Vés enrere El projecte MiWendo avança en la seva fase de transferència i innovació

El projecte MiWendo avança en la seva fase de transferència i innovació

Amb un nou treball que mostra el disseny d’un aplicador compacte d'antenes per a un sistema de còlonoscòpia de microones. Un article publicat per membres de la Unitat de Recerca MedTech, amb Marta Guardiola com a primera autora, a IEEE Transactions on Antennas and Propagation.

15.02.2019

 

El càncer colorectal és fàcil de prevenir mitjançant la detecció precoç i l’eliminació de pòlips, que són els precursors del càncer. Actualment, la prova més efectiva és la colonoscòpia, però encara no es detecten el 22% dels pòlips a causa de les limitacions en la visualització.

MiWEndo és un projecte en fase de transferència i innovació  que podria millorar els resultats de la colonoscòpia per a la detecció precoç i la prevenció del càncer colorectal mitjançant l'ús d'imatges per microones. Ara es presenten els darrers avenços de la prova de concepte del projecte MiWEndo.  

Es presenta el disseny d'un aplicador compacte per a un sistema de colonoscòpia de microones. L'aplicador està format per dues agrupacions cilíndriques de vuit antenes que va acoblat a la punta d'un tub de colonoscòpia  convencional

“Amb anterioritat, vam posar de manifest que les microones eren capaces de detectar i diferenciar automàticament pòlips malignes de la mucosa de còlon sana”, afirma Marta Guardiola, primera autora de l’article. “En un treball que vam publicar el maig del 2018 a la revista Medical Physics demostràvem el potencial de la imatge de microones com a mètode complementari per detectar pòlips i teixits cancerosos en el còlon”, explica. La imatge de microones pretén determinar les propietats dielèctriques dels teixits a partir de la resposta d’aquests a un camp elèctric incident generat per un aplicador.

Els últims avenços en el projecte MiWEndo han estat publicats el 31 de gener, en l'edició avançada de la revista IEEE Transactions on Antennas and Propagation pels Grups de Recerca:  Sensing in Physiology and Biomedicine (Physense) i Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems (SIMBIOsys), ambdós grups integrats a la Unitat de Recerca BCN MedTech del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF, en col·laboració amb CommSensLab (UPC) i Hospital Clínic de Barcelona.

En aquest article es presenta el disseny d'un aplicador compacte per a un sistema de colonoscòpia de microones. L'aplicador està format per dues agrupacions cilíndriques de vuit antenes que va acoblat a la punta d'un tub de colonoscòpia  convencional. “El disseny que presentem en aquest treball  és una prova de concepte d’un aplicador que consta d’una agrupació d’antenes transmissores i receptores tipus ranura en forma d’U alimentades per una línia de microstrip en forma de L”, comenta Guardiola. Les antenes són de perfil baix i presenten un alt aïllament a 8 GHz. El treball mostra el funcionament de l'antena valorat mitjançant simulacions i proves experimentals amb un model format per diferents líquids. 

La recerca es fruit del treball de Marta GuardiolaKahina DjafriMouloud Challal, University M’Hamed Bougara (Algèria); Miguel A. González Ballester (ICREA); Gloria Fernandez-Esparrach (IDIBAPS, CIBERehd); Òscar Càmara i Jordi Romeu (UPC). El projecte compta amb el suport del programa  Indústria del Coneixement Producte de la Generalitat de Catalunya, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

 

Treball de referència:

Marta Guardiola, Kahina Djafri, Mouloud Challal, Miguel A. Gonzalez Ballester, Gloria Fernandez-Esparrach, Oscar Camara, Jordi Romeu (2019), “Design and Evaluation of an Antenna Applicator for a Microwave Còlonoscopy SystemIEEE Transactions on Antennas and Propagation, 31 de gener. DOI: 10.1109/TAP.2019.2896703

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact