Vés enrere

Per prevenir l’obesitat infantil seria necessària una regulació més estricta de la publicitat

Per prevenir l’obesitat infantil seria necessària una regulació més estricta de la publicitat

Conclou un treball que ha estudiat la correlació entre els valors nutricionals i les estratègies de publicitat de les begudes ensucrades a Espanya. Mireia Montaña i Mònika Jiménez, investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya i del Departament de Comunicació de la UPF, respectivament, són les coautores de l'article publicat a International Journal of Environmental Research and Public Health.

22.05.2020

Imatge inicial

Espanya ocupa el cinquè lloc en obesitat infantil entre els països europeus. El 81% dels infants espanyols consumeixen setmanalment begudes endolcides amb sucre i refrescos. Mireia Montaña i Mònika Jiménez, investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya i del Departament de Comunicació de la UPF, respectivament.  han fet un estudi partint del supòsit que la publicitat és un dels factors que contribueix a l’entorn obesogènic.

Aquest estudi, publicat el mes de maig a la revista  International Journal of Environmental Research and Public Health,  correlaciona longitudinalment els valors nutricionals de les begudes endolcides amb sucre i refrescos i les estratègies discursives publicitàries utilitzades pels principals anunciants d'aquestes begudes entre el 2013 i el 2018, en tots els suports publicitaris espanyols.

"L’objectiu d’aquest estudi és trobar associacions entre anuncis de begudes endolcides amb sucre i refrescos a diferents tipus de suports (TV, fulletons, ràdio, Internet, etc.), el llenguatge emprat i el baix valor nutritiu de productes. Amb aquesta finalitat, hem seleccionat les campanyes realitzades per les 10 millors empreses d’aquestes categories entre el 2013 i el 2018 a Espanya", indiquen les autores.

Es va utilitzar el sistema Nutri-score per determinar la qualitat nutricional de les begudes i Els resultats es van analitzar tenint en compte l'estratègia PAOS

Les autores van  aplicar un mètode mixt que va incloure una anàlisi quantitativa de les dades de despesa publicitària, una anàlisi de contingut i un estudi de les estratègies discursives utilitzades als anuncis. A més, es va utilitzar el sistema Nutri-score per determinar la qualitat nutricional de les begudes. Nutri-score classifica els productes en colors del vermell al verd, depenent dels seus valors nutricionals. El vermell és per a productes de baix valor nutritiu, el taronja és per a aliments i begudes de valor nutritiu mitjà, mentre que el verd és per a productes d’alt valor nutritiu. Espanya va aprovar l'aplicació del sistema Nutri-score el 2018. 

Hi ha una associació entre anuncis de begudes de baix valor nutritiu i un discurs basat en elements hedonistes

Els resultats es van analitzar tenint en compte l'estratègia PAOS, que és la normativa per a la prevenció d'obesitat infantil que regula la publicitat adreçada a infants menors de dotze anys. Els principals resultats assenyalen una associació entre anuncis de begudes de baix valor nutritiu i un discurs basat en elements hedonistes. La felicitat, la possibilitat de fer amics o de destacar entre la resta del grup, són alguns dels elements discursius utilitzats com a reclam publicitari.

Els mateixos anunciants que vulneren el codi PAOS, en el seu moment van manifestar el seu compromís amb les seves normes

A més, els resultats assenyalen que, cap dels anuncis analitzats al·ludeixen a les propietats intrínseques al producte, tal com determina el marc normatiu fixat per l'estratègia PAOS. L'anàlisi també determina que els mateixos anunciants que vulneren el codi PAOS, van manifestar en el seu moment la seva adhesió i el seu compromís a respectar les normes recollides a aquest marc normatiu.

L'estudi conclou que per tal de rebaixar  i prevenir l’obesitat infantil a Espanya, és necessària una regulació més estricta de la publicitat, especialment en aspectes com el llenguatge que s’utilitza per presentar productes i la utilització de personatges famosos com a prescriptors de certs productes.

Treball de referència

Mireia Montaña Blasco, Mònika Jiménez-Morales (2020), "Soft Drinks and Sugar-Sweetened Beverages Advertising in Spain: Correlation between Nutritional Values and Advertising Discursive Strategies", International Journal of Environmental Research and Health17 (7), 2335; https://doi.org/10.3390/ijerph17072335

e-Repositori UPF http://hdl.handle.net/10230/44821

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Perfils dels protagonistes:

Perfiles de los protagonistas:

Profiles of the protagonists:

Mònika Jiménez

Categories:

Per a més informació

Para más información

For more information

Notícia publicada per:

Noticia publicada por:

News published by:

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales

Institutional Communication and Promotion Unit