Vés enrere

Tots els programes de doctorat de la UPF han estat acreditats “en progrés d’excel·lència”

Tots els programes de doctorat de la UPF han estat acreditats “en progrés d’excel·lència”

AQU Catalunya ha acreditat amb la qualificació més alta possible els nou programes de doctorat que imparteix la Universitat, dels quals ha destacat l’adequació del professorat i la qualitat dels resultats obtinguts.

15.01.2020

Imatge inicial

Els nou programes de doctorat oferts per la Universitat Pompeu Fabra han obtingut la qualificació global d’”acreditat en progrés d’excel·lència”, en el marc del procés de verificació, seguiment, modificació i acreditació de titulacions oficials (Marc VSMA) que porta a terme des del 2014  l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de  Catalunya (AQU Catalunya).

Diferents comitès d’avaluació externa (CAE) i comissions específiques d’avaluació (CEA) han estat els encarregats d'avaluar els nou programes de doctorat, que han obtingut l’informe definitiu d’acreditació per part d’AQU Catalunya en diversos moments: Biomedicina, Ciències Polítiques i Socials i Dret (octubre del 2018); Economia, Finances i Empresa (febrer del 2019), Història, Humanitats, i Traducció i Ciències del Llenguatge (juny del 2019), Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (octubre del 2019) i el darrer programa, el de Comunicació (novembre del 2019).

Entre els mesos de juny del 2018 i gener del 2019 es van organitzar un total de sis visites d’acreditació a la UPF, en les quals els CAE van poder conèixer de primera mà el funcionament dels programes de doctorat i es van entrevistar amb diferents grups d’interès que conformen la comunitat universitària (equip directiu, professorat, doctorands, doctorats i empleadors).

La valoració “acreditat en progrés d’excel·lència” obtinguda en tots els programes suposa que la titulació assoleix la majoria d’estàndards d’acreditació amb qualitat i, en conseqüència, s’identifiquen nombroses bones pràctiques que se situen per sobre del nivell mínim requerit. Alguns dels temes que es tenen en compte és que es matriculi l’alumnat previst, que les tesis es completin dins el termini, que siguin de qualitat, que donin resultats mesurables en contribucions científiques, i que el professorat sigui actiu en recerca.

Els estàndards dels programes de doctorat de la UPF que han estat valorats més positivament són els d'adequació del professorat i qualitat dels resultats.

Els sis estàndards d’acreditació que el procés d’acreditació té en compte, tant en l’àmbit del grau com del postgrau, són els de qualitat dels programes formatius, pertinença de la informació pública, eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat, adequació del professorat, eficàcia del sistema de suport a l’aprenentatge, i qualitat dels resultats.

Entre aquesta estàndards, els que tenen més pes en l’acreditació són els d’adequació del professorat i qualitat dels resultats (que valora aspectes com la coherència de les tesis doctorals, les activitats de formació i la seva avaluació, i l’adequació dels indicadors acadèmics i d’inserció laborals a les característiques del programa de doctorat). Aquests dos estàndards són justament els que han estat avaluats més positivament en tots els programes de doctorat de la UPF, ambdós assolits amb excel·lència.

34 titulacions de grau i de postgrau acreditades “en progrés d’excel·lència”

El 100% de les titulacions dels centres integrats de la UPF que han passat fins ara el procés d’avaluació d’AQU Catalunya (54 titulacions, repartides entre 19 graus, 26 màsters i nou doctorats) han estat acreditades de manera positiva, la majoria amb la qualificació d’“acreditat en progrés d’excel·lència” i la resta ha assolit la qualificació d’”acreditat”. No hi ha cap titulació oficial que s’hagi situat en les categories d’”acreditat amb condicions” i “no acreditat”.

El 100% de les titulacions dels centres integrats de la UPF que han passat fins ara el procés d’avaluació d’AQU Catalunya han estat acreditades de manera positiva.

Fins a aquest moment, la radiografia actual de les titulacions de la Universitat acreditades "en progrés d’excel·lència”, pel que fa a graus i màsters, és de 25 (11 graus i 14 màsters, el 56% de les titulacions avaluades en conjunt en aquests dos àmbits), i pel que fa als programes de doctorat, és de 9 (el 100%).

Per entendre aquests resultats cal tenir en compte que les diferents titulacions es van reacreditant de manera cíclica (cada quatre anys els màsters i cada sis els graus i doctorats, a banda que si hi ha algun canvi destacable en el programa es requereix una nova acreditació), i que algunes titulacions de la UPF encara no s’han acreditat pel fet de ser molt recents.

L’acreditació té com a objectiu assegurar el conjunt d’usuaris que els programes formatius oferts per les institucions universitàries reuneixen no tan sols els requisits formals, administratius i de qualitat, sinó que el nivell formatiu assolit pels seus titulats correspon al que està certificat per la institució.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories:

Per a més informació

Para más información

For more information

Notícia publicada per:

Noticia publicada por:

News published by:

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales

Institutional Communication and Promotion Unit