identitat de grup i el sentiment de pertinença redunda en múltiples oportunitats per a l'aprenentatge d'ELE

Per abordar aquest objectiu, es va conduir una investigació qualitativa amb la qual s'analitzen els processos de mediació a partir de dos plans interrelacionats: d'una banda, es descriuen els elements mediadors que han intervingut en la identitat de grup i el sentiment de pertinença a l’aula (elements arquitectònics, materials didàctics, el paper de professor i el grup de WhatsApp); de l'altra, elabora una taxonomia a partir dels elements mediadors que intervenen en la investigació (metàfores, comparacions, exemples que els participants fan servir per explicar a la investigadora què entenen per "grup-classe" i com se senten al respecte).

Un model d'anàlisi de la mediació extrapolable a altres investigacions

Així, i fent-se ressò de la importància de la mediació en l'aula d'ELE, el treball presenta el desenvolupament d'un model holístic, comprensiu i exhaustiu amb el qual s'analitza la mediació, que pot ser extrapolable a altres investigacions. Aquest model d'anàlisi de la mediació és una de les principals contribucions de la tesi doctoral. Així mateix, amb aquesta investigació es posa en relleu el paper del professor en els processos socials que es duen a terme a l'aula (identitat de grup i sentiment de pertinença). Una gestió positiva dels elements mediadors implicats en els processos de coconstrucció de la identitat de grup i el sentiment de pertinença redunda en múltiples oportunitats per a l'aprenentatge d'ELE.

María Sanz Ferrer es proposa seguir compaginant la docència amb la investigació. "El premi que m'ha estat atorgat m'anima a continuar investigant, amb molta il·lusió, la mediació i els processos socials que es desenvolupen a l'aula d'ELE", ha manifestat. El premi s'atorgarà al 31è Congrés Internacional d’ASELE a Lleó (Espanya), el 3 de setembre de 2021.

Treball de referència:

Maria Sanz Ferrer (2019), La mediació en la coconstrucció de la identitat de grup i el sentiment de pertinença. Una aproximació a les creences de aprenents d'ELE, tesi doctoral inèdita, defensada el 19 de novembre a la Universitat Pompeu Fabra i dirigida per Carmen López. https://www.tesisenred.net/handle/10803/668118

e-Repositori UPF: https://repositori.upf.edu/handle/10230/43152

 

 

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories:

Per a més informació

Para más información

For more information

Notícia publicada per:

Noticia publicada por:

News published by:

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales

Institutional Communication and Promotion Unit