Vés enrere Comença el projecte IPER, impulsat per la iniciativa UPF Planetary Wellbeing

Comença el projecte IPER, impulsat per la iniciativa UPF Planetary Wellbeing

Interactive Policy Explorer for Planetary Wellbeing que té per objectiu fer simulacions de les conseqüències de la presa de les decisions polítiques en matèria de benestar planetari. Un projecte que lideren els investigadors Mario Ceresa i Miguel Ángel González Ballester (ICREA) del grup de recerca Simbiosys de la unitat BCNMedTech del DTIC, amb la participació dels investigadors Cathryn Tonne i Josep Maria Antó d’ISGlobal.

28.01.2020

Imatge inicial

Vivim en un món complex i globalitzat en què sistemes econòmics, socials, tecnològics i ecològics de gran escala interactuen a un nivell profund. Sovint, els sistemes són inherentment complexes i incerts i el nostre coneixement sobre ells és limitat, ja sigui per desconeixement o coneixement parcial, o per interpretacions que entren en conflicte per part de diferents actors al món. L’any 2018 la UPF va endegar la iniciativa UPF Planetary Wellbeing, un projecte que evidencia el compromís de la Universitat amb els grans reptes del segle XXI.

Hi ha una consciència creixent que la salut humana està profundament relacionada amb el medi ambient

Interactive Policy Explorer for Planetary Wellbeing (IPER) és un nou projecte que ha començat el 21 de gener en una reunió d’inici al campus del Poblenou de la UPF i que lideren els investigadors Mario Ceresa i Miguel Ángel González Ballester (ICREA) del grup de recerca Simbiosys de la unitat BCNMedTech del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF, i en què participen els investigadors Cathryn Tonne i Josep Maria Antó d’ISGlobal.

Un primer prototip, es concentrarà principalment en la contaminació, la salut i els transports en l'àrea metropolitana de Barcelona

L’objectiu del projecte IPER és crear un simulador de diversos models interconnectats mitjançant eines de modelització de sistemes, específicament simulacions basades en agents. Aquest primer prototip, es concentrarà principalment en la contaminació, la salut i els transports en l'àrea metropolitana de Barcelona.

El projecte parteix del supòsit segons el qual malgrat que els experts consideren que els humans no han estat mai tan sans com ara, els sistemes ecològics naturals s’han anat degradant en gran mesura en els darrers temps. Hi ha una consciència creixent que la salut humana està profundament relacionada amb el medi ambient, tot i que no estan clars quins són els efectes d’aplicar una o altra política en matèria de salut i medi ambient,  tant pel que fa a les activitats humanes com al benestar planetari.

“D’aquí que es necessitin bons models interpretatius del nostre entorn que fomentin les polítiques i que simulin les conseqüències de la presa de decisions, ja sigui per prevenir potencials riscos futurs, per triar entre possibles respostes davant emergències o per millorar el benestar general”, afirmen Ceresa i González-Ballester.

IPER és un projecte interdisciplinari d’un any de duració en el qual convergeixen metodologies d’high performance computing, intel·ligència artificial, ciències socials, salut pública i qualitat de l’aire. Per determinar els efectes de diferents polítiques sobre aquesta complexa xarxa d'interaccions, el projecte emprarà a escala massiva simulacions d'agents amb mètodes avançats d'aprenentatge de reforç. Això ajudarà a tots els interessats, investigadors acadèmics, responsables polítics i particulars a obtenir informació sobre els efectes a llarg termini d’una determinada decisió política.

Multimèdia

Perfils dels protagonistes:

Mario Ceresa

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació