Vés enrere Deu projectes de recerca es portaran a terme a la Universitat impulsats per ajuts europeus Marie Curie

Deu projectes de recerca es portaran a terme a la Universitat impulsats per ajuts europeus Marie Curie

Deu investigadors podran desenvolupar els seus projectes innovadors i d’impacte social durant dos o tres anys en sis departaments diferents. En conjunt, la UPF obté un finançament de prop d'1,9 milions d'euros.

12.02.2020

Imatge inicial

Deu investigadors i investigadores postdoctorals de diverses nacionalitats, amb talent i capaços de produir un impacte notable en la societat, podran desenvolupar la seva recerca a la Universitat durant un període de dos o tres anys, repartits entre sis departaments diferents: Humanitats (3), Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (2), Ciències Experimentals i de la Salut (2), Economia i Empresa (1), Ciències Polítiques i Socials (1) i Dret (1).

Faran la seva tasca sota la supervisió d’investigadors de la UPF consolidats, molts d’ells al capdavant de grups de recerca dins els seus respectius departaments.

En aquesta convocatòria 2019, que forma part del Marie Sklodovska Curie Actions Programme de la Unió Europea, les persones que s’incorporaran a la UPF, per tal de trobar solucions als problemes socials actuals i futurs, obtenen ajuts dotats aproximadament d'entre 162.000 i 242.000 euros, amb una durada que se situa entre els dos i els tres anys.

Els deu projectes obtinguts per la UPF sumen un total de 1.887.936 euros de finançament (prop de mig milió d’euros més que en la mateixa convocatoria de l’any passat). Vuit dels deu ajuts Marie Curie corresponen a la modalitat d’ajudes individuals (Individual Fellowships), i dos a la modalitat de reinici de la carrera investigadora després d’una aturada (Career Restart).

La xifra global amb què ha estat dotada la convocatòria de beques individuals Marie Curie 2019 ha estat de 387 milions d'euros, per donar suport a 2.500 investigadors (l’any passat, aquestes xifres van ser de 273 milions d’euros i 1.351 investigadors). Uns ajuts que finançaran la investigació en un ampli ventall de disciplines a tot l'Espai Europeu de Recerca.

La crítica literària femenina, el patrimoni industrial europeu i el colonialisme japonès, al centre dels tres projectes d’Humanitats

TOPCRIT: The Other Post-Criticism: Experimental Critical Writing by Women and the Future of the Literary Humanities” es un projecte de tres anys de durada, que serà desenvolupat per Elizabeth Sarah Coles, supervisada per Sonia Arribas, investigadora del Departament d’Humanitats. L'objectiu del projecte és fer que la producció de coneixement innovador de les dones en el camp de la crítica literària contemporània ampliï i enriqueixi el nou concepte de “postcrítica”. Per fer-ho, utilitzarà una combinació de coneixement interdisciplinari i tecnologies innovadores per documentar, investigar i difondre formes de producció crítica i interpretativa d’autores femenines.

PICTURING: Post-Industrial Chimneys seen Through Urban Regeneration Imaginaries: toward a Networked GeoHumanities”, amb una durada de tres anys, és el projecte que portarà a terme Brian Rosa, sota la supervisió de Toni Luna, investigador del Departament d’Humanitats. La recerca estudiarà el patrimoni industrial i la regeneració urbana a les ciutats europees i la implicació cultural, social i econòmica en la regeneració dels districtes postindustrials. El projecte, que explorarà les ciutats de Barcelona, Manchester i Lodz, se centrarà en les xemeneies, un element específic de l’entorn urbanitzat que ha servit com a símbol predominant a les ciutats industrials i postindustrials.

ColonialConsequences: Colonial Consequences of the Japanese Empire in the Mariana Islands” és el projecte que desenvoluparà Julie Mushynsky durant dos anys, acompanyada per Sandra Montón, coordinadora del Grup de Recerca en Colonialisme, Gènere i Materialitats del Departament d’Humanitats. El projecte analitzarà les restes materials del colonialisme japonès a les Illes Marianes. A partir del treball amb la comunitat, registrarà materials i històries orals d'aquest període per tal d’entendre les influències japoneses en la cultura indígena i comprende millor l’imperialisme japonès.

L’estudi del gènere a les empreses, una teoría de la justícia i els determinants socials de l’obesitat centren els projectes a Economia i Empresa, Dret i Ciències Polítiques

GENCARGAP: Gender Career Gap and Firm Composition” és el títol del projecte que impulsarà Tatiana Surovtseva, acompanyada de Libertad González, investigadora vinculada al Departament d’Economia i Empresa i membre del Centre d'Estudis de Gènere. El projecte analitzarà el paper de la composició de gènere en les empreses i en les ocupacións laborals, pel que fa a la divergència profesional entre homes i dones. Amb un enfocament innovador i una perspectiva europea, a partir d’una anàlisi comparativa entre països, esbrinarà les causes subjacents dels desequilibris de gènere en el lloc de treball.

SOJUFOW: Social Justice and the Future of Work” és el projecte en el qual treballar àTom Parr durant dos anys, supervisat pels investigadors Andrew Williams, del Grup de Recerca en Dret i Filosofia del Departament de Dret, y Javier Arregui, membre del Grup de Recerca en Institucions i Actors Polítics. El projecte desenvoluparà i defensarà una teoria de la justícia per als mercats laborals contemporanis a la llum dels canvis que es produeixen en aquest entorn. Especialment estudiarà, mitjançant les eines que proporciona la filosofía normativa, l’augment de l’automatització, el canvi de la naturalesa de l’empresa i l’evolució de la “gig economy” (economía dels petits encàrrecs o sota demanda).

OE-ILAC: Shifting the Obesity Epidemic in Iberia-Latin American Cities: Applying interdisciplinary, intersectional and intersectoral approaches to understand and change key obesogenic causes” anirà a càrrec de la investigadora Natalia Tumás, al costat de Joan Benach, coordinador del Grup de Recerca Grup de Recerca en Desigualtats en Salut, Ecologia – Employment Conditions Network (GREDS-EMCONET) del Departament de Ciències Polítiques i Socials. Amb una durada de dos anys, el projecte desenvoluparà un model analític per avaluar els determinants de les desigualtats socials i de gènere en sobrepès i en obesitat en diverses ciutats d’Iberoamèrica i Llatinoamèrica, i informarà les polítiques urbanes mitjançant la integració d’enfocaments interdisciplinaris, interseccionals i intersectorials, a partir d’una perspectiva de gènere.

Millorar el diagnòstic de les malalties cardiovasculars i les eines per tractar-les, eixos dels dos projectes del DTIC

UNCARIA: UNcertainty estimation in Cardiac Image Analysis” és el projecte de dos anys i mig de durada que portarà a terme Adrián Galdrán, sota la supervisió de Miguel Ángel González Ballester, director del Grup de Recerca Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems (SIMBiosys) del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC), en una acció conjunta amb la Universitat d’Adelaida (Austràlia). El càlcul computacional a partir d’imatges mèdiques pot millorar l’avaluació del risc i el diagnòstic precoç de malalties cardiovasculars. Els models actuals manquen en gran mesura d’aquesta capacitat i això perjudica el seu potencial d’aplicació clínica. Aquest projecte gira entorn d’una idea fonamental: redefinir la forma convencional d’entrenar xarxes profundes neurals (Deep Neural Networks, DNN) per tal que puguin produir prediccions diagnòstiques precises, a més de modelar els seus propis errors i tenir-ne consciència.

TACAIRE: Tools for Ablation of Cardiac Arrhythmias by IRreversible Electroporation” és el títol del projecte, de dos anys de durada, que desenvoluparà Tomás García Sánchez, supervisat per Antoni Ivorra, director del Grup de Recerca en Biomedical Electronics (BERG) del DTIC. Les arítmies cardíaques es troben entre les malalties cardiovasculars més freqüents. L’ablació està indicada quan el tractament farmacològic falla. La proposta TACAIRE està adreçada al desenvolupament de noves eines i mètodes tecnològics per a l’ablació no tèrmica d’arítmies cardíaques. En particular, la tècnica que s'estudiarà serà l’electroporació irreversible, que consisteix en l’aplicació de polsos de camp elèctric de curta i alta intensitat per matar les cèl·lules de la regió del teixit objectiu. 

La modificació d’un bacteri amb finalitat terapèutica i la regeneració muscular durant l’envelliment, a la base dels dos projectes del DCEXS

HuSME: Human Skin Microbiome Engineering” és un projecte que al llarg de dos anys portarà a terme Javier Santos, al costat de Marc Güell, investigador principal del Grup de Recerca en BiologiaSintèticaTranslacional  del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut  (DCEXS). Mitjançant un enfocament de biologia sintètica translacional, la recerca modificarà un bacteri que es troba a la pell humana perquè funcioni com un dispositiu biològic amb activitat terapèutica. Els investigadors construiran circuits genètics perquè el bacteri sigui capaç de detectar la dermatitis atòpica (la malaltia inflamatòria crònica més comuna) i respongui produint una molècula antiinflamatòria.

CIRCautophAGING: Inter-Regulation of Circadian and Autophagic Processes in Stem Cells: Impact on Tissue Regeneration and Aging” és el projecte que impulsarà Valentina Sica, supervisada per Pura Muñoz-Cánoves, investigadora principal del Grup de Recerca en Biologia Cel·lular del DCEXS.La recerca avaluarà la contribució relativa i la interrelació de diferents mecanismes moleculars per a la regeneració muscular durant l'envelliment. Concretament, analitzarà la maquinària que intervé en els processos circadians i en l'autofàgia, que és el mecanisme pel qual les cèl·lules es netegen de residus tòxics (proteïnes i orgànuls danyats). Les investigadores esperen que la finalització d'aquest projecte proporcioni nous coneixements fonamentals sobre biologia, regeneració i envelliment de les cèl·lules mare, fet que obrirà oportunitats per al rejoveniment d’aquestes cèl·lules.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació