Vés enrere Criteris per detectar i mesurar els neologismes

Criteris per detectar i mesurar els neologismes

Les professores M. Teresa Cabré i Rosa Estopà són les editores d'un llibre sobre neologismes recentment publicat: Les paraules noves, una obra que ha estat coeditada conjuntament per la UPF i EUMO editorial.
09.12.2009

 

paraulesnovesportadaLes professores M. Teresa Cabré i Rosa Estopà han publicat una obra actualitzada sobre neologismes Les paraules noves. Criteris per detectar i mesurar els neologismes, que ha estat coeditada per la UPF i EUMO editorial i en la que han participat diversos investigadors i professors de l'IULA.

La constant aparició de paraules noves suscita l'interès de nombrosos col·lectius professionals i científics. La neologia és un tema d'anàlisi cada cop més conreat, probablement perquè amb els neologismes es poden detectar diversos fenòmens no estrictament lingüístics, com ara la vitalitat de les llengües, la priorització de temàtiques d'interès col·lectiu, l'estil i l'idiolecte de determinats organismes, grups o persones, etc.

És un primer pas, imprescindible, per poder aprovar les propostes de paraules noves, que sorgeixen especialment en els àmbits tècnic, científic, humanístic o de la comunicació social.

En aquest sentit, l'Observatori de Neologia (OBNEO) grup de recerca de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) de la UPF, recull des de fa vint anys els neologismes lèxics que apareixen a diversos mitjans de comunicació.

El resultat del treball de tots aquests anys ha estat posat a disposició pública a través d'internet. Amb aquesta obra l'OBNEO contribueix a donar a conèixer els criteris actuals per mesurar el grau de neologicitat de les unitats del lèxic, alhora que estableix una tipologia dels neologismes, especialment dels formals.

La plataforma OBNEO

obneofÉs una plataforma per treballar en neologia en línia, una estació per al treball en neologia en xarxa a través d'Internet que incorpora un gestor de dades, un banc de dades, un mòdul de gestió i consulta de dades i un mòdul d'exportació de les dades en diferents formats.

La plataforma OBNEO permet introduir els neologismes de diferents tipus de buidatge, de diferents llengües i de varietats d'una mateixa llengua. Pel que fa al català, actualment integra el buidatge de textos orals, de premsa i els provinents d'altres textos poc controlats lingüísticament.

La plataforma OBNEO integra les dades dels sistemes automàtics de buidatge de neologismes formals: SEXTAN (buscador de neologismes amb processament lingüístic) i BUSCANEO (buscador de neologismes sense processament lingüístic) i incorpora els neologismes obtinguts de les bústies neològiques creades, per exemple a les escoles.

El mòdul de gestió ofereix diferents recursos integrats (llistats, explicacions, diccionaris) per tal de facilitar la qualitat i la sistematicitat del treball del neòleg i disposa de mecanismes operatius per assegurar la qualitat de la informació del banc. El mòdul de consulta és flexible i permet fer múltiples consultes a través del cercador d'accés lliure OBNEO.

L'Observatori de Neologia de la UPF

L'Observatori de Neologia (OBNEO) és un grup dirigit per M.Teresa Cabré i que forma part del grup IULATERM, (Lèxic, terminologia, discurs especialitzat i enginyeria lingüística), un grup de recerca de l'IULA de la UPF i que va ser creat l'any 1994, en paral·lel a la creació de l'Institut. L'OBNEO duu a terme un treball sistemàtic de recopilació i anàlisi dels neologismes lèxics que apareixen a premsa, a altres publicacions periòdiques i a la ràdio sobre les llengües catalana i castellana.

 

 

 

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact